جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور شماره58406/ت48179هـکلیه دستگاههای اجرایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/3/1391 به استناد بند (113) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور

1ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای اجرایی برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی به استثنای دستگاههای اجرایی موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ ممنوع می‌باشد.
2ـ دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال نمایند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا نیز مجاز است.
3ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی حل و فصل می‌شود.
4ـ پرداخت هزینه تلفن همراه تا سیصدهزار (000/300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است.
5 ـ هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیتهای دینی و فرهنگی و آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبار مصوب قابل پرداخت می‌باشد.
6 ـ فهرست سازمانها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3 ـ 107000) قانون بودجه سال 1391 کل کشور با عنوان «سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان مل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی و تعهدات» پرداخت می‌گردد تا پایان مردادماه سال 1391 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیئت دولت اطلاع دهند.
7ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب1388ـ و اصلاحات بعدی، عملکرد ریالی حق‌التدریس در سال 1391 را حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) عملکرد ریالی سال 1390 صرفاً درمورد باقیمانده افراد حق‌التدریس و نیز حق‌التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود
محاسبه و عمل نماید. در هر حال بکارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس به هر شکل در سال 1391 نیز ممنوع است.
8 ـ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف است در اجرای بند (57) قانون بودجه سال 1391 کل کشور فهرست توزیع استانی عوارض و جرایم موضوع ماده مذکور را براساس محل وصول درآمد به خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید تا اعتبارات ردیف متفرقه به شماره طبقه‌بندی (85 ـ 530000) مطابق آن در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار گیرد.
9ـ درصورت وجود مطالبات بین دستگاهی از جمله شهرداریها، گزارش آن از سوی دستگاه اجرایی طلبکار به معاون اول رییس‌جمهور ارایه تا از آن طریق جهت اقدام به خزانه‌داری کل کشور اعلام گردد.
10ـ به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه‌ها (به استثنای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات پژوهشی وابسته به آنها درخصوص هزینه‌کرد اعتبارات و کمکهای پژوهشی با معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، هماهنگی لازم را نیز معمول و تأییدیه دریافت می‌نمایند. همچنین با رعایت قوانین و مقررات راجع به طبقه‌بندی مکاتبات، نسخه‌ای از خلاصه گزارش‌های پژوهش ملی و ویژه که انجام می‌شود، را نیز به معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ارایه نمایند.
11ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است براساس ماده (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه مالیاتی سنوات قبل از سال 1390 نیز از اشخاص حقوقی غیردولتی و مدیران آنها مطابق مفاد ماده یادشده اقدام نماید.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19606
تاریخ تصویب :
1391/3/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :