جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

تأیید انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای تخصصی حوزوی شماره4154/91/دشتأیید انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی
در شورای تخصصی حوزوی
(مصوب جلسه 713مورخ 16/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای تخصصی حوزوی
مصوبه «تأیید انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای تخصصی حوزوی» که در جلسه 713 مورخ 16/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد مورخ 30/2/1391 رئیس شورای تخصصی حوزوی به تصویب رسیده است، به‌شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
« آقایان سیدیوسف طباطبایی‌نژاد، احمد واعظی، اکبر فرجام، محمود رضا جمشیدی، حمید پارسانیا، مهدی رجایی، محمدباقر سعیدی روشن، علی عباسی، محمدرضا زیبایی‌نژاد، حسن نظری شاهرودی، حسین رحیمیان، حمید محمدی، محمدحسن رحیمیان به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان نمایندگان شورای مزبور در شورای تخصصی حوزوی انتخاب می‌شوند.»


رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19622
تاریخ تصویب :
1391/3/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :