جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم شماره80676/ت48002هـتصویب‌نامه در مورد هزینه‌های قابل قبول مالیاتی
موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1390 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366ـ تصویب نمود:
سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق‌های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، ضمانت صادرات ایران، توسعه صنایع دریایی و بیمه فعالیت‌های معدنی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، موضوع ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شوند.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19627
تاریخ تصویب :
1390/12/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت تعاون
موضوع :