جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان شماره4156/91/دش

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
و درمانی گلستان
(مصوب جلسه 713مورخ 16/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان» که در جلسه 713 مورخ 16/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد مورخ 9/11/1390 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«آقای عبدالله عباسی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان انتخاب می‌شود.»


رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19622
تاریخ تصویب :
1391/3/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :