جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع اهواز شماره91/300/18357مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای
طرح تفصیلی با اساس طرح جامع اهواز

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/11/1390 خود موضوع مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع اهواز را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.
الف ـ با تغییر کاربری اراضی به مساحت 12 هکتار با کاربری صنعتی به کاربری مسکونی جهت تسهیل جابجایی سکونتگاه غیررسمی کوی طاهر موافقت گردید.
ب ـ با تغییر کاربری اراضی به مساحت 50 هکتار با کاربری ورزشی به کاربری مسکونی به صورت ناخالص و جهانگردی و گردشگری و فرهنگی در اراضی موسوم به‌چنیبه موافقت گردید و مقرر گردید نقشه تفکیکی و جدول سطوح و سرانه‌ها پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19611
تاریخ تصویب :
1390/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
موضوع :