جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع زنجان (تغییر کاربری اراضی موسوم به باغ امین) شماره91/300/3330مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی

با اساس طرح جامع زنجان (تغییر کاربری اراضی موسوم به باغ امین)

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسات مورخ 15/12/1390 و 21/1/1391 خود موضوع تغییر کاربری 5 هکتار از 76/7 هکتار اراضی موسوم به باغ امین زنجان از فضای سبز به تجاری را که در جلسه مورخ 30/5/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان مصوب شده‌ بود را مورد بررسی قرار داد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
دو هکتار از اراضی به کاربری تجاری ـ خدماتی، با سطح اشغال 40 (چهل) درصد و تراکم 200 (دویست) درصد حداکثر در 5 (پنج) طبقه با رعایت معماری اسلامی و تامین پارکینگهای مورد نیاز عمومی اختصاص یابد.
مابقی اراضی (76/5 هکتار) به پارک عمومی اختصاص یابد و بطور همزمان نسبت به احداث پارک و مجتمع تجاری اقدام و فضای سبز مشجر موجود نیز حفظ گردد. ضمناً توده‌گذاری ساختمان تجاری ـ خدماتی بگونه‌ای باشد که فضای باز آن قابل تفکیک نباشد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19560
تاریخ تصویب :
1391/1/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان زنجان
موضوع :