جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست (UPU) منعقدشده در ژنو سال 2008 میلادی ـ (1387 هجری شمسی) شماره10168/532جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 48137/44813 مورخ 3/3/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوریاسلامیایران قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست (UPU) منعقد شده در ژنو سال 2008 میلادی ـ (1387 هجری‌شمسی) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 23/1/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره40761 16/3/1391
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
«قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست (UPU) منعقد شده در ژنو سال 2008 میلادی ـ (1387 هجری شمسی)» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 10168/532 مورخ 2/3/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19591
تاریخ تصویب :
1391/1/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع :