جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

الحاق تبصره (2) به ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (واگذاری حق برداشت جدید آب) شماره62014/ت47686هـالحاق تبصره (2) به ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت (واگذاری حق برداشت جدید آب)


وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 21/3/1391 بنا به پیشنهاد شماره 37844/020 مورخ 11/10/1390 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (واگذاری حق برداشت جدید آب) موضوع تصویب‌نامه شماره 22660/ت26960هـ مورخ 29/5/1381 الحاق می‌شود:
تبصره2ـ عشایر کوچنده داوطلب اسکان دائم، در صورت رعایت الگوی کشت و اجرای شبکه آبیاری نوین از هفتاد درصد(70%) تخفیف در تعرفه حق اشتراک آب‌بها بهره‌مند می‌شوند.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19606
تاریخ تصویب :
1391/3/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت نیرو
موضوع :