جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1391 شماره79101/ت48289هـتصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی
در بخش خصوصی در سال 1391

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/4/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ تصویب نمود:
1ـ سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1391 به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار:
1ـ ویزیت پزشکان عمومی (98.000) ریال
2ـ ویزیت پزشکان متخصص (155.000) ریال
3ـ ویزیت پزشکان روانپزشک و فوق تخصص (195.000) ریال
4ـ ویزیت فوق تخصص روانپزشکی (220.000) ریال
5 ـ (PHD) پروانه‌دار (98.000) ریال
6 ـ کارشناس ارشد پروانه‌دار (84.000) ریال
7ـ کارشناس پروانه‌دار (73.000) ریال
تبصره1ـ پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می‌تواند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد.
تبصره2ـ کارشناسان ارشد و PHD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد یا PHD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره3ـ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می‌گردد.
تبصره4ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از 15 سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.
ب ـ سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی:
1ـ ضریب تعرفه داخلی (38.400) ریال
2ـ ضریب تعرفه بیهوشی (184.000) ریال
3ـ ضریب تعرفه جراحی (380.000) ریال
4ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی (6.000) ریال
5 ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی (5.300) ریال
ج ـ به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال 1391، بیست و یک درصد (21%) به تعرفه‌های مصوب سال 1390 اضافه خواهد شد.
د ـ به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش خصوصی برای سال 1391، بیست و پنج درصد (25%) به تعرفه‌های مصوب سال 1390 و به شرح ذیل اضافه خواهد شد مشروط بر اینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی بیست درصد (20%)، رادیولوژی چهل درصد (40%)، اسکن ایزوتوپ چهل و پنج درصد (45%)، رادیوتراپی چهل و پنج درصد (45%)، سی تی اسکن ده درصد (10%) و MRI پنج درصد (5%) نسبت به سال گذشته باشد.
تبصره ـ تعرفه سی تی اسکن اسپیرال به میزان (25%) افزایش نسبت به Conventional
2ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرح جدول ذیل می‌باشد:

3ـ سهم سازمانهای بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال 1391 به شرح ذیل تعیین می‌شود:
الف ـ معادل نود درصد (90%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری
ب ـ معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی
تبصره ـ سهم سازمانهای بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1391 در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می‌گردد، مطابق نسخه (02) و دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می‌باشد.
4ـ سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در مراکز استانها و شهرستانهای تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رییس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمانهای بیمه‌گر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می‌گردد.
تبصره ـ در استانهای دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه‌های بخش غیردولتی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده‌های استان خواهد بود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19624
تاریخ تصویب :
1391/4/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت تعاون
موضوع :