جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 30 هکتار اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان به محدوده شهر گرمسار شماره91/300/16970مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص الحاق 30 هکتار اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان
به محدوده شهر گرمسار

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/2/1391، موضوع الحاق 30 هکتار اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان به محدوده شهر گرمسار را که در جلسه مورخ 29/11/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیته فنی شورای عالی ارجاع گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شهردار محترم و رییس محترم شورای اسلامی شهر گرمسار و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19606
تاریخ تصویب :
1391/2/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :