جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شیبان شماره91/300/8053مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر شیبان

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/12/1390، طرح جامع شهر شیبان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 22/7/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ عناوین نقشه‌ها و اسناد طرح مطابق قرارداد تیپ 12 اصلاح و ارائه گردد. (همچنین سرفصل گزارشات نیز اصلاح گردد.)
2ـ اراضی زراعی (نخلستان) واقع در شمال شرقی شهر از محدوده شهر خارج و در نقشه منطقه‌بندی حریم حفظ و خط محدوده بر معابر منطبق شود.
3ـ سایت گردشگری و پارکینگ جنوبی آن به فضای سبز و پارک شهری تبدیل گردد و اراضی آبگیر شمال غربی شهر از محدوده طرح جامع خارج و در حریم شهر تثبیت گردد.
4ـ فضای سبز حفاظتی مجاور خط محدوده شهر از محدوده شهر خارج و در نقشه منطقه‌بندی حریم حفظ گردد و خط محدوده بر معابر دور تا دور شهر (لبه بیرونی) منطبق گردد.
5 ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
6 ـ کاربری صنعتی ـ کارگاهی واقع در جنوب شهر با عنوان (صنایع گروه الف) مطابق مصوبات و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست منظور گردد.
7ـ کاربری فضای سبز و مسکونی شمال غربی شهر که به محدوده شهر اضافه شده حذف و از محدوده شهر خارج گردد و خط محدوده در این بخش منطبق بر خط محدوده طرح هادی منطبق گردد.
8 ـ کلیه پهنه‌ها و کاربری‌های خارج از محدوده، از نقشه کاربری‌های پیشنهادی حذف و در نقشه منطقه‌بندی حریم مشخص گردد.
ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهر مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصـوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهـرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.
10ـ در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر مجتمع سکونتی جنوبی حذف شود و در ضلع شمالی صرفاً روستای موجود به عنوان نقطه سکونتی در داخل حریم شهر حفظ گردد. مجتمع مسکونی شهید چمران نیز در حریم شهر حفظ گردد.
11ـ سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و اصلاح گردد.
12ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
13ـ در محل تقاطع خط راه‌آهن و جاده اهواز ـ شوشتر خطوط دوربرگردان زیر تقاطع غیر هم‌سطح در قالب طرح هندسی مناسب اجرا تا دسترسی‌های موردنیاز بین کندروهای شهر تأمین گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 42000 نفر در محدوده‌ای به وسعت 818 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 30/51 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 3916 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر شیبان بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19574
تاریخ تصویب :
1390/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
موضوع :