جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر گرمدره شماره91/300/13809مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر گرمدره

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز
در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 12/10/1390، طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر گرمدره را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 25/12/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی کلیه سطوح خدماتی موجود و یا مصوب در طرح هادی مصوب کماکان می‌بایست ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.
2ـ صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه (نظیر تعمیرگاه‌ها، دامداری‌ها و...) با مساحت بالای 5000 مترمربع (یک پلاک و یا چند پلاک) در صورت وقوع در هر کدام از پهـنه‌ها، با رعایت مفاد طرحـهای راهبردی ـ ساختاری و منوط به تأمین خدمات در چارچوب طرح جامع جدید و تصویب طرح تفصیلی پیشنهادی توسط کمیسیون ماده 5 خواهد بود.
3ـ ساخت و ساز در کلیه پلاک‌هایی که براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز، باغ تلقی می‌گردد، در هر پهنه‌ای که واقع شده باشند، در قالب دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری امکان‌پذیر خواهد بود.
4ـ در پهنه‌های مختلط اداری و خدمات (M, S) سهم خدمات می‌بایست دقیقاً مشخص و در زمان صدور پروانه شهرداری، موظف به دریافت حق‌السهم خدمات می‌باشد. ضمناً تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی شهرداری صرفاً در قطعات به مساحت کمتر از 5000 مترمربع (یک یا چند قطعه) مجاز به صدور پروانه می‌باشد. ضمناً اراضی اختصاص‌یافته به مسکن مهر و خدمات موردنیاز آن از این قاعده مستثنی بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص مسکن مهر می‌باشد.
5 ـ هرگونه ساخت و ساز در حریم شهر با رعایت کلیه قوانـین مرتبط با حریم صرفاً پس از اخذ مصـوبه از کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه اسـتان و تائید نهائی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز خواهد بود.
6 ـ تراکـم پایه برای پلاک‌های واقع در کلیه پهنه‌ها (M,S,R) تا 80 درصد با کـاربری مسکونی تعـیین و مازاد آن (تا سقـف تراکـم مجاز و کاربـری انتـفاعی مطابق پهنـه مصوب) صرفاً با پرداخـت پذیره (عـوارض مازاد بر تراکم) پیـشنهادی توسط شهرداری و تصویـب شورای اسلامی شهر و تائید فرمانداری محـترم به ملک تعلق خواهد گرفت. مواردی که سهم خدمات بصورت زمین توسط شهرداری اخذ می‌گردد و یا خـدمات رأساً توسـط متقاضی احداث می‌گردد مشـمول اخذ پذیره‌ نخواهد بود.
7ـ کلیه املاک و اراضی که براساس مصوبات قانونی تغییرکاربری پیداکرده‌اند در طرح جامع ابقا می‌گردد.
8 ـ پهنه سکونت پیشنهادی 121R واقع در شمال شهر (شمال راه‌آهن و مترو) به پهنه M (مختلط) تغییر یابد و اختصاص کاربری مسکونی محدود به مواردی گردد که دارای پروانه از مراجع ذی‌صلاح هستند.
9ـ در نقشه پهنه‌بندی پهنه پیشنهادی 211G (باغات کشاورزی) در قسمت شرق و جنوب شرقی شهر از محدوده شهر خارج گردد.
10ـ ضوابط مربوط به پهنه‌های درون حریم مانند 411S تهیه و ارائه گردد.
11ـ ضوابط و مقررات طرح جامع متعاقباً ابلاغ خواهد شد. همچنین شهرداری می‌تواند نسبت به کارگیری مشاور ذیصلاح برای انجام مطالعات طرح تفصیلی با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام نماید.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 25500 نفر در محدوده‌ای به وسعت 8/314 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 81 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 1692 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر گرمدره بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19595
تاریخ تصویب :
1390/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :