جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور شماره59232/ت46469هـوزارت جهاد کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1391 بنا به پیشنهاد شماره 51448/020 مورخ 18/12/1389 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور ـ مصوب 1388ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور

ماده1ـ اصطلاحات بکار رفته در این آیین‌نامه دارای تعاریف زیر می‌باشند:
الف ـ قانون: قانون نظام جامع دامپروری کشور ـ مصوب 1388ـ
ب ـ دام: حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، آزمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند.
پ ـ دامپروری: علم و فن مدیریت در پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد دام به منظور دستیابی به استانداردهای ملی و بین‌المللی.
ت ـ سازمان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران.
ث ـ امور تحقیقاتی: مجموعه فعالیت‌هایی که برای پاسخ‌گویی به نیازهای علمی و کاربردی در زمینه دامپروری انجام می‌گیرد.
ج ـ امور مشاوره‌ای و مطالعاتی: نیازسنجی، امکان‌سنجی، شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره‌برداری، کنترل مهندسی، خدمات مهندسی ارزش و پایش و ارزشیابی طرح.
چ ـ امور خدماتی: مجموعه فعالیت‌های اجرایی و پشتیبانی که در جهت ارتقای کمی و کیفی امور دامپروری استفاده می‌شود.
ح ـ امور آموزشی، ترویجی و فرهنگی: فعالیت‌هایی که به منظور افزایش سطح دانش، بینش و مهارت‌های اشخاص شاغل در زمینه حرفه دامپروری انجام می‌شود.
خ ـ پروانه تأسیس: مجوزی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از ایجاد، تجهیز و تأمین نیروی انسانی لازم برای انجام فعالیت‌های دامپروری از سوی سازمان به نام متقاضی صادر می‌شود.
د ـ تشکل‌های دامپروری غیردولتی: اشخاص حقوقی که براساس ضوابط و شرایط قانونی، ایجاد شده و مبنای فعالیت آنها براساس اساسنامه‌های مصوب می‌باشد که از این پس تشکل نامیده می‌شوند.
ذ ـ مرکز خدمات دامپروری غیردولتی: واحدی متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی که بر اساس قانون برای انجام یک یا چند فعالیت موضوع این آیین‌نامه در مکان مشخص تأسیس و از این پس مرکز نامیده می‌شود.
ماده2ـ حدود فعالیت تشکل‌ها و مراکز بر حسب نوع پروانه تأسیس در حوزه دامپروری عبارت است از:
الف ـ امور آموزشی، ترویجی و فرهنگی شامل:
1ـ ارائه خدمات آموزشی علمی، کاربردی، ترویجی، فرهنگی و مهارتی برای بهبود بهره‌وری و افزایش کمی و کیفی محصولات و اصلاح و بهبود شیوه‌های بکارگیری عوامل و نهاده‌های تولید
2ـ ایجاد الگوهای توسعه فناوری و ترویج آن
ب ـ امور مشاوره‌ای و مطالعاتی شامل:
1ـ ارائه خدمات مهندسی در زمینه رعایت الزامات دامپروری در تهیه نقشه و نظارت بر ساخت و ساز و تجهیز واحدهای دامپروری
2ـ تجزیه و تحلیل کسب و کار، نیازسنجی، امکان‌سنجی و مطالعه بازار
3ـ ارزیابی اقتصادی و اجتماعی و ارایه گزارش ارزیابی‌های زیست محیطی واحدهای دامپروری
پ ـ امور تحقیقاتی شامل انجام پژوهش‌های علمی و کاربردی و آینده‌پژوهی برای به روز رسانی و سازگارسازی (بومی‌سازی) فناوری‌ها و دانش‌های فنی
ت ـ امور خدماتی شامل:
1ـ امور مرتبط با پشتیبانی و تدارکات مورد نیاز واحدهای دامپروری
2ـ ارایه خدمات لازم در زمینه ثبت فناوری و دانش فنی در داخل و خارج از کشور، تهیه طرح‌های کسب و کار، ارزش‌گذاری، بازاریابی و انعقاد قراردادهای انتقال فناوری
ماده3ـ شرایط تأسیس تشکل‌ها و مراکز عبارتند از:
الف ـ دارا بودن گواهی تحصیلی متقاضی به عنوان دانش آموخته علوم دامی و رشته‌های مرتبط.
ب ـ دارا بودن مدارک احراز صلاحیت و رتبه‌بندی که توسط سازمان و بر اساس قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب 1389ـ صادر می‌شود.
پ ـ دارا بودن مدارک تأمین محل فعالیت به نام متقاضی متناسب با نوع و محدوده فعالیت.
ت ـ داشتن دو نفر همکار با حداقل مدرک کارشناسی آموزش و ترویج انواع خدمات عمومی و فنی دامپروری برای انجام امور خدماتی، آموزشی، ترویجی و فرهنگی.
ث ـ دارا بودن رتبه مهندسی کشاورزی از سازمان برای امور مشاوره‌ای و مطالعاتی.
ج ـ داشتن حداقل سه نفر متخصص در رشته‌های مرتبط دامپروری با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری که حداقل یک نفر آنها دارای مدرک دکترای تخصصی باشد، برای انجام امور تحقیقاتی.
چ ـ تأمین ساختمان و تجهیزات مناسب با رعایت موارد ایمنی، بهداشتی و فنی با تأیید مراجع ذیصلاح.
ح ـ داشتن مسئول فنی مرتبط با نوع خدمات که دارای حداقل مدرک کارشناسی دامپروری بوده و به طور تمام‌وقت فعالیت نماید. (صرفاً برای تشکل‌ها و مراکز فعال در زمینه خدمات دامپروری)
تبصره1ـ نحوه تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی تشکل‌ها و مراکز براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزیر جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و صادر می‌شود.
تبصره2ـ عناوین و سرفصل‌های دوره‌های آموزشی و ترویجی مهارتی بنا به پیشنهاد سازمان توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.
تبصره3ـ مؤسس مرکز یا تشکل در صورت دارا بودن شرایط، می‌تواند مسئول فنی مرکز یا تشکل نیز باشد.
ماده4ـ پروانه تأسیس ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده توسط سازمان صادر می‌شود و متقاضی موظف است طی یک سال نسبت به تأمین محل، تجهیزات و نیروی انسانی واجد شرایط اقدام نماید که در این صورت پروانه تأسیس، حداکثر برای مدت چهار سال تمدید می‌شود.
تبصره1ـ مراکز و تشکل‌های موضوع ماده (15) قانون که قبل از ابلاغ قانون به بهره‌برداری رسیده‌اند و فاقد شرایط و ضوابط لازم می‌باشند موظفند ضمن دریافت پروانه تأسیس یک ساله برای امکان ادامه فعالیت، شرایط خود را با این آیین‌نامه تطبیق دهند.
تبصره2ـ متقاضیان در صورت تقاضا برای دریافت مجوز ارایه خدمات در دو یا چند فعالیت موضوع این آیین‌نامه، باید شرایط اختصاصی لازم جهت هر فعالیت را جداگانه احراز نمایند.
تبصره3ـ در صورت مخالفت سازمان با صدور پروانه تأسیس برای مراکز و تشکلها باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
ماده5 ـ اجرای این آیین‌نامه، دستورالعمل‌های آن و تهیه گزارش‌های شش ماهه از اجرای این آیین‌نامه و ارسال آن برای وزارت جهاد کشاورزی بر عهده سازمان بوده و نظارت عالی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.
تبصره1ـ سازمان موظف است موارد تخلف از مقررات و ضوابط را از طریق هیئت بدوی و عالی انتظامی موضوع مواد (24) الی (31) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و نتیجه را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نماید.
تبصره2ـ پروانه اشخاصی که بر اساس آرای هیئت بدوی و عالی انتظامی، متخلف از این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن شناخته شوند، تمدید نخواهد شد.
ماده6 ـ فهرست اسامی تشکلها و مراکز دارای صلاحیت موضوع این آیین‌نامه، هر سال از سوی سازمان اعلام می‌گردد و دستگاههای اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مجاز به عقد قرارداد با آنها می‌باشند.


معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19624
تاریخ تصویب :
1391/1/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :