جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی نجف‌آباد (تغییر کاربری اراضی 30 هکتاری) شماره91/300/18365مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص مغایرت اساسی نجف‌آباد (تغییر کاربری اراضی 30 هکتاری)

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/2/1391 خود موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر نجف‌آباد مربوط به تغییر کاربری 30 هکتار از اراضی واقع در محدوده شهر از «توسعه بلندمدت» به «آموزش عالی» را مورد بررسی قرار داد و با تغییر کاربری مذکور موافقت نمود.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19611
تاریخ تصویب :
1391/2/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :