جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانان به محدوده شهر جهرم شماره91/300/16135مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی
تعاونی مسکن تاکسیرانان به محدوده شهر جهرم


استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/2/1391، موضوع الحاق و تغییر کاربری 3/5 اراضی تعاونی مسکن تاکـسیرانان به محـدوده شـهر جهـرم را که در جـلسه مورخ 28/2/1390 شـورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود اراضی 3/5 هکتاری تعاونی مسکن تاکسیرانان جهرم به شرط واگذاری 70% از آن بابت سهم خدمات عمومی و معابر به شهرداری و دولت و 30% مسکونی جهت احداث مسکن مهر به شرط اخذ نظریه موافق کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات موافقت و مقرر گردید نقشه کاربری اراضی پیشنهادی با طرح تدقیق سرانه‌ها هماهنگ شده و پس از کنترل و تأیید دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شهردار محترم و رییس محترم شورای اسلامی شهر جهرم و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19604
تاریخ تصویب :
1391/2/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :