جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای) شماره66871/ت47958هـ

به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در فدراسیون بین‌المللی راه

تصویب‌نامه درخصوص تعیین وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری
و حمل نقل جاده‌ای) به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت
در فدراسیون بین‌المللی راه

وزارت راه و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/4/1391 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/105933 مورخ 14/12/1390 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی راه ـ مصوب 1390ـ تصویب نمود:
وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای) به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در فدراسیون بین‌المللی راه تعیین می‌شود.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19622
تاریخ تصویب :
1391/4/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :