جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر شماره2771/91/دشراهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر
(مصوب جلسه 706 مورخ 11/11/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


بنیاد ملی نخبگان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه «راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر» که در جلسه 706 مورخ 11/11/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
1ـ بنیاد ملی نخبگان می‌تواند براساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر ساله تعدادی از دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد را به صورت مازاد بر سهمیه دانشگاه و بدون آزمون ورودی متمرکز به دانشگاه‌ها معرفی و بورس نماید.
2ـ دبیرخانه جذب نخبگان (ذیل هیئت عالی جذب) مستقر در بنیاد ملی نخبگان، مسئولیت بررسی فرآیند جایابی و جذب و معرفی نخبگان را داشته و هیئت‌های جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، موظفند بعد از تأیید صلاحیت عمومی معرفی‌شدگان توسط هیئت مرکزی جذب، ظرف مدت حداکثر دو ماه نتیجه بررسی تقاضای جایابی بورس و استخـدام افراد معرفی‌شده را همراه با اقامه دلیـل به دبیرخانه جذب نخبگان اعلام نمایند.
3ـ بنیاد ملی نخبگان مکلف است جهت تسهیل جذب و کارآمدی نخبگان و استعدادهای برتر نسبت به تهیه آیین‌نامه مربوطه و بازنگری و اصلاح بعضی از بندهای قوانین و مقررات از قبیل قانون مدیریت خدمات کشوری و...، ظرف مدت حداکثر سه ماه، جهت بررسی و تصویب در مراجع مربوطه اقدام نماید.
4ـ برای جذب و فراهم شـدن بسترهای اشتغال و کارآفـرینی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی در بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، بسته‌های حمایتی تدوین و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.
5 ـ بودجـة لازم جهت خرید تجـهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌های نخبه‌پذیر (ترجـیحاً از تولیدات داخلی) به مـیزان 2000 مـیلیارد ریـال، در قـالب بودجـه سال 1391 پیـش‌بینی شده تا پس از تصـویب، طبق نظارت بنیاد ملی نخبگان و براساس برنامة ارائه شده از سوی دانشگاه و تأیـید بنیاد نسبت به خرید تجهیزات مزبور اقدام گردد.
6 ـ وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به تعیین رتبه‌بندی و استانداردهای رفاهی و زیرساختی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌های کشور ظرف مدت شش ماه اقدام و نتیجه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت بررسی و تصویب ارائه نمایند.
تبصره ـ پـس از این تـاریخ هر گـونه افزایش کـمی و تعـیین ظرفیت در دوره‌های تحصیلات تکمیلی برای دانشگاه‌های نخبه‌پذیر منوط به رعایت این استاندارد می‌باشد.
7ـ بنیاد ملی نخبگان به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری و مدیریت امور نخبگان و استعدادهای برتر و ماهیتاً به عنوان مؤسسة پژوهشی محسوب می‌شود و سایر نهادهای ذیربط موظف به همکاری در اجرای سیاست‌ها و مقررات و همچنین برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در خصوص مصوبات آن می‌باشند.
8 ـ مصوبات هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود، برای نهادهای ذیربط لازم‌الاجرا خواهد بود.
این مصوبه در 8 بند و یک تبصره در جلسه 706 مورخ 11/11/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19591
تاریخ تصویب :
1390/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :