جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع ساعات کاری روزهای پنجشنبه کارکنان زن شاغل که دارای فرزند زیر هفت سال و یا دانش‌آموز دوره ابتدایی می‌باشند شماره 18846/47863
اصلاح تصویب‌نامه موضوع ساعات کاری روزهای پنجشنبه کارکنان زن شاغل
که دارای فرزند زیر هفت سال و یا دانش‌آموز دوره ابتدایی می‌باشند
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره 248209/ت47863هـ مورخ 16/12/1390 عبارت « ماده (87)» به صورت عبارت « ماده (44)» تحریر شده‌است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیئت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19560
تاریخ تصویب :
1391/2/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :