جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کلاردشت شماره91/300/18347مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص
طرح جامع شهر کلاردشت

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران
در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/2/1391، طرح جامع شهر کلاردشت را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 1/10/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح و تهیه شود. (کاربری حمل و نقل و انبار و شبکه‌ی معابر در عناوین کاربری‌های پیشنهادی با یک عنوان ذکر گردد و عناوین متفاوت مسکونی در کاربری مسکونی پیشنهادی به یک عنوان تغییر یابد و ....)
2ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع مصوب 23/12/1363 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و آستانه مغایرت‌های اساسی نیز براساس تبصره یک ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
3ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر یکصدهزار نفر به شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان مصوب مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص «طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آنها» منطبق بر جداول و ضوابط ومقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 16703 نفر در محدوده‌ای به وسعت 2041 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 18/8 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 11556 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط‌زیست شهروندان محترم شهر کلاردشت بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19611
تاریخ تصویب :
1391/1/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مازندران
موضوع :