جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

لغو تصویب‌نامه‌های شماره 209190/47702/ت213 هـ مورخ 25/10/1390 و شماره 752/ت47702هـ مورخ 6/1/1391 شماره65647/ت48093هـ

و بخشنامه شماره 177/91/200 مورخ 7/1/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از تاریخ 1/4/1391لغو تصویب‌نامه‌های شماره 209190/47702/ت213 هـ مورخ 25/10/1390
و شماره 752/ت47702هـ مورخ 6/1/1391 و بخشنامه
شماره 177/91/200 مورخ 7/1/1391 معاونت توسعه مدیریت
و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از تاریخ 1/4/1391

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/3/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصـویب‌نامه‌های شماره 209190/47702/ت213 هـ مورخ 25/10/1390 و شماره 752/ت47702هـ مورخ 6/1/1391 و بخشنامه شماره 177/91/200 مورخ 7/1/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از تاریخ 1/4/1391 لغو می‌گردند.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19622
تاریخ تصویب :
1391/3/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :