جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

اصلاح بند (1)تصویب‌نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شماره72364/47257اصلاح بند (1)تصویب‌نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی


وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
نهاد ریاست جمهوری
نظـر به اینکه در بنـد (1) تصویـب‌نامه شماره 186994/ت47257هـ مورخ 26/9/1390 واژه «معادل» به صورت واژه «تا» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19617
تاریخ تصویب :
1391/4/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
ریاست جمهوری
موضوع :