جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

امکان ادامه تحصیل دارندگان مدال طلای المپیادهای بین‌المللی ریاضی، فیزیک و کامپیوتر در رشته‌های گروه پزشکی شماره4159/91/دشودارندگان مدال طلای المپیادهای ادبی در رشته‌های
گروه علوم انسانی و گروه هنر

امکان ادامه تحصیل دارندگان مدال طلای المپیادهای بین‌المللی
ریاضی، فیزیک و کامپیوتر در رشته‌های گروه پزشکی
و دارندگان مدال طلای المپیادهای ادبی در رشته‌های
گروه علوم انسانی و گروه هنر
(مصوب جلسه 712مورخ 2/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان سنجش آموزش کشور
ماده واحده « امکان ادامه تحصیل دارندگان مدال طلای المپیادهای بین‌المللی ریاضی، فیزیک و کامپیوتر در رشته‌های گروه پزشکی ودارندگان مدال طلای المپیادهای ادبی در رشته‌های گروه علوم انسانی و گروه هنر» که در جلسه 712 مورخ 2/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد مورخ 29/10/1390 معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«ماده واحده ـ دارندگان مدال طلای المپیادهای بین‌المللی ریاضی، فیزیک و کامپیوتر امکان ادامه تحصیل در رشته‌های گروه پزشکی و دارندگان مدال طلای المپیادهای ادبی امکان ادامه تحصیل در رشته‌های گروه علوم انسانی و گروه هنر را دارا می‌باشند.»


رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19622
تاریخ تصویب :
1391/3/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :