جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان البرز شماره50868/ت46965هـتصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان البرز

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 49530/42/4/1 مورخ 5/4/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط کشوری ـ مصوب1362ـ اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان البرز تصویب نمود:
الف ـ روستای قره ترپاق مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان اخترآباد بخش صفادشت شهرستان ملارد در استان تهران منتزع و به دهستان پلنگ‌آباد بخش اشتهارد شهرستان کرج در استان البرز الحاق می‌گردد.
ب ـ دهستان ایپک به مرکزیت روستای ایپک مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش اشتهارد شهرستان کرج ایجاد می‌گردد:
1ـ حسن‌‌آباد 2ـ قانی بلاغ 3ـ قوزلو 4ـ قره ترپاق 5 ـ خرطی‌آباد (خوردیک آباد) 6 ـ گندقویی 7ـ آق قویی 8 ـ آهنگران 9ـ داشبلاغ 10ـ تنگ بر 11ـ مزرعه توقلی دره 12ـ مزرعه تنگ در سفلی 13ـ نیکیجه 14ـ ایپک.
ج ـ دهستان صحت‌آباد به مرکزیت روستای صحت‌آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش اشتهارد شهرستان کرج ایجاد می‌گردد:
1ـ صحت‌آباد 2ـ مراد تپه 3ـ تلمبه‌خان حمید 4ـ مزرعه اینالوی یغمرلو 5 ـ مزرعه انجمن 6 ـ نکوجار 7ـ قشلاق دایلر 8 ـ مزرعه خرم‌آباد 9ـ مزرعه کوشک آباد 10ـ مزرعه رییس محمد 11ـ مـزرعه قاضیان 12ـ مزرعه مـیرزا محمود 13ـ مزرعه ملاکـند بالا 14ـ مزرعه ملاکند پایین.
د ـ دهستان جارو به مرکزیت روستای جارو مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش اشتهارد شهرستان کرج ایجاد می‌گردد:
1ـ جارو 2ـ بوجعفر 3ـ مزرعه مهدی‌آباد 4ـ شهرآباد 5 ـ فردآباد 6 ـ افشارآباد 7ـ مختارآباد 8 ـ قشلاق گنگ
هـ ـ بخش پلنگ‌آباد به مرکزیت روستای پلنگ‌آباد از ترکیب دهستانهای زیر در تابعیت شهرستان کرج ایجاد می‌گردد:
1ـ دهستان جارو به مرکزیت روستای جارو 2ـ دهستان پلنگ‌آباد به مرکزیت روستای پلنگ‌آباد
و ـ شهرستان اشتهارد به مرکزیت شهر اشتهارد از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت استان البرز ایجاد می‌گردد:
1ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر اشتهارد شامل دهستانهای ایپک و صحت‌آباد
2ـ بخش پلنگ‌‌آباد به مرکزیت روستای پلنگ‌آباد شامل دهستانهای جارو و پلنگ‌آباد

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19595
تاریخ تصویب :
1391/2/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :