جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران شماره13163به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده«1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره10120/545 2/3/1391
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علـنی روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای محـترم نگهبان، به پیوسـت ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور
و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها
و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون فوق‌العاده خاص موضوع «قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب 4/2/1390» به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مطابق جدول قانون مذکور و کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مطابق جدول ذیل تسری می‌یابد.
تبصره ـ اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24/3/1350 و به کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای سالجاری از محل درآمدهای موضوع بند (هـ) ماده (2) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 6/11/1364 و ماده (98) آیین‌نامه اجرائی آن و نیز صرفه‌جویی‌ها و با استفاده از اختیارات و مجوزهای قانونی خود، با بهره‌گیری از منابع حاصله از فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان پس از واریز به حساب خزانه تأمین و پس از آن در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود.


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19595
تاریخ تصویب :
1391/2/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
سازمان دامپزشكی كشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :