جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بوئین‌زهرا شماره91/330/18348مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص
طرح جامع شهر بوئین‌زهرا

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین
در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 28/1/1391 طرح جامع شهر بوئین‌زهرا، را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 29/3/1389 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح «تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها» تهیه و ارائه گردد.
2ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آستانه مغایرت‌های اساسی نیز براساس تبصره یک ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
اراضی با عنوان باغ واقع در حاشیه شمال طرح، از محدوده طرح پیشنهادی خارج و در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر حفظ گردد.
اراضی با عنوان فضای سبز واقع در ضلع شمالی شهر از محدوده طرح خارج و خط محدوده بر ضلع بیرونی معبر ارتباطی منطبق گردد.
5 ـ در ضلع شرقی کاربری با عنوان پذیرائی و جهانگردی از محدوده شهر خارج و در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر حفظ گردد و خط محدوده بر انتهای کاربری اداری ـ انتظامی محدود گردد.
6 ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح «تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آنها» منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد. و مساحت حریم شهر حداکثر تا پنج برابر محدوده شهر کاهش یابد.
7ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه و جمعیت پیشنهادی تا سال 1400 افزایش یابد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1397) معادل 25530 نفر در محدوده‌ای به وسعت 94/434 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 59 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 07/76916 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر بوئین‌زهرا بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19611
تاریخ تصویب :
1391/1/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان قزوین
موضوع :