جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تبدیل اراک به کلانشهر شماره91/300/20988مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص تبدیل اراک به کلانشهر

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/4/1391 خود، موضوع تبدیل اراک به کلانشهر را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
ـ پیرو مصوبه مورخ 3/12/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی و مصـوبـه شمـاره 97343/40652 مـورخ 16/6/1387 هیـأت محتـرم وزیـران درخصوص افزایش محدوده شهر اراک با الحاق نقاط جمعیتی سنجان و کرهرود به شهر اراک و براساس تبصره 2 بند 2ـ2 تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخصهای آن (مصوب 31/9/1388) مقرر نمود نمایندگان سازمان حفاظت محیـط زیست ـ وزارت کشور ـ وزارت دفـاع ـ وزارت راه و شهرسـازی به همـراه دبیـر شورای عـالی از شهرهـای اراک ـ کرهـرود و سنجـان بازدیـد و پس از تشکیـل جلسه‌ای با حضور استاندار و معاون امور عمرانی استانداری اتخاذ تصمیم نمایند.
ـ نظر این کمیته منتخب نظر شورای عالی تلقی و ابلاغ گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19622
تاریخ تصویب :
1391/4/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
موضوع :