جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لاهرود شماره91/300/8120مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لاهرود

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل
در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8/12/1390، طرح جـامع ـ تفصیلی شـهر لاهرود را که در اجـرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 7/7/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح «تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها» مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد.
2ـ اراضی حاشیه غربی شهر با عنوان ذخیره مسکونی از محدوده شهر خارج و خط محدوده در این بخش بر لبه بافت موجود و سایر کاربری‌های پیشنهادی منطبق گردد.
3ـ کمربندی پیـشنهادی ضلع غربی شهر حذف و شبکـه معابر در این بـخش اصلاح گردد. (شبکه داخلی محدوده تقویت شود)
4ـ کاربری آموزش عالی از ضلع غربی شهر حذف و به ورودی شهر واقع در ضلع شمالی و در اراضی با عنوان ذخیره مسکونی منتقل و جانمایی گردد.
5 ـ کاربری‌های پیشنهادی واقع در ضلع جنوب شرقی شهر حذف و خط محدوده بر خط محدوده مصوب در طرح هادی قبلی منطبق گردد. (محدوده در این قسمت محدود به ساخت و سازهایی خواهد بود که دارای پروانه احداث بنا از شهرداری و مجوز از مراجع ذیصلاح باشند.)
6 ـ پارک داغلار باغی واقع در ضلع شمالی شهر به همراه محور ارتباطی آن از محدوده شهر خارج و در حریم قرار گرفته و در نقشه منطقه‌بندی حریم لحاظ گردد.
7ـ مساحت حریم مطابق بند7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر یکصد هزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها، تا 5 برابر مساحت محدوده کاهش یابد و نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده‌ی شهرها مصوب 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد.
8 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارایه گردد.
9ـ افق طرح با حفظ سطـوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی شهر به سال 1405 افزایش یابد.
10ـ طراحی و تعریض شبکه معابر شهر بویژه بلوار ورودی و بافت اطراف امامزاده متناسب با هویت و با احترام به بافت موجود و سازمان اجتماعی شهر انجام نشده است این موضوع اجرای طرح را با مشکلات و چالش‌هایی مواجه می‌سازد. لازم است طراحی و تعریض شبکه معابر شهر به‌گونه‌ای باشد که حداقل تخریب در بافت موجود ایجاد گردد و همچنین برای بلوار پیشنهادی شهر طرحی در قالب طرح موضعی (طراحی شهری) تهیه و ارائه گردد و اجرای آن در قالب یک برنامه اجرائی مصوب صورت گیرد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 3169 نفر در محدوده‌ای به وسعت 7/156 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 2/20 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 1043 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر لاهرود بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19574
تاریخ تصویب :
1390/12/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :