جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

تکمیل عنوان دانشگاه شهید مدنی شماره2772/91/دشتکمیل عنوان دانشگاه شهید مدنی
(مصوب جلسه 710 مورخ 5/2/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مصوبه «تکمیل عنوان دانشگاه شهید مدنی» که در جلسه 710 مورخ 5/2/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
ـ «عنوان دانشگاه شهید مدنی با افزودن واژه آذربایجان به عنوان مزبور، به نام دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تکمیل می‌شود».


رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19591
تاریخ تصویب :
1391/2/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :