×

عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک

عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک

عضویت-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-در-سازمان-منطقه‌ای-دریای-پاک

وکیل

عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک شماره13179مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره11187/186 6/3/1391
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 73829/45736 مورخ 7/4/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «سازمان ‌منطقه‌ای ‌دریای ‌پاک» به شرح موافقتنامه ضمیمه و پیوستهای آن عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید.
تبصره ـ اعمال مواد (5) و (8) این موافقتنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد (11) و (12) این موافقتنامه با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه سازمان منطقه‌ای دریای پاک

این موافقتنامه توسط و بین آن عده از شرکتهای نفت، گاز و شرکتهای تانکر، شرکتهای زیر دریایی نفتی و هیدروکربنی و خط لوله زمینی و ارائه‌کنندگان خدمات و یا آنهایی که در فعالیتهای مرتبط با فعالیتها و اهداف سازمان اشتغال دارند، در سال 2007 میلادی برابر با 1386هجری شمسی(تاریخ نافذ شدن¬) تنظیم و لازم-الاجراء شده است که از این پس طرفین خوانده می‌شوند و اسامی آنها در پیوست (الف)، فهرست شده است که جمعاً سازمان منطقه‌ای دریای پاک(سازمان) را تشکیل و به آن نام خوانده می‌شوند و مقر آن در شهر دبی کشور امارات متحده عربی قرار دارد.
شواهد
نظر به این‌که در11جولای 1972میلادی برابر با20/4/1351هجری شمسی طرفین موافقتنامه‌ای را منعقد کردند که براساس آن سازمان را بنا نهادند و بر روی ترتیبات خاص مرتبط با سهم‌بندی و تقسیم سرمایه‌ها در واکنش به آلودگی نفتی در هر منطقه در آبهای سرزمینی و آبهای بین‌المللی مجاور ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی به جز دریای سرخ، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان، شمال و غرب خط رسم شده از 25 درجه و 4 دقیقه شمالی و ـ 61 درجه و 25 دقیقه شرقی تا 20 درجه و 30 دقیقه شمالی ـ 60 درجه شرقی تا 17 درجه شمالی ـ56 درجه و 30 دقیقه شرقی تا 16 درجه شمالی ـ 53 درجه و 25 دقیقه شرقی و تا 16 درجه و 39 دقیقه شمالی ـ53 درجه و
5 دقیقه و 30 ثانیه شرقی (که از این پس جمعاً به نام «دریای منطقه‌ای» نامیده می‌شوند) توافق صورت گرفت که موافقتنامه به‌طور متوالی مورد اصلاح قرار گرفت و سه موافقتنامه جدید جایگزین آن گردید که توسط طرفین به ترتیب در 18 سپتامبر1980 میلادی برابر با 27/6/1359هجری شمسی، 1 ژانویه 1984 میلادی برابر با 11/10/1362 هجری شمسی و1 ژوئن 1992 میلادی برابر با 11/3/1371 هجری شمسی منعقد شد. از آنجایی که طرفین مقرر کردند که بــه منظور تقویت کارکرد سازمان و پاسخگو نمودن آن در مقابل نیازها و چالشهای آنها و تغییر محیط منطقه‌ای و بین‌المللی، اصلاح بیشتری در موافقتنامه لازم است، به همین منظور به شرح زیر توافق نموده‌اند:
این موافقتنامه جایگزین موافقتنامه 1 ژوئن 1992 میلادی برابر با 11/3/1371 هجری شمسی خواهد شد و از تاریخ اجراء، کاملاً معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود مگر آن‌که کارگروه اجرائی و رئیس حاضر برای تمام مقاصد تا جلسه بعدی کارگروه کارگزاران در سمت خود باقی بمانند. شرایط و مفاد این موافقتنامــه در برگیرنده تمام توافقات بین طرفین بوده و هیچ‌گونه تعهد، توافق یا ادعائی در آن ذکر نشده که دارای قوت و اثر باشد مگر این‌که در اصلاحــیه‌های مکــتوب بعدی این موافقتنامه با امضاء کلیه طرفین، اعلام شده باشد. این موافقتنامه شامل سند امضاء شده حاضر و پیوستهای (الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ و ح) می‌باشد که به آن پیوست و به منظور کلیه اهداف در آن گنجانده شده است.
ماده1ـ تعاریف
هرگاه واژگان و عبارات زیر در این موافقتنامه مشاهده شوند دارای معانی بیان شده زیر خواهند بود:
الف ـ طرف تحت تأثیر: هر طرفی که بر اثر نشت نفت به طور نامطلوب تحت تأثیر یا تحت فشار قرار گرفته است.
ب ـ تسهیلات: هرگونه امکانات عملیاتی حفظ شده توسط یک طرف
پ ـ طرف امانت گیرنده ـ هر طرفی که نیروی کاری، وسایل و یا مواد از طرف امانت دهنده مطابق با بندهای (پ) و (ت) ماده (4) و پیوست (چ) آن قرض می‌گیرد.
ت ـ ادعاء: هرگونه تقاضائی که توسط یک طرف به طرف دیگر به خاطر جبران خسارت براساس این موافقتنامه صورت گرفته است.
ث ـ مواد مصرفی: تمام موادی که طی واکنش به نشت نفت به‌کار برده شده‌اند که پس از استفاده ارزش نگهداری ندارند.
ج ـ وسایل: تمام اقلامی که طی واکنش به نشت نفت به کار برده شده‌اند، با کارکرد و نگهداری مناسب، که انتظار می‌رود تا به صورت مؤثری در سایر عملیاتهای واکنش به نشت نفت مورد استفاده مجدد قرار گیرد.
چ ـ دریای منطقه‌ای: منطقه نشان داده شده در نقشه پیوست (ب) این موافقتنامه که قبلاً توضیح داده شده است.
ح ـ محافظت فوری: محافظت تا زمانی که کمکهای لازم از خارج صورت بگیرد.
خ ـ تیرک نزدیک ساحل: هرگونه تیرکهای نفتی استفاده شده در منطقه دریایی نزدیک به خشکی با ارتفاع کلی (اعم از جریان هوا و سطح خارج از آب) حداقل
90 سانتی متر در ساختار عملیاتی آن
د ـ تأسیسات: هرگونه امکانات، ثابت یا متحرک، فعال یا متروکه مورد استفاده برای استخراج یا تولید نفت، هرگونه چاه سرپوشیده و نیز در حال حفاری، تکمیل و تولید، هرگونه امکانات دیگری جهت انبار، فرآوری یا انتقال نفت خام یا محصولات هیدروکربنی و هرگونه تانکرهای نفت‌کش تحت مالکیت، تحت مدیریت و تحت فرمان و اجاره طرف که در انتقال نفت خام یا فرآورده‌های هیدروکربنی استفاده شده‌اند.
ذ ـ طـرف امانت‌دهنده: هر طرفی که نیروی کاری، وسایل، و مواد را به طرف امانت‌گیرنده مطابق با بندهای (پ و ت) ماده (4) و پیوست (چ) آن قرض می‌دهد.
رـ تیرکهای دور از ساحل: هرگونه تیرکهای نفتی استفاده شده در منطقه دریایی که به اندازه کافی دورتر از خشکی می‌باشد با ارتفاع مجموعاً (اعم از جریان هوا و سطح خارج از آب «در مورد قایق یا کشتی») بیشتر از یکصد و بیست سانتی متر در ساختار عملیاتی آن
زـ نشت نفت: هرگـونه سرزیری یا نشت مداوم نفت هیدروکربنی که شامل
نفت خام، نفت سوخت، نفت گاز سنگین و روغن نرم‌کننده در داخل محیط دریایی و یا مناطق خشکی دریای منطقه‌ای است اما محدود به آن نمی‌باشد.
ژـ طرف ثالث: هر طرفی که این موافقتنامه را امضاء نکرده است.
س ـ طرف نشت‌دهنده: هر طرفی که مسؤول نشت نفت از تأسیسات خود یا هرطرف دیگر باشد.
ش ـ طرف واکنش نشان‌دهنده: هر طرفی که از وی توسط طرف تحت تأثیر یا نشت‌دهنده در زمینه مهار و یا پاکسازی نشت نفت طلب کمک شده است.
ص ـ سازمان بین‌المللی دریانوردی: آژانس تخصصی سازمان ملل متحد مسؤول بالا بردن ایمنی دریایی و پیشگیری از آلایندگی ناشی از کشتیها
ماده2ـ اهداف و مقاصد
اهداف سازمان و مقاصد این موافقتنامه به شرح زیر می باشد:
الف ـ ایجاد قابلیت مشترک در دریای منطقه‌ای جهت واکنش به نشت نفت تحت مفهوم همکاری متقابل، سیاستگذاری و ایجاد شیوه‌هایی که بدینوسیله طرفین بتوانند خود از این قابلیت استفاده کنند و مقرر نمودن باز پرداخت برخی هزینه‌های توافق شده برای کمک ارائه شده به هر طرفی که واکنشی به نشت نفتی نشان می‌دهد.
ب ـ شناخت و مقرر نمودن بازپرداخت برخی هزینه‌های مورد توافق که توسط
یک طرف یا طرفین این موافقتنامه در واکنش به نشت نفتی ایجاد شده است.
پ ـ کسب، گردآوری اطلاعات روز، مربوط به نشت نفت و توزیع آن به طرفین که شامل اطلاعاتی در خصوص موضوعات زیست‌محیطی جهانی مربوط و تشویق سیاستها، شیوه‌ها و فناوری‌های پیشگیری از نشت نفت و برنامه‌های آموزشی مربوط می‌باشد که از لحاظ داخلی و بین‌المللی در دسترس طرفین و کارمندان آنها قرار دارد، اما محدود به آن نمی‌شود.
ت ـ حفظ ارتباط با کلیه سازمانهای زیست محیطی خصوصی و دولتی در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی و مشارکت در فعالیتهای آنها که فعالیتهایشان بر روی منافع طرفین تأثیرمی‌گذارد یا در راستای اهداف و مقاصد سازمان می‌باشد.
ث ـ ارتقاء بحث فنی میان طرفین در خصوص اطلاعات مذکور در بند‌های قبلی و انجام آن در جایی که مناسب به نظر می‌رسد و نیز دادن مشاوره یا پیشنهاد به دیگران از بحث مذکور
ج ـ شناخت و تسهیل فعالیتهای جانبی در راستای اهداف سازمان به منظور در اختیار گذاشتن خدمات مستقیم گسترده برای طرفین به نحوی که توسط اکثریت طرفین توافق شده است.
ماده3ـ سازمان
بدینوسیله طرفین موجودیت مستمر سازمان را تأیید و تأکید کرده و موافقت می‌کنند که سازمان باید کارمند استخدام نماید و از این پس با تشکیلات زیر اداره گردد.
الف ـ کلیات
سازمان توسط کارگروه کارگزاران، کارگروه اجرائی و دفتر دبیرخانه اداره می‌شود، تصمیمات آن باید مطابق با اختیاراتی که طبق این موافقتنامه به آنها داده شده اتخاذ شود و در خصوص طرفین الزام‌آور باشد.
ب ـ کارگروه کارگزاران
1ـ کارگروه کارگزاران شامل یک نماینده دائمی منصوب شده توسط هر طرف و یک یا چند نماینده علی¬البدل می‌باشد، هر کدام از آنها می‌توانند در غیاب نمایندگان دائمی فعالیت کنند این‌گونه انتصابات و تمام انتصابات جایگزینی باید توسط یک طرف از طریق اطلاعیه مکتوب به رئیس با ارسال رونوشتهای آن به کلیه طرفین، انجام شود.
2ـ نماینده دائمی یک طرف باید در سطح مدیر و یا کارمند بالاتر طرف (یا معادل) با اختیار تام در تصمیم‌گیریها از جانب طرف با توجه به تمام موضوعاتی که در این موافقتنامه مطرح می‌شود و با پیشینه و تجربه مناسب در یک زمینه شغلی مربوط به فعالیتهای سازمان باشد.
3ـ نماینده علی‌البدل یک طرف دارای پیشینه و تجربه در زمینه مربوط به فعالیتهای سازمان می‌باشد که اجازه کافی را به نماینده علی‌البدل مذکور می‌دهد تا در غیاب موقت نماینده دائمی به نحو مؤثر ایفاء نقش کند.
4ـ هر طرف بیشترین تلاش خود را به منظور حصول اطمینان از شرکت کامل نماینده دائمی در دسترس خود در فعالیتهای سازمان و حضور منظم در کلیه جلسات برنامه‌ریزی شده کارگروه کارگزاران به‌کار خواهد بست. در صورتی که نماینده دائمی یک طرف برای انجام وظایفی در سازمان آن طرف مجدداً گمارده شود که تداخل با انجام وظایف لازم طبق این موافقتنامه داشته باشد یا مانع نماینده مذکور از انجام آن شود آن طرف یک نماینده دائم جایگزین را در اسرع وقت تعیین خواهد کرد.
پ ـ کارگروه اجرائی
1ـ کارگروه اجرائی، امور سازمان را در بین جلسات کارگروه کارگزاران اداره می‌کند، کلیه اختیارات را اعمال و کلیه اقداماتی را از طرف سازمان تا جایی که سازمان طبق این موافقتنامه مجاز و مکلف به انجام آن شده است اجراء می‌کند، البته همیشه با رعایت سیاستها و دستورالعمل‌های تعیین شده توسط کارگروه کارگزاران در زمانهای مختلف بدین منظور و با رعایت کامل جدول اختیارات پیوست شده به این موافقتنامه به عنوان پیوست (ت) بدین لحاظ جدول مذکور ممکن است گاه‌گاهی با تأیید کارگروه کارگزاران اصلاح شود.
2ـ کارگروه اجرائی شامل پنج نماینده منصوب شده از سوی پنج طرف می‌باشد، که براساس نمودار چرخشی عضویت و قابلیت، تعیین شده‌اند و زمان مناسب و آزاد را جهت ایفاء کامل وظیفه در این سمت خواهند داشت که به عنوان ضمیمه (1) به پیوست (ب) این موافقتنامه منضم شده است، همچنین ضمیمه (1) مذکور می‌تواند از این به بعد با توافق طرفین در زمانهای مخـتلف با کنـاره‌گیری یا الحـاق طرفهـای جدیـد به این موافقتنامه مورد تجدیدنظر قرار گیرد (فهرست چرخشی عضویت) طرفهای جدیدی که به عضویت سازمان در می‌آیند در پایان دوره چرخشی اضافه خواهند شد. هر طرف حداقل دو سال و حداکثر چهار سال با تأیید کارگروه کارگزاران در کارگروه اجرائی خدمت خواهد کرد.
3ـ هیچ طرفی منصب و جایگاه خودرا در کارگروه اجرائی به جز در شرایط استثنائی از دست نمی‌دهد. اگر چنین شرایطی پیش آید یا چنانچه نماینده دائمی یک‌طرف استعفاء کند یا سلب صلاحیت گردد و جایگاه وی به مدت سی روز پس از اطلاعیه از طرف رئیس، خالی بماند آن جایگاه به طرف دیگری که در ردیف فهرست چرخشی عضویت قرار دارد پیشنهاد خواهد شد و نماینده آن طرف در باقی مانده مدت زمان طرف غایب فعالیت خواهد کرد. به‌علاوه مدت زمان قانونی خود را هم ادامه می‌دهد. برعکس اگر یک طرف (که در زیر به طرف «الف» نامیده شده) به هر دلیلی قادر به معرفی نماینده جهت خدمت در کارگروه اجرائی نباشد طرف مذکور می‌تواند جایگاه را با طرف دیگر (که در زیر طرف «ب» نامیده شده) از طریق توافق متقابل بدون تغییر فهرست چرخشی عضویت تعویض کند. بنابراین اگر طرف «الف» قادر به معرفی یک نماینده نباشد طرف «ب» با فهرست عضویت چرخشی اولیه کار را ادامه خواهد داد.
4ـ عضویت در کارگروه اجرائی باید محدود به نماینده دائمی یک طرف در کارگروه کارگزاران، یا علی‌البدل تعیین شده وی باشد. نماینده دائم یا در غیاب او، نماینده علی‌البدل از جانب طرف خود اختیار خواهد داشت تا در تمام موضوعاتی که در کارگروه اجرائی مطرح می‌شود، اظهارنظر کند. انتصابات باید طی اطلاعیه کتبی به رئیس و طرفین، اطلاع داده شود.
5 ـ رئیس باید توسط کارگروه اجرائی انتخاب شود و ریاست سازمان را برعهده گرفته وکارگروه اجرائی را رهبری کند و باید حداقل به مدت دو سال و حداکثر چهار سال و با تأیید اکثریت اعضاء کارگروه کارگزاران و با موافقت طرفی که نماینده‌اش به‌عنوان رئیس کار می‌کند، خدمت کند. اگر بنابه هر دلیلی رئیس فعلی نتواند بر جلسه کارگروه اجرائی ریاست کند و یا به گونه دیگری قادر به انجام وظایف رئیس نباشد او نماینده با صلاحیت دیگری را از شرکت خود به‌عنوان رئیس موقت برای باقی مانده دوره تصدی خود معین خواهد کرد، یا این‌که کارگروه کارگزاران می‌تواند جهت واگذاری ریاست به یک نامزد جدید در صورت مقتضی انتخاباتی را برگزار کند.
6 ـ اگر هرکدام از اعضاء کارگروه اجرائی از این کارگروه استعفاء دهند آن طرف فوراً یک عضو جایگزین را تعیین خواهد کرد. این جایگزینی باید یا محدود به نماینده علی‌البدل تعیین شده برای کارگروه اجرائی، یا اگر فردی که استعفا داده به‌عنوان نماینده دائم از کارگروه کارگزاران نیز استعفاء داده باشد، محدود به نماینده جایگزین آن طرف در کارگروه کارگزاران شود.
ت ـ مدیر
کارگروه کارگزاران یک مدیر دائمی را به مدت دو سال انتخاب خواهد کرد که برای همان مدت قابل تمدید خواهد بود و چنانچه به گونه دیگری عزل نشود و یا استعفاء ندهد، به سازمان خدمت خواهدکرد و مطابق جدول اختیارات در پیوست (ت) این موافقتنامه مسؤولیتهای قید شده در پیوست (ث) این موافقتنامه را انجام می‌دهد. مدیر در تمام جلسات منظم و اختصاصی کارگروه اجرائی و کارگروه کارگزاران شرکت خواهد کرد. دستمزد و شرایط و ضوابط استخدام مدیر همچنین باید توسط کارگروه کارگزاران تأیید شود. مدیر هیچ گونه حق رأی در کارگروه کارگزاران یا کارگروه اجرائی یا هر کارگروه یا تشکل دیگری در سازمان را ندارد.
ث ـ جلسات و رأی‌گیری‌ها
1ـ جلسات کارگروه کارگزاران
الف ـ کارگروه کارگزاران یک جلسه عمومی سالانه در سه ماهه اول هر سال در زمان و مکانی که توسط رئیس سازمان تعیین می‌گردد، برگزار می‌کند. رئیس حداقل چهارده روز قبل، طی اطلاعیه کتبی، زمان و مکان جلسه عمومی سالانه و حداقل
هفت روز قبل از آغاز جلسه مذکور، طی اطلاعیه مکتوب دستور کار را برای بررسی در جلسه، در اختیار کلیه طرفین قرار می‌دهد.
ب ـ سایر جلسات کارگروه کارگزاران (جلسات اختصاصی) ممکن است با فراخوان رئیس کارگروه اجرائی یا در صورت ناتوانی او جهت خدمت، توسط رئیس موقت با درخواست حداقل دو نماینده دیگر در مکان و زمانی که توسط رئیس یا رئیس موقت تعیین می‌گردد حسب مورد برگزار گردد. اگر یک چنین جلسه اختصاصی فراخوان گردد رئیس حداقل چهارده روز قبل از آن یک اطلاعیه کتبی از طریق پست الکترونیکی یا دورنگار در اختیار طرفین قرار می‌دهد مگر آن‌که اطلاعیه با توافق همه‌جانبه طرفین لغو گرد. اطلاعیه هرگونه موضوع مورد بررسی در این گونه جلسات اختصاصی باید حداکثر هفت روز قبل از برگزاری جلسه برای نمایندگان ارسال گردد.
پ ـ دوسوم از نمایندگان طرفین حاضر در هر جلسه حدنصاب را تشکیل می‌دهند. رئیس یا رئیس موقت ممکن است رأی کارگروه کارگزاران را به جای فراخوانی جلسه اختصاصی از طریق پست الکترونیکی یا دورنگار به اطلاع تمام نمایندگان طرفین برساند.
ت ـ تصمیمات کارگروه کارگزاران اعم از تأیید موضوعات شکلی، تأیید تعهدات مالی سازمان و تأیید بودجه سالانه سازمان، از طریق رأی کارگروه کارگزاران انجام می‌شود. هر نماینده حق یک رأی را دارد. تصمیمات مربوط به موضوعات شکلی با رأی اکثریت حدنصاب حاضر در جلسه یا اگر رأی‌گیری از طریق پست الکترونیکی یا دورنگار صورت گیرد با رأی اکثریت تمام طرفین این موافقتنامه گرفته می‌شود. تصمیمات مربوط به تعهدات مالی سازمان در چهارچوب بودجه مصوب و تصمیمات مربوط به انتصاب مدیر با رأی سه‌چهارم از حد نصاب طرفین حاضر در هر جلسه یا اگر رأی‌گیری از طریق پست الکترونیکی یا دورنگار صورت گیرد با رأی سه‌چهارم کلیه طرفین این موافقتنامه گرفته می شود. تأیید بودجه سالانه سازمان و ایجاد یا اصلاح قواعد مالی سازمان از جمله اجازه مخارج بیش از پنج در صد(5%) ازبودجه مصوب باید با توافق اکثریت تمام طرفین این موافقتنامه باشد.
2ـ جلسات کارگروه اجرائی
الف ـ کارگروه اجرائی به‌صورت منظم به نحو تعیین شده توسط رئیس لکن حداقل ماهی یک‌بار در سال قبل از جلسه عمومی سالانه تشکیل جلسه می‌دهد. رئیس حداقل هفت روز قبل، طی اطلاعیه کتبی، زمان و مکان کلیه جلساتی را که توسط رئیس فراخوان شده و دستور کار موضوعات مورد بحث در جلسه را تهیه خواهد کرد، مگر این‌که توسط کلیه اعضاء کارگروه اجرائی لغو شده باشد.
ب ـ هر کدام از سه عضو کارگروه اجرائی به جز رئیس می‌توانند جلسه کارگروه اجرائی را فراخوان کنند. با دریافت اطلاعیه کتبی از این سه عضو، رئیس موقع جلسه را اعلام کرده و حداقل هفت روز قبل طی اطلاعیه کتبی مکان و زمان این جلسه و شرحی از موضوعات مورد بحث در آن را فراهم خواهد کرد.
پ ـ رئیس یا در غیاب یا ناتوانی او رئیس موقت و یا هر کدام از سه عضو کارگروه اجرائی به جز رئیس یا رئیس موقت می‌توانند رأی کارگروه اجرائی را از طریـق پست الکترونیکی یا دورنگار به جای برگزاری جلسه بدین منظور به تمام نمایندگان طرفین اعلام کنند.
ت ـ سه عضو کارگروه اجرائی از جمله رئیس، حد نصاب هر جلسه را تشکیل می‌دهند. تصمیمات مربوط به تمام موضوعات با رأی اکثریت حد نصاب حاضر در هر جلسه و یا چنانچه رأی‌گیری از طریق پست الکترونیکی یا دورنگار باشد با اکثریت کلیه اعضاء کارگروه اجرائی گرفته خواهد شد. هر عضو کارگروه اجرائی از جمله رئیس صرفاً یک رأی خواهد داشت.
ج ـ کارگروه¬های فنی
1ـ کارگروه کارگزاران بنابه صلاحدید خود براساس پیشنهاد رئیس سازمان و اقتضاء شرایط می‌تواند تشکیل یک یا چند کارگروه فنی متشکل از داوطلبان واجد شرایط فنی از طرفین ذی‌نفع برای هرگونه اهداف مجاز طبق این موافقتنامه را تصویب کند. کارگروههای فنی مذکور متشکل است از حداقل چهار عضو که یکی از آنها باید مدیر سازمان باشد. عضویت در کارگروههای مذکور به جز مدیر سازمان صرفاً داوطلبانه خواهد بود. رئیس سازمان تلاش خواهد کرد تا اعضائی برای این کارگروهها با سوابق فنی متفاوت، از جمله حقوقی، زیست محیطی، دریایی و غیره تعیین نماید که با اهداف و مقاصد هر کارگروه مناسبت داشته باشد. در انتصاب اعضاء داوطلب برای هر کارگروه فنی، رئیس سازمان ممکن است بیش از یک کارمند از هر طرف خاص، تعیین نماید.
2ـ وظایف و کار کارگروههای فنی بنابه صلاحدید و با دستور کارگروه کارگزاران از طریق رئیس سازمان خواهد بود. این موارد شامل موارد زیر می‌باشد، اما به آنها محدود نمی‌شود:
الف ـ راهبردهای بلند مدت و یا کوتاه مدت ویژه که برای یک عرصه فنی مخصوص لازم به نظر می‌رسد.
ب ـ فراهم نمـودن خدماتی خاص برای سازمان مانند مشاوره قانونــی، مشاوره زیست‌محیطی و غیره
پ ـ شناخت راهبردهای طولانی مدت و موضوعات مورد بحث سازمان و
ت ـ مشاوره دادن به کارگروه کارگزاران در مورد عملکرد و قابلیت سازمان
3ـ جلسات کارگروه فنی با دستور و درخواست رئیس کارگروه برگزار خواهد شد. تمام صورتجلسات کارگروه فنی برای رئیس کارگروه به منظور توزیع آن بین طرفین ارسال خواهد شد.
چ ـ بودجه سالانه و محاسبات
1ـ بودجه سالانه سازمان باید توسط کارگروه اجرائی برای بررسی و تصویب در جلسه عمومی سالانه کارگروه کارگزاران ارائه شود و بین طرفین به‌صورت مساوی تقسیم شود. مخارج تکمیلی سازمان نیز باید قبلاً به تصویب کارگروه کارگزاران برسد و به نسبت مساوی بین طرفین تقسیم گردد.
2ـ بلافاصله پس از تصویب بودجه سالانه یا هر گونه مخارج اضافی، رئیس، هرطرف را از سهم آن از موارد مزبور آگاه می‌کند و یک اظهارنامه را آماده و با ذکر مبلغ برای هر طرف ارسال می‌کند. هر طرف این مبلغ را ظرف شصت روز پس از دریافت اظهارنامه مالی به سازمان پرداخت خواهد کرد.
3ـ سازمان تحت نظارت رئیس، حسابهایی را حفظ خواهد کرد که باید سالانه توسط شرکت حسابداری بین‌المللی مستقل صلاحیتدار به شیوه کاملاً سازگار با اصول حسابداری بین‌المللی قابل‌قبول، مورد رسیدگی قرار گیرد. در پایان هرسال تقویمی به شرکت حسابداری مذکور دستور داده می‌شود که گزارش مالی ممیزی شده با شرح داراییهای سال گذشته سازمان را تهیه نماید. این گزارش مالی ممیزی شده سالانه در چهار ماه اول سال باید برای بازبینی و تأیید در جلسه عمومی سالانه کارگروه کارگزاران ارائه شود. تأیید گزارش مالی ممیزی شده توسط رأی اکثریت قاطع کارگروه کارگزاران ظرف سی روز بعد از پایان جلسه عمومی سالانه انجام خواهد شد. هر طرفی که رأی موافق یا مخالف خود را نزد رئیس، در طول مدت این سی روز ثبت نکند چنین تلقی خواهد شد که گزارش را تأیید کرده است.
4ـ شرکتهای حسابداری منتخب باید توسط کارگروه اجرائی براساس معیارهای روز، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. شرکت حسابداری باید توسط کارگروه کارگزاران برای سال آینده در جلسه عمومی سالانه انتخاب یا تأیید شود یا در صورت لزوم در طول دوره‌های موقت بنابه پیشنهاد کارگروه اجرائی و از طریق رأی دورنگار شده اکثریت تمام طرفین تعیین و تأیید گردد.
ماده4ـ قابلیت واکنش
الف ـ الزامات ابزاری واکنشی
1ـ اگر قبلاً تعهدات موافقتنامه‌های قبلی بین طرفین برآورده نشده باشد هر طرف ظرف سی روز بعد از امضاء این موافقتنامه ترتیبات محکم مستندی را جهت اکتساب و پس از آن حفظ موارد زیر در شرایط خوب و قابل استفاده در کلیه زمانها فراهم کند:
الف ـ پخش مقدار و نوع مواد ذکر شده در پیوست (ج) این موافقتنامه
ب ـ سامانه‌(سیستم)های پخش مواد به تعداد و دارای مشخصات ذکر شده در پیوست (ج) این موافقتنامه
پ ـ با موافقت طرف دیگر، مقدار دیگری از مواد ذکر شده در پیوست (ج) این موافقتنامه
ت ـ وسایل بازیافت و سد نفوذ نفت کافی جهت تأمین واکنش سطح «یک» مصوب سازمان بین‌المللی دریانوردی در ارتباط با محافظت فوری از تأسیسات و تسهیلات طرف مربوط
ث ـ طرح به روزه شده احتمال نشت نفت
ج ـ سیاهه معمولی از کلیه مواد و سامانه‌(سیستم)های پخش مواد و تجهیزات بازیافت و سد نفوذ نفت که براساس ردیف (الف) تا (ت) جزء (1) بند (الف) این مــاده نگهداری شده است. این سیاهه، شامل هزینه سرانه هر فقره، فهرست به روز شده‌ای از کارمندان آموزش‌دیده موجود در واکنش به نشت نفتی، فهرستی از وسایل تحت مالکیت دولت اگر توسط طرف نگهداری شود و فهرست پیمانکاران خصوصی نشت نفتی در دسترس طرف
ب ـ تأیید رعایت
1ـ وظیفه کارگروه اجرائی، تأیید رعایت الزامات ذکر شده در بند (الف) این ماده از سوی طرفین می‌باشد. علی‌رغم هر یک از مفاد دیگر این موافقتنامه که در تضاد با این امر قرار داشته باشد، طرفین قصورکننده از تعهدات ذکر شده از ردیفهای (الف) تا (ج) جزء (1) بند (الف) این ماده مشمول مقررات قصور ذکر شده در ماده (9) می باشند و از حق جبران خسارت نامبرده شده در زیر از طرف دیگر در برابر خسارات وارده طی مدت قصور مذکور محروم می‌گردند.
2ـ اگر قبلاً تعهدات موافقتنامه‌های قبلی بین طرفین اجراء نشده باشند هر طرف باید ظرف سی روز بعد از امضاء این موافقتنامه نسخه‌های موجود زیر را به دفتر دبیرخانه ارائه نماید:
الف ـ طرح به روز شده احتمال نشت نفت خود
ب ـ سیاهه ذکر شده در ردیف (ج) جزء (1) بند (الف) این ماده
پ ـ اسامی و عناوین افراد مجاز از سوی طرف برای آزادسازی مواد و تجهیزات مذکور در زیر برای طرف دیگر این موافقتنامه و جزئیاتی در خصوص چگونگی برقراری تماس با این افراد در مواقع اضطراری
پ ـ شیوه‌های واکنش
1ـ درخواستهای ابتدائی و تکمیلی
طرف تحت تأثیر، طرف نشت‌دهنده یا طرف واکنش نشان‌دهنده می‌تواند درخواست کمک از طرف امانت‌دهنده را از طریق برقراری ارتباط با دبیرخانه در هر زمان (درخواست اولیه) از جمله بعد از ساعات اداری، پایان هفته و تعطیلات، مطرح نماید. این گونه درخواستهای ابتدائی و هر گونه درخواست متعاقب از سوی یک طرف (درخواستهای تکمیلی) باید از سوی طرف تحت تأثیر، طرف نشت‌دهنده یا طرف واکنش نشان دهنده باشد. هر کدام از این‌گونه درخواستهای دریافت شده توسط دفتر دبیرخانه از یک طرف که طرف تحت تأثیر، طرف نشت‌دهنده یا طرف واکنش نشان‌دهنده نیست و این گونه درخواستهای دریافت‌شده از سوی هر شخص ثالث، یا سازمانهای دولتی یا عمومی به موجب این موافقتنامه غیر معتبر می‌باشد. دفتر دبیرخانه درخواست را از این پس رسیدگی نموده و برای طرف امانت‌دهنده مربوط با ارائه رسید وی و تأیید درخواست ارسال می‌کند.
2ـ اقدام در خصوص درخواستهای ابتدائی و تکمیلی
با دریافت درخواست ابتدائی یا تکمیلی، طرف امانت‌دهنده تمام کمک درخواستی مذکور را براساس منابع خاص خود، که به صورت متعارف مجاز می باشد، فوری آماده می‌کند، به جز منابعی که طرف امانت‌دهنده بنابه دلایل منطقی اعتقاد دارد که این منابع برای استفاده خود او و یا در ارتباط با تعهداتش به عنوان یک طرف واکنش نشان دهنده ممکن است لازم باشد.
3ـ برگشت منابع امانتی
طرف امانت‌دهنده همچنین می¬تواند برگشت فوری هر چه را که امانت داده است، در صورتی خواستار شود که بنا به‌دلایل منطقی اعتقاد داشته باشد که به منظور انجام تعهداتش به عنوان طرف واکنش نشان دهنده نیاز به منابع مذکور دارد یا به گونه دیگری به این منابع نیاز دارد. در این مورد طرفی که درخواست امانت منابع مذکور را نموده باید آن را به طرف امانت‌دهنده بازگرداند.
4ـ نگهداری و حمل و نقل منابع امانتی
در اجرای مواد فوق‌الذکر، هر طرف تجهیزات و مواد مصرفی خود را در شرایط تمیز، قابل استفاده و به‌صورت بسته‌بندی تا جایی که مناسب حمل و نقل فوری از طریق زمین، دریا، یا هوا باشد نگهداری می نماید. هر طرف هرگونه تلاشی را با دولت میزبان خود به منظور تضمین حمل و نقل سریع کارکنان، تجهیزات و مواد مصرفی از طریق مرزهای ملی در موارد اضطراری را انجام می‌دهد.
ت ـ باز پرداخت هزینه‌ها
1ـ طرف امانت‌گیرنده باید بدون محدودیت‌های تعیین شده در بند (ب) ماده (5) تمام هزینه‌های وارده در ارائه کمک که شامل نیروی کار، مواد و وسایل می‌باشد اما به آن محدود نمی‌شود را مطابق با مفاد پیوست (چ) این موافقتنامه به طرف امانت‌دهنده پرداخت نماید، مگر آن‌که طرف امانت‌دهنده نیز طرف نشت‌دهنده باشد و در مقابل طرف امانت گیرنده مطابق با ماده (5) متعهد باشد.
2ـ اگر طرف امانت‌دهنده نیز طرف نشت‌دهنده باشد در این صورت هر مبلغی که طرف امانت‌گیرنده معمولاً باید براساس بندهای (پ) و ( ت) ماده (4) و پیوست (چ) به طرف امانت‌دهنده بپردازد، از مبلغی که طبق ماده (5) و پیوست (ج)، طرف امانت‌دهنده به عنوان طرف نشت‌دهنده متعهد به پرداخت آن به طرف امانت‌گیرنده است، کسر خواهد شد.
ماده5 ـ تعهد
الف ـ طرف نشت دهنده
1ـ طرف نشت دهنده مسؤول هزینه‌های واکنش به نشت نفتی ذکر شده در پیوست (ح) این موافقت نامه می‌باشد (که از این پس خسارات نامیده می‌شود) که توسط هر طرف واکنش نشان دهنده یا طرف تحت تأثیر (خواه با اراده خود آن طرف یا با دستور دولت میزبان آن) در اتخاذ تمام اقدامات متعارف جهت پاکسازی خط ساحلی خود و پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارات به تأسیسات صنعتی حساس و منابع طبیعی متحمل شده است که شامل سواحل تفریحی خصوصی و عمومی می‌شود که ناشی از نشت نفتی مذکور می‌باشد اما به آن محدود نمی‌شود، مگر تا اندازه‌ای که آن نشت نفتی در اثر موارد زیر اتفاق بیافتد:
الف ـ جنگ، عملیات خصمانه، جنگ داخلی یا شورش
ب ـ پدیده طبیعی از نوع استثنائی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل مقاومت
پ ـ فعل یا ترک فعل طرف واکنش نشان دهنده یا طرف تحت تاثیر مربوط، عمداً یا از روی غفلت
2ـ علی‌رغم استثنائات تعهد ذکر شده در ردیفهای (الف) و (ب) جزء (1) بند(ب) ماده (5) اگر نشت نفتی از طریق اهمال یا سوء رفتار عمدی طرف نشت‌دهنده رخ داده باشد. طرف نشت‌دهنده مسؤول جبران خسارت به طرفین واکنش نشان دهنده یا تحت تأثیر خواهد بود.
ب ـ رسیدگی به دعاوی و پرداخت خسارت
1ـ ادعاء خسارات باید محدود به هزینه‌های اقدامات انجام شده توسط یا تحت نظارت مستقیم و کنترل یا تحت ضمانت یک طرف و یا طرفینی باشد که اقامه دعوی می‌نمایند و این اقدامات با ابتکار خود طرف یا طرفین و یا با درخواست یا دستور دولت (دولتهای) میزبان صورت می‌گیرد.
2ـ هر طرف توافق می‌کند هر ادعائی علیه هر طرف دیگر در مورد هزینه‌ها یا خسارات از هر نوع که ممکن است در اثر یا در ارتباط با نشت نفت از تأسیسات طرف دیگر ایجاد گردد مــحدود به هزینه‌های مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (5) شود وکلیه راه‌حلهایی که از طریق قرارداد، حقوق عرفی، قوانین دریایی، قانون موضوعه و غیره و طبق هر نظام حقوقی به‌وجود می‌آید بدینوسیله مستثنی و متمایز گردد. روشی که براساس آن این گونه خسارات محاسبه شده و میزان تعهد هر طرف به نحو تعیین شده در پیوست (ح) مشخص شده است.
3ـ مدعیان زیر سیر حوادث و واکنشهای مدعی را که تشکیل‌دهنده مبنای ادعا‌های آنها نسبت به رضایت متعارف طرف مدعی‌علیه است ثبت می‌کنند. ادعاها باید در اسرع وقت ممکن با ارسال رونوشت به دبیرخانه، برای طرف نشت‌دهنده ارسال گردد. چنانچه هیچ‌گونه ادعای بازپرداخت طی یکصد و هشتاد روز تقویمی توسط طرف مدعی‌علیه پس از تکمیل واکنش به نشت نفت که باعث دعوی می‌گردد دریافت نگردد قابلیت بازپرداخت را ندارد.
4ـ مدعی‌علیه سریعاً پس از دریافت ادعاء و ادعاهای مکتوب به‌موقع و مقتضی آنها را بررسی کرده و سعی می‌کند با مدعی بر سر مبلغ لازم‌التادیه به توافق برسد. ادعاهایی که در مورد آن موافقت صورت گرفته باید به سرعت و تمام و کامل پرداخت گردد، تا اندازه‌ای که این پرداختها از میزان تعهدی که در پیوست (ح) ذکر گردیده است تجاوز نکند. ادعاهایی که در طول مدت یکصد و هشتاد روز تقویمی پس از تسلیم، حل و فصل نشود براساس مفاد این موافقتنامه و با اختیار طرف مربوط و یا زودتر، با موافقت متقابل مدعی و مدعی‌علیه می‌تواند به داوری ارجاع گردد.
پ ـ اطلاعیه¬ها
1ـ طرف نشت‌دهنده باید اقدامات فوری و مؤثری را برای مهار نشت نفتی مزبور انجام ‌دهد و فوری دبیرخانه و تمام طرفینی که جزئیات کامل و تا اندازه‌ای آشکار را ارائه می‌دهند، از میزان و موقعیت نشت نفتی و نوع و مقدار نفت نشتی مطلع نماید. طرف نشت‌دهنده باید به همین ترتیب دفتر دبیرخانه و تمام طرفین تحت تأثیر و واکنش نشان دهنده بالفعل و بالقوه را از زمان خاتمه این نشت نفتی و تاریخ تکمیل واکنش به این نشت نفت به محض این‌که تاریخ‌های مذکور محقق شود، باخبر ‌کند.
2ـ به محض این‌که طرف تحت تأثیر یا واکنش نشان دهنده قادر به شناخت طرف نشت‌دهنده شد باید طرف نشت‌دهنده و دبیرخانه را از حقیقت وجود نشت ‌نفت و واکنش مورد نظر و قصد خود برای ادعاء خسارات از طرف نشت‌دهنده مطلع سازد. طرف نشت‌دهنده حق دارد و باید این حق را با فرستادن نماینده‌ای برای بررسی واکنش و مشاوره با طرف تحت تأثیر یا طرف واکنش نشان دهنده اعمال کند. نقش نماینده طرف نشت‌دهنده مشورتی است. او اختیار محدود کردن آزادی عمل طرفین تحت تأثیر و یا واکنش نشان‌دهنده را ندارد. هیچ‌گونه عدم توافق بین نمایندۀ طرف نشت‌دهنده و طرفین تحت تاثیر و یا واکنش نشان‌دهنده لطمه‌ای به حق طرف واکنش نشان‌دهنده جهت بازپرداخت وارد نخواهد کرد.
ماده6 ـ عضویت
دو نوع عضویت در سازمان وجود دارد:
الف ـ عضویت دائم
هر شرکت عمومی یا خصوصی، مشارکت، شرکت مدنی و سازمان تحت مالکیت دولت یا سایر موسسات بازرگانی قانونی که دارای دفتر بازرگانی دائمی در هر یک از کشورهای حاشیه دریای منطقه‌ای می باشند و اولاً دارای مالکیت یا گردانندگی تأسیسات در دریای منطقه‌ای بوده و یا ثانیاً آنهایی که مسؤولیت مالکیت، گردانندگی، اجاره یا مدیریت تانکرهای دریایی را با هر اندازه یا مشخصات دارند و به‌صورت قانونی حمل و نقل نفت خام یا فرآورده‌های هیدروکربنی را در دریای منطقه‌ای به‌عهده گرفتند و یا سایر انواع حمل و نقل نفت خام یا هیدروکربنی را از طریق خط لوله زیردریایی و یا زمینی از جمله امکانات ذخیره‌سازی در بندرگاهها یا تأسیسات دارند و یا اداره می‌کنند، واجد شرایط عضویت در سازمان به‌عنوان عضو دائم (جمعاً اعضاء دائم یا عضویت دائم) با رعایت بندهای (ث) و (ج) ماده (6) خواهند بود.
ب ـ عضویت پیوسته
هر شرکت دیگر، مشارکت، شرکت مدنی، سازمان تحت مالکیت دولت یا سایر شرکتهای بازرگانی قانونی که دارای دفتر بازرگانی دائم در هر یک از کشورهای حاشیه دریای منطقه‌ای باشند و نیز دارای علاقه بازرگانی به فعالیتهای سازمان باشند اما فاقد تأسیسات باشند یا تأسیساتی را اداره نکنند یا حمل و نقل نفت خام یا فرآورده‌های هیدروکربنی در دریایی منطقه‌ای را از نظر بند (الف) ماده (6) حاضر به‌عهده نداشته باشند واجد شرایط عضویت پیوسته در سازمان (عضو پیوسته یا عضویت پیوسته) با رعایت الزامات بندهای (ث) و (ج) این ماده (6) خواهند بود.
صلاحیت داشتن عضویت پیوسته شامل تمام شرکتهای بازرگانی خصوصی و عمومی و سازمانهای تحت مالکیت دولت می‌شود که کالاها و خدمات مربوط به اهداف و مقاصد سازمان را در دریای منطقه‌ای یا در مجاورت آن تأمین می کنند، اما محدود به آنها نمی‌شود.
پ ـ درخواست و حق عضویتها
درخواست عضویت چه به‌صورت عضو دائم یا پیوسته باید به‌صورت مکتوب از طریق رئیس یا کارگروه اجرائی تسلیم گردد که کارگروه این درخواستها را جهت تأیید توسط کارگروه کارگزاران مورد رسیدگی قرار می‌دهد مشروط بر این‌که متقاضی مذکور حداقل شرایط عضویت را دارا باشد. در صورت دریافت تأیید مذکور از سوی حداقل دو سوم اعضاء دائم متقاضی باید:
1ـ برای اعضاء دائمی که مالکیت وگردانندگی تأسیسات را در دریای منطقه‌ای به‌عهده دارند و آنهایی که نیاز به نگهداری سیاهه تجهیزات و مواد مصرفی مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده (4) و پیوست (ج) موافقتنامه در منطقه ساحلی را دارند، مبلغ 48950 درهم امارات بعنوان حق عضویت یکباره پرداخت کند و طی سی روز بعد از امضاء موافقتنامه از طریق رئیس ادله معتبر منطبق با الزامات بندهای (الف) و (ب) ماده (4) و پیوست (ج) این موافقتنامه را در دسترس کارگروه اجرائی قرار دهد.
2ـ برای اعضاء پیوسته و دائم که معاف از تعهدات مالی و قانونی مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (4) و پیوست (ج) موافقتنامه ردیف (الف) جزء(2) بند (ث) ماده (6) حاضر هستند باید مبلغ 48950 درهم امارات به‌عنوان حق عضویت اولیه یکباره پرداخت نماید.
ت ـ عضو شدن
هنگامی که کارگروه اجرائی مطمئن شود که تمام الزامات فوق برآورده شده است، دبیرخانه با دستور رئیس کارگروه اجرائی ارسال یک نسخه از این موافقتنامه را توسط متقاضی تضمین می‌کند که در نتیجه آن از تاریخ امضاء و پرداخت حق عضویت یکباره و سهم نسبی آن از بودجة سالانة جاری مصوب سازمان، متقاضی باید فوری به عضویت دائم یا پیوسته سازمان و طرف این موافقتنامه با تمام حقوق و تعهدات همراه با موقعیت مذکور که به ویژه در این موافقتنامه ذکر شده در آید. با عضویت دائمی در سازمان، نام طرف مذکور باید در پایان نوبت دوره چرخشی در لیست عضویت چرخشی قرار گیرد از این‌رو مراتب باید توسط دبیرخانه بازبینی شده و برای تمام اعضاء توزیع گردد. با عضویت پیوستة در سازمان نام طرف مذکور باید در اسناد بایگانی سازمان توسط دبیرخانه قید گردد و اطلاعیه آن برای کلیه اعضاء توزیع شود.
ث ـ حقوق و تعهدات اعضاء دائم
اعضاء دائم سازمان تابع کلیه شرایط و ضوابط عضویت ذکر شده در این موافقتنامه بدون محدودیت می‌باشند به استثناء موارد ذکر شده در زیر:
1ـ اعضاء دائمی که مالکیت وگردانندگی تأسیسات و اداره آن را در دریای منطقه‌ای دارند و آنهایی که سیاهه تجهیزات و مواد مصرفی منطقه ساحلی را نگهداری می‌کنند مشمول کلیه تعهدات می‌باشند و از کلیه حقوق و منافع عضویت مندرج در این موافقتنامه برخوردار می‌باشند.
2ـ اعضاء دائمی که فعالیتهای بازرگانی آنها محدود به مالکیت، گردانندگی، اجاره یا مدیریت تانکرهای دریایی به کار گرفته شده در حمل و نقل نفت خام و یا فرآورده‌های هیدروکربنی در دریای منطقه‌ای شود؛ به جز آنهایی که سیاهه تجهیزات و مواد مصرفی ناحیه ساحلی را در کشورهای اطراف دریای منطقه‌ای نگهداری نمی‌کنند، از تعهدات مالی و قانونی ذکر شده در بندهای (الف) و (ب) ماده (4) و پیوست (ج) موافقتنامه مربوط به نگهداری سیاهه‌های تجهیزات و تهیه طرحهای احتمال نشت نفت معاف می‌باشند. سایر حقوق، وظایف و تعهدات مندرج در ماده (4) مذکور و پیوست (ج) برای اعضاء دائم مذکور اعمال می‌گردد.
3ـ درخواست متقاضی برای معافیت طبق بند (2) فوق باید در درخواست عضویت ذکر شده در بند (پ) ماده (6) حاضر درج شده باشد. اگر این درخواست توسط کمیتة اجرائی قبول و توسط کارگروه کارگزاران با تکمیل کلیه شرایط عضویت تأیید گردد، متقاضی باید به عنوان عضو دائم سازمان پذیرفته شود و معافیت طبق بند(2) فوق توسط دبیرخانه در بایگانی ثبت گردد.
ج ـ حقوق و تعهدات اعضاء پیوسته
اعضاء پیوسته سازمان از تمام حقوق و مزایای عضویت برخوردار هستند و متعهد به انجام کلیه تعهدات عضویت ذکر شده در موافقتنامه می‌باشند به جز موارد زیر:
1ـ عضویت کارگروه اجرائی
اعضاء پیوسته واجد شرایط عضویت در کارگروه اجرائی نخواهند بود و نباید در نمودار چرخشی عضویت که طبق آن صلاحیت عضویت در کارگروه اجرائی تنظیم می‌شود درج شوند. براساس درخواست رئیس کارگروه اجرائی، نماینده عضو پیوسته برای کارگروه کارگزاران طی زمانهای مختلف می‌تواند به منظور حضور در جلسات کارگروه اجرائی به‌عنوان مشاور و بدون حق رأی دعوت گردد.
2ـ جلسات کارگروه کارگزاران و رأی‌گیری
به جز موارد اختصاصی ذکر شده در زیر در خصوص برخی موضوعات مالی، نمایندگان عضو پیوسته در جلسات کارگروه کارگزاران صرفاً با داشتن صلاحیت مشورتی حضور می‌یابند. به جز موارد ذکر شده در این موافقتنامه این نمایندگان حق رأی دهی در هیچ‌یک از جریانات رسیدگی کارگروه کارگزاران را نداشته و از نظر ردیف (پ) جزء (1) بند (ث) ماده (3) موافقتنامه حضور نمایندگان اعضاء پیوسته نباید در تعیین وجود
حد نصاب مورد بررسی قرار گیرد.
3ـ بودجه سالانه و حق عضویت پیوسته
سهم نسبی اعضاء پیوسته از بودجه سالانه سازمان یا سایر مخارج تکمیلی سازمان باید در سطحی معادل پنجاه درصد(50%) از سهم نسبی آن بودجه یا مخارج هر یک از اعضاء دائم سازمان محاسبه گردد. هر گونه تغییر در شرایط لازم برای انتخاب به عنوان یک عضو پیوسته، تغییرات در حق عضویت یکباره اعضاء پیوسته، یا تغییرات درصدی سهم نسبی اعضاء پیوسته از بودجه سالانه یا مخارج تکمیلی مستلزم اتفاق آراء حدنصاب تمام اعضاء دائمی حاضر در جلسة عمومی سالانه و همچنین اتفاق آراء حدنصاب تمام نمایندگان اعضاء پیوسته حاضر در این جلسه می باشد. دوسوم نمایندگان اعضاء پیوستة حاضر در این جلسه از لحاظ رأی‌گیری مذکور حد نصاب قانونی را تشکیل می‌دهند.
4ـ قابلیت واکنش و معافیت از تعهد
مواد (4) و (5) موافقتنامه و پیوستهای (ج)، (چ) و (ح) آن در مورد اعضاء پیوسته سازمان اعمال نمی‌گردد و تمام اعضاء پیوسته مذکور از اعمال شرایط و ضوابط مربوط به آن معاف می‌باشند.
به جز موارد استثنائی مقرر در این موافقتنامه تمام شرایط و ضوابط دیگر موافقتنامه، به‌طور کامل معتبر و لازم¬الاجراء باقی خواهد ماند و طرفین بدینوسیله توافق می‌کنند که مفاد باقی‌ماندة موافقتنامه باید به شیوه‌ای مطابق با اهداف و مقاصد این موافقتنامه تفسیر گردد.
ماده7ـ خروج
الف ـ خروج از عضویت در سازمان تنها با خروج از عضویت این موافقتنامه معتبر است و میسر می‌گردد.
ب ـ هر طرف می‌تواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرخانه مبنی بر تمایل به خروج از عضویت، ظرف سی روز از عضویت در این موافقتنامه خارج گردد. طرف مزبور مسؤول کلیه تعهدات خود نسبت به دورة قبل از تاریخ نافذ شدن خروج از عضویت می‌باشد. با دریافت هرگونه اطلاعیه مذکور دبیرخانه فوری یک رونوشت از آن را به تمام طرفین این موافقتنامه ارسال خواهد کرد.
پ ـ این‌گونه تلقی خواهد شد که طرف خارج‌شونده از عضویت از تمام حقوق، عناوین و منافع موجود در تمام مواد، تجهیزات و سایر داراییهایی سازمان که قبل یا در طی دورة خروج خود از عضویت به‌دست آورده انصراف داده است، مگر این که طرف خارج‌شونده از عضویت، حق داشته باشد هر یک از اقلام خریداری شده با وجوه خود را با هزینه خود نگهداری یا دریافت کند.
ت ـ علاوه بر این چنانچه هیچ بودجه و یا ارزیابی مبلغ مالیاتی سازمان توسط طرف خارج شونده از عضـویت تأیید نشود، هیـچ‌گونه تعهدی برای آن طرف تا چهل‌روز پس از آن‌که آن طرف اطلاعیه مکتوب از بودجه و یا ارزیابی مذکور را دریافت کند ایجاد نخواهد کرد.
ماده8 ـ انتخاب قانون و حل اختلافات
الف ـ انتخاب قانون
بین و توسط طرفین این موافقتنامه در مورد خودشان و تمام کسانی که طبق آنها ادعاء می‌کنند؛ بدون توجه به محل انعقاد یا اجرای این موافقتنامه، توافق صورت گرفته که قوانین انگلستان قانون حاکم بر موجودیت، تفسیر، اعتبار یا خاتمة این موافقتنامه باشد.
ب ـ داوری
قصد جدی طرفین این موافقتنامه آن است که با حسن نیت تمام اختلافاتی که در ارتباط با این موافقتنامه به‌وجود می‌آید را به شیوة دوستانه و از طریق مشاوره و مذاکره بین طرفین اختلاف حل و فصل نمایند؛ مشروط بر این‌که در هر حال هرگونه منازعه یا اختلاف بین طرفین در ارتباط با موافقتنامه که به شیوة فوق نتواند حل گردد باید برای داوری به لندن، انگلستان و تحت قواعد داوری دیوان داوری بین المللی لندن توسط یک داور که طبق قواعد فوق تعیین شده ‌باشد، ارجاع و توسط داوری حکم گردد.
طرفین بدینوسیله توافق می‌کنند که قانون شکلی قابل اجراء برای هرگونه داوری از این پس باید قوانین انگلستان باشد مگر این‌که قواعد مذکور به طور صریح متضاد با آن باشد که در این صورت قانون داوری انگلستان مصوب 1996 میلادی(1375هجری شمسی) یا اصلاحات یا تغییرات قانونی آن اعمال می‌شود.
پ ـ صلاحیتهای داور
داوری که توسط طرفین انتخاب شده است باید از شورای سلطنتی ملکه انگلیس باشد که معمولاً در دیوان عالی قوه قضائیه انگلستان و ولز مشغول فعالیت می‌باشد و دارای تجربه در موضوعات تجاری بوده یا یک قاضی بازنشسته باشــد. واژه «قاضی بازنشسته» به تمام لردهای بازنشسته دادگاه استیناف در خود مجلس اعیان یا قضات بازنشسته دیوان عالی قوه قضائیه انگلستان و ولز اطلاق می‌شود اما قضات بازنشستة بخش خانوادة دادگاه عالی از این قاعده مستثنی می باشند.
ت ـ اجرای حکم
درخواست ارائه شده به هر دادگاه صالحه توسط یک طرف برای داوری براساس این موافقتنامه به منظور اجرای حکم صادره در داوری مذکور صورت خواهد گرفت و طرفین حکم مذکور به منظور اجرای آن حکم آن را به دادگاههای ذکر شده تسلیم می‌کنند.
ماده9ـ قصور
الف ـ وقوع قصور
در صورتی که هر یک از طرفین تعهدات خود را مطابق بند‌(الف) و جزء (2) بند (ب) ماده (4) انجام ندهند یا در صورتی که هر یک از طرفین صرفاً به شیوه‌ای عمل کند که کمیتة اجرائی آن را غیرهمکارانه، غیرمسؤولانه یا برخلاف راستای اهداف این موافقتنامه و یا در تضاد با منافع تمام طرفین این موافقتنامه (وقوع قصور) فرض کند آنگاه کارگروه اجرائی بنا به صلاحدید خود ممکن است یک جلسة ویژه از کارگروه کارگزاران را برگزار نماید و به کارگروه کارگزاران توصیه و از آن درخواست مجازات طرف متخلف را ‌نماید.
ب ـ ضمانت اجراء
ضمانتهای اجرائی اعمال شده توسط کارگروه کارگزاران در نتیجه وقوع قصور باید محدود به تعلیق یا پایان عضویت باشد. هیچ‌گونه ضمانت اجرائی بدون رأی اکثریت دوسوم تمام طرفین موافق آن، به جز طرف متخلف صادر نخواهد شد. هرگونه تعلیق یا خاتمة عضویت مشخص خواهد کرد که طرف متخلف چه زمانی شرایط لازم برای الحاق مجدد به‌عنوان طرف این موافقتنامه را پیدا می کند یا چنانچه واجد شرایط باشد چه شرایطی را قبل از الحاق مجدد باید احراز کرده باشد. شرایط و زمان صلاحیت برای الحاق مجدد به این موافقتنامه همیشه توسط رأی اکثریت دوسوم کلیه طرفین مورد اصلاح قرار می‌گیرد.
پ ـ قصور در ایفاء تعهدات مالی
هر طرف قصورکننده در تعهدات مالی خود در قبال سازمان به گونه مقرر در ماده(6) باید توسط رئیس از قصور خود آگاه گردد. با دریافت این اطلاعیه طرف قصورکننده نود روز فرصت خواهد داشت که قصور مورد نظر را جبران نماید، درغیراین‌صورت، عضویت طرف قصورکننده به‌صورت خودکار از بین خواهد رفت، مشروط بر این‌که آن طرف به کلیه تعهدات مندرج در این موافقتنامه در قبال سازمان و اعضاء آن تا تاریخ خاتمه عضویت متعهد باقی بماند.
ماده10ـ وضعیت قانونی طرفین
وظایف، تعهدات و مسؤولیتهای طرفین متعدد بوده و جنبه مشترک یا جمعی ندارد و هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه به عنوان ایجاد یک شرکت مدنی یا مؤسسه از هر نوع، مشارکت یا اتحادیة شرکتها تلقی نخواهد شد. با رعایت مفاد این موافقتنامه هر طرف همیشه به‌طور انفرادی نسبت به تعهدات خود به نحو مندرج در این موافقتنامه مسؤول می¬باشد و در قبال سازمان فقط به اندازة سهم متناسب خود از هزینه‌ها و مخارج سازمان به نحو تصریح شده در این موافقتنامه مسؤولیت دارد. هر طرف بدین منظور برای خود کار می¬کند و به عنوان عامل یا از طرف فرد یا مؤسسه دیگری کار نخواهد کرد. به ویژه باید این نکته درک گردد و توافق شود که سازمان یک نهاد غیرانتفاعی است و باقی خواهد بود.
ماده11ـ پیوستها
تمام پیوستهای ذکر شده در این موافقتنامه با ارجاع به آن گنجانده شده است. علی‌رغم ماده (12) در مورد آن پیوستهایی که اجازة اصلاح توسط رأی دوسوم اکثریت کمیتة کارگزاران را دارند بعد از اصلاح ضمایم مذکور کارگروه کارگزاران با رأی اکثریت دوسوم تمام طرفین به رئیس دستور می‌دهد پیوست به تازگی اصلاح شده را با قید تاریخ امضاء نماید. از تاریخی که رئیس پیوست اصلاح شده را امضاء می کند، آن پیوست اصلاح شده جایگزین پیوست قبلی شده و از آن تاریخ پیوست اصلاح شده در این موافقتنامه گنجانده می‌شود.
ماده12ـ اصلاحیه‌ها
این موافقتنامه در هر زمانی با اتفاق آراء قاطع تمام طرفین قابل اصلاح خواهد بود. در تأیید مراتب فوق هر طرف این موافقتنامه، یک نسخه از این موافقتنامه را جهت تودیع به دبیرخانه می‌فرستد. در مجموع این نسخه‌ها دارای اثر و اعتبار مساوی می‌باشند، مانند این‌که تمام طرفین فقط یک نسخه از این موافقتنامه را دریافت کرده‌اند. با دریافت تمام نسخه‌های این موافقتنامه از سوی دبیرخانه، این موافقتنامه از تاریخ اجراء، معتبر خواهد بود.


پیوست (الف)
سازمان منطقه‌ای دریای پاک
فهرست طرفهای این موافقتنامه و نشانی آنها برای ارسال اطلاعیه‌های مربوط
به این موافقتنامه

شرکت ملی نفت ابوظبی
صندوق پستی 898 اِی دی اِن اُ سی
ابوظبی
امارات عربی متحده

شرکت نفت خلیج کویت
شرکت عملیات خلیج کی جی اُ سی/آرامکو کی‌جی‌اُسی/ اِی جی اُ سی
صندوق پستی 256 اِی جی اُ سی
شماره 31971 الخفجی
عربستان سعودی

شرکت نفتی بحرین (بی اِس سی)
پالایشگاه بحرین بی اِو پی سی اُ
کشور پادشاهی بحرین

شرکت نفت فلات قاره ایران
صندوق پستی 5591 اَی اُ اُ سی
جمهوری اسلامی ایران، تهران، چهارراه چمران، خ‌ولیعصر، خ‌تورج شماره38 کدپستی 19395

شرکت نفت کویت
اداره عملیات دریایی و صادرات کی اُ سی
صندوق پستی 9758، شماره 61008 احمد، کویت

شرکت نفت مائرسک قطر
صندوق پستی 22050 ام اُ کیو
دوحه
قطر

شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی در دوبی
صندوق پستی 6653 اِن اِس سی اِس اِی
دوبی
امارات عربی متحده

شرکت توسعه نفت عمان
صندوق پستی 81 پی.دی.اُ
مسقط، کدپستی 113
سلطنت نشین عمان

شرکت نفتی قطر
صندوق پستی 50020 کیو پی
مسائید، قطر

شرکت کشتیرانی قطر
صندوق پستی 22180 کیو شیپ
دوحه، قطر

شرکت نفت عربستان سعودی
صندوق پستی 5000 سعودی آرامکو
ساختمان برج تی 838
ظهران، شماره 31311، عربستان سعودی

شرکت عربستان سعودی شوروون
صندوق پستی شماره 6 اِس اِی سی
مینا الزور
کویت

اعضای تابعه

شرکت با مسئولیت محدود دریایی ملی ولا
برج سیتی2، طبقه 8 ولا
صندوق پستی 26373
خیابان شیخ زائد، دوبی
امارات متحده عربی

شرکت بامسئولیت محدود خدماتی زیست محیطی سیکور
صندوق پستی 3600 اِس ای اِس اِم ای
فجیره

گروه شرکتهای فیردیل
صندوق پستی 298 فیردیل
بندر دریایی فجیره، فجیره
امارات عربی متحده

شرکت بامسئولیت محدود خدماتی رسپونس فندیل و اسپیل
صندوق پستی 4966 اِف اِس آر اِس
فجیره
امارات عربی متحده


پیوست (ب)
نقشه جغرافیایی خلیج‌فارس
منطقه دریایی راپمی
پیوست (پ)
چرخش ریاست و کارگروه اجرایی سازمان منطقه‌ای دریای پاک
جدول (الف): چرخش عضویت از 2007 (1386) تا 2030 (1409)


پیوست (ت)
جدول اختیارات

مقدمه
1ـ هدف از تدوین « جدول حوزه اختیارات» عبارت است از تبیین اختیارات اعمال شده توسط کارگروه کارگزاران، کارگروه اجرایی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و همچنین بیان شمای کلی از فعالیت‌های سازمان در سطوح مختلف تصویب برحسب نیاز برای تسهیل اجرای روزانه سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان.
2ـ تمامی اختیارات باید براساس سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان و با توجه به بودجه مصوب فعلی اعمال شود.
3ـ رویه‌های کنترل سازمان، به منظور جلوگیری از اعمال شخصی اختیارات تفویض شده در جهت منافع شخصی تدوین می‌شوند و به همین علت در زمان تأیید بازپرداخت هزینه‌ها (به عنوان مثال هزینه‌های رفاهی و سرگرمی) این اختیار تنها باید برای موقعیت کنترل‌شده اعمال شود. زمانی که شخص دارای قدرت تفویض شده می‌باشد، شخصاً از آن بهره‌مند می‌شود در این صورت تأیید یا اعمال قدرت از سطح بالاتر بعدی دارای اختیار در سطح واکنش به مسائل سازمانی باید کسب گردد.
4ـ پیشنهادات مربوط به تغییر، بهبود یا اصلاح جدول حوزه اختیارات باید به صورت مکتوب جهت بررسی توسط کارگروه اجرایی به رئیس ارائه شود.
5 ـ تأیید بازنگری جدول حوزه اختیارات باید توسط دو سوم اکثریت اعضاء صورت گیرد.


جدول اختیارات

عنوان حوزه اختیار
1ـ انتصاب، استخدام، تجدید، تمدید یا برکناری کارکنان
1ـ1ـ استخدام، تجدید، تمدید یا برکناری مدیر رئیس یا کارگروه اجرایی
2ـ1ـ استخدام، تجدید، تمدید یا برکناری غیر از مدیر رئیس یا کارگروه اجرایی
3ـ1ـ استخدام غیر رسمی رئیس
1ـ3ـ1ـ برای دوره یک ماهه به صورت نیمه‌وقت یا تمام وقت
4ـ1ـ استخدام موقتی رئیس
1ـ4ـ1ـ برای دوره مستمر بیش از مدت یک ماه به صورت نیمه‌وقت یا تمام وقت
2ـ گزارش سالانه
ارائه گزارش سالانه در جلسات سالیانه رئیس
3ـ پیوستهای موافقتنامه
1ـ3ـ اصلاحیه‌ها کارگروه کارگزاران
2ـ3ـ اجرای پیوستی که به تازگی اصلاح شده رئیس
4ـ بودجه
1ـ4ـ تصویب بودجه سازمان کارگروه کارگزاران
2ـ4ـ تغییرات بودجه که فراتر از 5% بودجه سازمان نباشد کارگروه اجرایی
3ـ4ـ تغییرات بودجه فراتر از 5% بودجه سازمان باشد کارگروه کارگزاران
5 ـ حساب‌های بانکی ـ افتتاح، بستن و به کارگیری
1ـ 5 ـ افتتاح یا بستن حساب بانکی در کشورهای شرکتهای عضو کارگروه اجرایی
2ـ 5 ـ به کارگیری حساب‌های بانکی در چهارچوب سیاست سازمان رئیس یا کارگروه اجرایی
3ـ 5 ـ تصویب دستورهای پرداخت، از جمله چک رئیس
1ـ3ـ 5 ـ اسناد بیش از 4000 آ.ای.دی رئیس
2ـ3ـ 5 ـ حواله تا 4000 آ.ای.دی
6 ـ تعیین وظائف و کسب و کار
1ـ6 ـ خارج از بودجه تصویب شده کارگروه اجرایی
2ـ6 ـ در حوزه بودجه تصویب شده رئیس
7ـ مکاتبات
1ـ7ـ مکاتبات با خارج از سازمان در مورد کلیه موضوعات سیاستگذاری رئیس
2ـ7ـ مکاتبات عادی با خارج از سازمان در مورد موضوعات غیر سیاست‌گذاری رئیس یا دبیرخانه
8 ـ ارتباطات خارجی
1ـ 8 ـ افشای کلیه اطلاعات غیرمحرمانه در مورد فعالیت‌های سازمان به جز مورد 2، 8 ، زیر رئیس یا دبیرخانه
2ـ 8 ـ منوط به تصویب طرف‌های مربوط، افشای اطلاعات درخصوص نشت‌های عمده نفتی و سایر حوادث اصلی رئیس
9ـ جریان رسیدگی در دادگاه
1ـ 9ـ تصمیم‌گیری درخصوص شروع جریان رسیدگی در دادگاه کارگروه کارگزاران
2ـ 9ـ اقامه دعوی در دادگاه رئیس
10ـ پیش‌پرداخت نقدی برای حساب سازمان
1ـ10ـ پیش‌پرداخت وجه نقد به کارکنانی که برای وظائف آموزشی یا کسب و کار مصوب سازمان به خارج می‌روند از جمله چک‌های مسافرتی و اعتبار اسنادی و همچنین وجه نقد بر حسب سفارش رئیس رئیس
11ـ قراردادها
1ـ11ـ اجاره تجهیزات یا موارد متفرقه با ارزش کلی قرارداد که متجاوز از 10000 آ. ای. دی نمی‌باشد. رئیس
2ـ11ـ اجاره تجهیزات یا موارد متفرقه با ارزش کلی قرارداد که متجاوز از 10000 آ. ای. دی باشد. رئیس
12ـ مخارج تفریحی
1ـ12ـ تفریح در داخل تأسیسات سازمانی
1ـ1ـ12ـ متجاوز از 10 نفر رئیس
2ـ1ـ12ـ تا حداکثر 10 نفر رئیس یا دبیرخانه
2ـ12ـ سرگرمی در خارج از تأسیسات سازمانی رئیس
13ـ گزارش هزینه تعیین شده مستخدم رئیس
14ـ هبه و بخشش
1ـ14ـ متجاوز از 2000 آ. ای. دی کارگروه کارگزاران
2ـ14ـ تا 2000 آ. ای. دی کارگروه اجرایی
15ـ بیمه و مطالبات
1ـ 15ـ تدوین برنامه بیمه سالیانه رئیس
2ـ 15ـ اعلام مطالبه رئیس
3ـ 15ـ تشکیل پرونده درخصوص کلیه مطالبات نزد بیمه‌کنندگان رئیس
16ـ اجاره
1ـ16ـ اجاره جدید یا تجدید یا تمدید اجاره رئیس
17ـ خریداری مواد رئیس
18ـ عضویت
1ـ 18ـ فرآیند درخواست عضویت کارگروه اجرایی
2ـ 18ـ تصویب تقاضاهای عضویت کارگروه کارگزاران
19ـ عضویت در سایر سازمان‌ها کارگروه کارگزاران
20ـ حفظ حساب‌های سالیانه دبیرخانه
21ـ حفظ بایگانی مالی دبیرخانه
22ـ اطلاعیه قصور در تعهدات مالی یک طرف رئیس
23ـ کارگروه فنی
1ـ23ـ انتصابات کارگروه اجرایی
2ـ23ـ شرح وظائف و کار کارگروه اجرایی
24ـ دریافت اطلاعیه انصراف از عضویت رئیس
25ـ تعلیق یا خاتمه عضویت
1ـ 25ـ توصیه تعلیق یا خاتمه عضویت کارگروه اجرایی
2ـ 25ـ تصویب تعلیق یا خاتمه عضویت کارگروه کارگزاران
26ـ موافقتنامه‌های استخدام وکیل یا مشاور
1ـ26ـ موافقتنامه‌های استخدام وکیل یا مشاور برای کمک حرفه‌ای یا مشاوره فنی رئیس

پیوست (ث)
وظایف و مسئولیت‌های مدیر اجرایی


الف ـ وظایف و مسئولیت‌های مدیر دائمی اجرایی به شرح زیر می‌باشد:
1ـ مدیریت فعالیت تجاری روزانه سازمان
2ـ نگهداری سوابق مالی مورد نیاز و نظارت بر حسابرسی سالانه آن
3ـ نگهداری فهرست‌های تماس روزانه و تجهیزات و موجودی انبار
4ـ کمک به انجام بازدیدهای بازرسی و تدوین گزارش‌ها برای کارگروه اجرایی، کارگروه‌های فنی و سایر کارگروه‌های تعیین شده از سوی کارگروه اجرایی
5 ـ کمک به بهبود برنامه‌های احتیاطی هر یک از طرف‌ها حسب نیاز
6 ـ هماهنگی اقدامات ارتباطی و آماده‌سازی برنامه‌های لجستیکی برای برنامه‌های احتیاطی نشت نفت
7ـ برنامه‌ریزی برای جلسات آموزشی حسب نیاز سازمان
8 ـ کمک به ارائه کمک فنی در انتخاب تجهیزات، مواد شیمیایی یا روش‌های مورد استفاده در کنترل نشت نفت یا جلوگیری از آلودگی حسب نیاز توسط هر یک از طرف‌ها
9ـ مشاوره به اعضا درخصوص فعالیت‌های فعلی زیست محیطی به ویژه در خلیج فارس و ارائه گزارش‌های منظم در مورد فعالیت‌های منظم
10ـ تهیه و تنظیم فهرست فعلی آژانس‌های منطقه‌ای و یا ملی شاغل در بخش جلوگیری از نشت نفت و کنترل آلودگی
11ـ برقراری و ادامه تماس با سازمان‌های دولتی و بین‌المللی و انجمن‌های صنعتی نفت از جمله (اما نه محدود به) اُ جِی پی، آی پی آی ای سی اِ، اُ سی آی ام اف، راپمی و سازمان بین‌المللی دریانوردی، جمع‌آوری اطلاعات و انجام مذاکره بین طرف‌ها در مورد ارائه توصیه‌ها و اطلاعات به دست آمده
12ـ تنظیم دستور کار و یادداشت توضیحی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای و بودجه‌های پیشنهاد شده برای بررسی توسط کارگروه اجرایی و همچنین تنظیم مراحل مقدماتی برای جلسات عمومی سالانه و یا جلسات فوق‌العاده کارگروه کارگزاران. مدیر اجرایی گزارش سالانه‌ای را درخصوص فعالیت‌های سازمان و صورت‌های مالی حسابرسی شده سازمان که توسط شرکت حسابرسی انتخاب شده توسط سازمان تهیه شده است و بودجه پیشنهادی برای سال آینده در جلسات عمومی سالانه مطرح خواهد نمود.
13ـ فراهم نمودن مقدمات برای تنظیم صورتجلسه‌های دقیق و صحیح از تمامی جلسات کارگروه اجرایی و کارگروه کارگزاران و کارگروه فنی.
14ـ اجرای تمامی انواع وظایف و تعهدات علاوه بر موارد فوق که از مدیر اجرایی طبق قرارداد استخدامی از وی درخواست می‌شود.
ب ـ رئیس هیأت مدیره یا نماینده وی ناظر مستقیم مدیر اجرایی خواهد بود. مدیر اجرایی باید از طریق رئیس هیأت مدیره به کارگروه اجرایی گزارش بدهد. رئیس هیأت مدیره یا نماینده وی مسئول نظارت، هدایت، مشاوره، راهنمایی مدیر اجرایی را خواهند بود. در صورتی که رئیس هیأت مدیره نتواند یا نخواهد به تعهدات خود عمل کند یا شخص دیگری را برای مسئولیت‌های نظارتی مزبور تعیین نماید، در این صورت توسط کارگروه اجرایی تا زمانی که رئیس هیأت مدیره یا رئیس هیأت مدیره بعدی مایل به برعهده گرفتن مسئولیت‌های نظارتی مدیر اجرایی نباشد، مسئولیت‌های نظارتی مزبور را به شخص دیگری تفویض خواهد کرد.
پ ـ در خلال موارد اضطرار، فراهمایی‌های (کنفرانس‌های) منطقه‌ای برنامه‌ریزی شده یا سایر موارد اضطراری، چنانچه درخواست‌ها از مدیر اجرایی بیشتر از توانائی او باشد به گونه‌ای که نتواند به طور کامل منافع سازمان را تأمین نماید، مدیر اجرایی می‌تواند به رئیس هیأت مدیره توصیه نماید تا کمک فنی و اداری اضافی را که ممکن است برای کمک به اجرای وظایف وی نیاز باشد، فراهم نماید.
ت ـ مقررات این پیوست ممکن است در هر جلسه کارگروه کارگزاران که با حدنصاب لازم تشکیل شده باشد، به وسیله اکثریت دو سوم تمامی طرف‌ها، اضافه، حذف یا اصلاح شود.

پیوست (ج)
الزامات سامانه پاشنده و پخش

الف ـ حداقل ذخیره پاشنده که یک شرکت عضو در هر زمانی حفظ می‌کند 10000 لیتر می‌باشد و طبق مقیاس فعالیت‌های شرکت‌های عضو افزایش خواهد یافت. این میزان از ذخیره مربوط است به آمار صادرات متوسط سالانه شرکت عضو در سال تقویمی میلادی قبلی به بشکه در روز نفت خام یا سایر محصولات به شرح زیر:
5/1 میلیون بشکه در روز یا بیشتر 100000 لیتر
5/0 میلیون بشکه در روز و بیشتر اما کمتر از 5/1 میلیون بشکه در روز 40000 لیتر
کمتر از 5/0 میلیون بشکه در روز 10000 لیتر
تأمین مجدد ذخیره با محصولات مورد تأیید سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) انجام خواهد شد و می‌تواند در شکل غلیظ یا رقیق مورد استفاده قرار گیرد. فهرست سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) شامل پاشنده‌هایی خواهد بود (که برحسب سمی بودن نسبت به موجودات زنده دریایی) به تأیید کارگزاری‌های معتبر صدور مجوز بین‌المللی از جمله (امانه محدود به) وزارت کشاورزی و شیلات بریتانیای کبیر و آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده رسیده باشد. استفاده از ماده پاشنده باید طبق استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه در مناطق کم‌عمق ساحلی، بنادر، مناطق مسـکونی مهم مجاور و آب شیرین‌کن مجاور دریاچه‌ها یا در ساحل صورت گیرد.
سایر مواد پاشنده باید بلافاصله پس از درخواست طرفی که در حال تجربه پاشیدن نفت در مناطق عمیق دریایی می‌باشد صورت گیرد. مسئولیت هزینه تأمین مجدد براساس مفاد مندرج در این موافقتنامه تعیین خواهد شد. رئیس هیأت مدیره مسئول مدیریت ذخیره مزبور از نظر بازرسی و نگهداری سوابق تمامی موارد مربوط به برداشت و جایگزینی خواهد بود.
ب ـ هر یک از طرف‌ها در هر زمانی حداقل دو سامانه افشانه‌ای پاشیدن را با مشخصات حیاتی زیر باید در اختیار داشته باشد:
1ـ هر سامانه باید به راحتی از طریق زمینی، دریایی یا هوایی قابل حمل باشد.
2ـ هر سامانه باید دارای بازوهای افشانه‌ای، دهانه و پمپ (با کنترل ترکیبی مناسب)، شیلنگ‌های کمکی و سایر تجهیزات مورد نیاز برای کارکرد مؤثر باشد.
3ـ هر سامانه باید قادر به استفاده از روش پاشیدن آب رقیق شده دریا باشد.
پ ـ عمل پاشیدن باید با توجه به میزان سمی بودن آن برای موجودات زنده دریایی به شرح مندرج در دستورالعمل‌های راپمی برای استفاده از آن در دریا صورت گیرد. این گونه پاشیدن اضافی باید بلافاصله پس از درخواست طرفی که در حال تجربه پاشیدن نفت می‌باشد اعلام گردد. مسئولیت در مورد هزینه‌های تأمین مجدد براساس مفاد مندرج در این موافقتنامه تعیین خواهد شد.
ت ـ مقررات این پیوست ممکن است در هر جلسه کارگروه کارگزاران که با حد نصاب لازم تشکیل شده باشد، به وسیله اکثریت دو سوم تمامی طرف‌ها، اضافه، حذف یا اصلاح شود.

پیوست (چ)
برگشت، جایگزینی یا بازپرداخت نیروی کار، مصالح و تجهیزات استقراضی

نیروی کار، مصالح و تجهیزات که توسط یک طرف به طرف دیگری به موجب ماده 4 قرض داده شده است باید عودت یا جایگزین شود یا هزینه آن توسط طرف امانت‌گیرنده به طرف امانت‌دهنده به شرح زیر بازپرداخت شود.
الف ـ طرف امانت گیرنده باید درمورد هزینه‌های نیروی کار صرف شده توسط طرف امانت‌گیرنده از زمانی که هریک از مستخدمین دراختیار طرف امانت‌گیرنده قرار می‌گیرند تا زمانی که مستخدم مزبور وظایف عادی خود را برای طرف امانت‌دهنده به صورت عادی از سر می‌گیرد، به طرف امانت‌دهنده بازپرداخت نماید.
ب ـ تمامی هزینه‌های مورد نیاز صرف شده طبق هرگونه درخواست یک طرف برای امانت‌ گرفتن مصالح مصرفی به موجب این موافقتنامه باید توسط طرف امانت‌گیرنده بازپرداخت شود مشروط بر این که این‌گونه مصالح، دارای شرایط خوبی باشند و پس از تحویل به طرف امانت‌گیرنده قابل استفاده باشند. طرفها در زمان امانت دادن درمورد روش پرداخت و جایگزینی یا عودت مصالح توافق خواهند نمود. هرگونه قصور از جانب طرف امانت‌گیرنده برای اعتراض، از طریق دورنگار نسبت به کمیت، نوع و شرایط مصالح استقراضی در خلال 48 ساعت از زمان تحویل به طرف امانت‌گیرنده موجب محرومیت طرف امانت‌دهنده از حق انجام چنین کاری در تاریخ مؤخرتر می‌شود. درصورت فقدان توافـق قبلی دو طرف، طرف امانت‌دهنده در موارد زیر از حق انحصاری برخوردار خواهد بود:
1ـ مصالح باید درصورتی که استفاده نشده باشد و در شرایط مطلوبی باشد، مشروط بر این که طرف امانت‌دهنده، طرف امانت‌گیرنده را از طریق دورنگار در خلال 72 ساعت از زمان تحویل درخصوص تمامی موارد نقص، خسارت یا عیب موجود در مصالح اعاده شده آگاه سازد، با هزینه طرف امانت‌گیرنده عودت داده شود. هرگونه ادعای طرف امانت‌دهنده در خصوص نقص، خسارت یا عیب باید مستند به گزارش ارزیاب مستقل تعیین شده از سوی دو طرف باشد و این درصورتی است که این گزارش توسط طرف امانت‌گیرنده در خلال 7 روز از دریافت اطلاعیه طرف امانت‌دهنده درخصوص نقص، خسارت یا عیب درخواست شود. در صورتی که هیچ‌گونه توافق دو طرفه در خصوص تعیین ارزیاب صورت نگیرد در این صورت هریک از طرف‌ها می‌تواند به انتخاب خود، یک ارزیاب را تعیین کند. طرفی که اقدام به انتصاب ارزیاب نکرده است، ملتزم به نتایج گزارش ارزیابی ارزیاب طرف دیگر خواهد بود یا
2ـ مصالح باید با هزینه طرف امانت‌گیرنده درصورتی که مصرف شده یا غیرقابل عودت باشد، جایگزین شود یا
3ـ هزینه‌های جایگزینی طرف امانت‌دهنده باید بازپرداخت شود. این گونه هزینه‌ها شامـل (اما نه محدود به) قیـمت خرید، حمل، جابجائی، هزینه‌های ترخیص، عوارض گمرکی، فروش، فروش کل، مـالیات غیرمسـتقیم یا سایر مالیات‌ها و سایر هزینه‌ها و مخارجی می‌باشد که به منظور جایگزینی مواد در انبار یا سایر مناطق انبارداری پرداخت شده است.
پ ـ شرایط و مفاد زیر بر استقراض و بازگشت تجهیزات به موجب این موافقتنامه و پرداخت خسارت، ضرر و یا استفاده از این گونه تجهیزات به طرف امانت‌دهنده حاکم خواهند بود:
1ـ طرف‌ها در زمان استقراض در خصوص روش پرداخت برای مورد مربوطه، بازگشت و یا جایگزینی تجهیزات توافق خواهند نمود.
2ـ تجهیزات باید چنانچه دیگر به آنها برای منظوری که استقراض شده بودند، نیاز نباشد، در وضعیت مناسب و قابل کار، بازگشت داده شوند.
3ـ طرف امانت‌گیرنده، طرف امانت‌دهنده را از طریق دورنگار نسبت به هرگونه موارد نقص، خسارت و عیب در تجهیزات استقراض شده در خلال 72 ساعت از تحویل به طرف امانت‌دهنده آگاه خواهد نمود یا چنین تلقی خواهد شد که از حق اقامه دعوی درمورد نقص، آسیب یا عیب اغماض کرده است.
4ـ طرف امانت‌دهنده باید از طریق رایانامه یا دورنگار هرگونه نقص، خسارت یا عیب موجود در تجهیزات عودت داده شده را در خلال 48 ساعت پس از برگشت، به طرف امانت‌گیرنده اعلام نماید. هرگونه ادعای طرف امانت‌دهنده در مورد نقص، خسارت یا عیب باید مستند به گزارش ارزیاب مستقل تعیین شده از سوی دو طرف باشد و این درصورتی است که این گزارش توسط طرف امانت‌گیرنده در خلال 7 روز از دریافت اطلاعیه طرف امانت‌دهنده درخصوص نقص، خسارت یا عیب درخواست شود. درصورتی که هیچ‌گونه توافق دو طرفه درخصوص تعیین ارزیاب صورت نگیرد، در این صورت هریک از طرف‌ها می‌تواند به انتخاب خود یک ارزیاب را تعیین کند طرفی که اقدم به انتصاب ارزیاب نکرده است، ملتزم به نتایج گزارش ارزیابی ارزیاب طرف دیگر خواهد بود.
5 ـ تجهیزات مفقودشده، از بین رفته یا فرسوده در زمانی که دراختیار طرف امانت‌گیرنده می‌باشد باید بدون ایجاد هیچ‌گونه هزینه‌ای برای طرف امانت‌دهنده با عین یا مشابه تجهیزات مزبور از نظر ساخت، مدل و مشخصات جایگزین شوند یا به انتخاب طرف امانت‌دهنده هزینه‌های جایگزینی تجهیزات مزبور به طرف اخیر پرداخت شود که این هزینه شامل (اما نه محدود به) هزینه خرید، حمل، باربری، ترخیص، عوارض گمرگی، فروش، فروش کل، مالیات غیرمستقیم و سایر مخارج و هزینه‌های انجام شده توسط طرف امانت‌گیرنده برای جایگزینی تجهیزات تحویل شده به طرف امانت‌دهنده در محل انبار یا سایر مکان‌های انبارداری می‌شود.
6ـ هزینه‌های اجاره تجهیزات
به جز در مورد تجهیزات جایگزین شده یا هزینه‌هایی که درمورد آنها به موجب بند (5) فوق به طرف امانت‌دهنده بازپرداخت صورت گرفته است در هر مورد باید هزینه تجهیزات اجاره‌ای به موجب این موافقتنامه برمبنای هزینه روزانه اجاره یا بخشی از آن که در خلال آن، طرف امانت‌گیرنده از تجهیزات استفاده نموده است. به طرف امانت‌دهنده پرداخت شود. درصورتی که هزینه سرمایه‌ای به عنوان هزینه کلی طرف امانت‌دهنده برای تجهیزات استقراضی تحویل شده به انبار آن یا دیگر تأسیسات انبارداری (به جز درمواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی شده است) تعریف شده باشد، نرخ اجاره روزانه درمورد هریک از تجهیزات اجاره‌ای باید براساس فرمول زیر تعیین شود:
الف ـ اقلام مکانیکی: هزینه سرمایه‌ای تقسیم بر 360
ب ـ آبراهه‌های دریایی: پولی اورتان/کائوچو: هزینه سرمایه‌ای تقسیم بر 90
کائوچو: هزینه سرمایه‌ای تقسیم بر 180
پ ـ آبراهه‌های ساحلی: پولی اورتان/کائوچو: هزینه سرمایه‌ای تقسیم بر 90
کائوچو: هزینه سرمایه‌ای تقسیم بر 180
اقلام مکانیکی به تمامی سخت‌افزارها همانند آسیاب‌های برقی و موارد سازه‌ای اطلاق می‌شود.
هزینه اجاره روزانه کشتی‌های دریایی، هلیکوپتر و هواپیما با بال‌های ثابت براساس استانداردهای مندرج در برنامه هزینه‌های شخص ثالث خواهد بود که توسط هر طرف برای تجهیزات مذکور اعمال می‌شود.
7ـ در اجرای موارد فوق، دبیرخانه باید برنامه‌ای را برای تمامی تجهیزات واکنش به نشت نفت تملیکی یا نگهداری‌شده توسط تمامی طرف‌ها تهیه نماید و آن را در اختیار تمامی طرف‌ها قرار دهد. این گونه برنامه‌ها باید هزینه جابجائی فعلی و هزینه‌های اجاره روزانه برای هریک تجهیزات مذکور را مشخص نماید.
ت ـ مقررات این پیوست ممکن است در هر جلسه کارگروه کارگزاران که با حدنصاب لازم تشکیل شده باشد، به وسیلة اکثریت دو سوم تمامی طرف‌ها، اضافه، حذف یا اصلاح شود.


پیوست (ح)
مقررات مربوط به مسئولیت

هزینه‌هایی که به خاطر آن، طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند در قبال طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو، به موجب ماده (5) موافقتنامه، مسئولیت خواهد داشت، محدود به موارد زیر خواهد بود:
الف ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید تمامی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کار انجام شده برای اتخاذ اقدامات را به طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو بازپرداخت نماید.
ب ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید مبلغ کل هزینه جایگزینی تمام مواد مصرفی (از جمله اما نه محدود به هزینه نشت و سوخت) را که عملاً در اتخاذ هر اقدام مندرج در ماده (5) استفاده یا مصرف شده و نیز هزینه‌های حمل مواد عودت داده شده به طرف امانت‌دهنده به موجب جزء (ب) بند (1) پیوست (چ) پرداخت نماید. بدیهی است که:
1ـ هزینه کلی بازپرداخت به شرح مندرج در این موافقتنامه شامل (اما نه محدود به) قیمت خرید، حمل و نقل، باربری، هزینه‌های ترخیص، عوارض گمرکی، هرگونه فروش، فروش کل، مالیات غیرمستقیم یا سایر مالیات‌ها و هرگونه مخارج یا هزینة انجام شده برای جایگزینی این گونه مواد می‌شود.
2ـ هزینه‌های حمل و نقل باید محدود به هزینه‌های باربری زمینی باشد به جز هزینه‌های حمل هوایی مواد مورد نیاز برای استفاده فوری در راستای اتخاذ هر اقدام مندرج در ماده (5) که درصورتی باید بازپرداخت شودکه در زمان شروع حادثه نشت که در آن مواد مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرند، طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو حداقل مقدار مواد مندرج در پیوست (ج) را در اختیار داشته باشند و این گونه مواد به روش دیگری به موجب این موافقتنامه قابل اکتساب نباشد.
پ ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید هزینه‌های تجهیزات در تملک طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو را که در راستای اتخاذ هر اقدام مندرج در ماده (5) انجام شده است را به شرح زیر پرداخت کند:
1ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند موظف به پرداخت هزینه اجاره روزانه تجهیزات استفاده شده به موجب ماده (5) برای هر روز یا بخشی از آن به طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو می‌باشد که میزان آن به گونه مندرج در جزء (6) بند (پ) پیوست (چ) محاسبه خواهد شد.
2ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید هزینه کامل جایگزینی تجهیزاتی را که بدون تقصیر طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو در راستای اتخاذ هر اقدام مندرج در مادة (5) تخریب یا معیوب شده‌اند به طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو پرداخت کند و این هزینه شامل (اما نه محدود به) هزینه‌های قیمت خرید، کلیه هزینه‌های حمل و نقل زمینی، ترخیص، حقوق و عوارض گمرکی، فروش، فروش کل، مالیات غیرمستقیم، سایر مالیات‌ها و هر هزینه یا مخارج مستقیم دیگر انجام شده برای جایگزینی اقلام مزبور می‌شود. بازپرداخت به موجب این موافقتنامه، هرگونه حق طرف متضرر و طرف‌‌های پاسخگو را نسبت به هزینه‌های اجاره تجهیزات مزبور به موجب شرایط این بند سلب می‌کند.
3ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند مکلف به پرداخت هزینه‌های تجهیزات خریداری شده به طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو به منظور واکنش به حادثة نشت خاص به موجب شرایط این بند می‌باشد:
(الف) طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو باید حداقل مقدار تجهیزات مندرج در این موافقتنامه را در ابتدای نشت نفت برای استفاده در دسترس و در اختیار داشته باشد.
(ب) طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو باید اعلام کنند که: (1) انتخاب تجهیزات و تصمیم برای خرید آن با توجه به شرایط حاکم در زمان خرید از جمله در دسترس بودن تجهیزات برای طرف‌های دیگر و مقرون به صرفه بودن آن، منطقی بوده است؛ و (2) تجهیزات با توجه به رویه‌های صحیح خرید، کسب شده‌اند.
(پ) محاسبه مبلغ بازپرداخت هزینه تجهیزات به موجب جزء (3) بند (پ) و به‌شرح مندرج در جزء (2) بند (پ) این پیوست صورت خواهد گرفت.
(ت) پس از بازپرداخت به موجب این پیوست توسط طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند، طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو باید سند تجهیزات خریداری شده را تکمیل و تحویل طرفی بدهند که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند و طرف اخیر به‌موجب این پیوست و به هزینه خود باید هزینه تملک تجهیزات و محل آنها تا محل تأسیسات تا انبارداری خود را تقبل نماید. در هریک از این موارد طرف متضرر و طرفهای پاسخگو مستحق هزینه‌های اجاره به موجب این موافقتنامه برای هر دوره زمانی که در طول آن، تجهیزات مزبور توسط طرف متضرر یا طرف‌های پاسخگو برای اتخاذ هر اقدام مندرج در مادة (5) استفاده شده، نخواهند بود.
(ث) درصورتی که هزینه اجاره کلی به موجب این موافقتنامه در مورد هر قلم از تجهیزات کمتر از هزینه کلی جایگزینی مندرج در جزء (2) بند (پ) این پیوست باشد، طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو این اختیار را خواهند داشت تا به موجب جزء (2) بند (پ) هزینه‌های اجاره آن را قبول کنند و سند این گونه تجهیزات را در اختیار خودداشته باشند.
ت ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید هزینه‌های کامل اجاره تجهیزات از شخص ثالث یا طرف امانت‌دهنده برای اتخاذ هر اقدام مندرج در مادة (5) را به طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو را پرداخت نماید مشروط بر این که:
1ـ این گونه تجهیزات برای اقدامات مزبور، علاوه بر تجهیزات متعلق به طرف متضرر و طرفهای پاسخگو به شرح مندرج در این موافقتنامه ضروری باشد و طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو قادر به قرض گرفتن از طرف‌های دیگر باشند.
2ـ با توجه به زمان و هزینه خرید این گونه تجهیزات، دوره قابل پیش‌بینی نیاز فعلی استفاده از آن و توانایی طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو برای انجام همان عملیات اجاره تجهیزات، هزینه‌ای کمتر از خرید آن داشته باشد.
3ـ تجهیزات مذکور با توجه به رویه‌های مطلوب قراردادی از جمله جستجوی منابع جایگزین درصورتی شرایط و زمان اجازه دهد، اجاره شده باشند.
ث ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید هزینه‌های معقول و ضروری انجام شده توسط طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو در قبال پیمانکاران برای انجام اقدامات مربوط به نشت مندرج در ماده (5) از جمله (اما نه محدود به) ارائه توصیه‌های فنی توسط مشاورین و جلوگیری یا به حداقل رساندن هزینه‌های تأسیسات حساس و محیط‌زیست را به طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو بازپرداخت نماید.
ج ـ بدهی کلی طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند به طرف متضرر و طرفهای پاسخگو به شرح محاسبه در بند (الف)، (ب) ، (پ) ، (ت) و (ث) این پیوست باید محدود به مبلغ 30 میلیون دلار آمریکا در هر مورد حادثه نشت نفتی باشد. در مورد هزینه‌ها و یا خسارت‌های ارزیابی شده به غیر از دلار آمریکا، مبلغ مذکور باید به دلار آمریکا براساس نرخ تسعیر ارز در زمان انجام هزینه‌های پاکسازی تبدیل شود. چنانچه بدهی طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌‌کند بیش از حد اخیر باشد، در این صورت بازپرداخت به طرف متضرر و طرف پاسخگو به نسبت کسر خواهد شد. زمانی که درصد نسبت طرف متضرر و طرف پاسخگو مشخـص شد طرفی که نفـت از تجهیزات وی نشـت می‌کند باید پرداخت را به طرف متضرر و طرف پاسخگو براساس درصد نسبت تعیین شده برای طرف متضرر و طرف پاسخگو با توجه به محدودیت مسئولیت 30 میلیون دلاری آمریکا انجام دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/3/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 19595

تاریخ تصویب : 1391/2/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان بنادر و كشتیرانی - وزارت نفت -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.