جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مهاباد شماره91/300/13732مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر مهاباد


استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 28/1/1391، طرح جامع شهر مهاباد را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 29/11/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ نرخ رشد پیشنهادی براساس جمعیت پیشنهادی 5843 نفر در افق طرح محاسبه و ارائه گردد.
2ـ اراضی با عنوان ذخیره مسکونی نیازمند تأمین خدمات واقع در شمال شهر در صورت عدم نیاز از محدوده شهر خارج گردد و خط محدوده بر معابر منطبق گردد و در صورت نیاز به مسکن مهر به کاربری مسکونی تغییر یابد.
3ـ در ضلع غربی حاشیه جاده ترانزیتی کاربری فضای سبز از نقشه کاربری اراضی پیشنهادی حذف و در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر مشخص گردد.
4ـ اراضی زراعی و باغات حاشیه شهر از محدوده شهر خارج و در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر تثبیت گردد و خط محدوده بر ساخت و ساز موجود و معابر پیشنهادی منطبق گردد.
5 ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح «تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها» مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
6 ـ اراضی زراعی و باغات داخل شهر تابع دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری منظور گردد و به عنوان اساس طرح تلقی می‌شود.
7 ـ مساحت حریم شهر مطابق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری حداکثر تا 5 برابر مساحت محدوده شهر کاهش یابد.
8 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب مورخ 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آستانه مغایرت‌های اساسی نیز براساس تبصره یک ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
9ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران مصوب مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و ارائه گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1404) معادل 5843 نفر در محدوده‌ای به وسعت 4/250 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 3/23 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 4948 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر مهاباد بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19589
تاریخ تصویب :
1391/1/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :