جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی شماره61804/ت48191هـتصویب‌نامه درخصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/3/1391 بنا به پیشنهاد شماره 2388/91/1000 مورخ 22/3/1391 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (96) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ و با توجه به تصمیم هیئت مدیره صندوق تأمین اجتماعی تصویب نمود:
افزایش مستمری‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی به‌میزان هجده درصد (18%) در سال 1391 مجاز است.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19624
تاریخ تصویب :
1391/3/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت تعاون
موضوع :