جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

لغو آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری شماره50053/ت41921هـلغو آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54)
قانون مدیریت خدمات کشوری


معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/3/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره 13587/ت41921ک مورخ 30/1/1391 از تاریخ ابلاغ لغو می‌شود.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19591
تاریخ تصویب :
1391/3/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :