جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

بخشنامه شماره 100/16492/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها شماره100/16660/9000جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
با احترام تصویر بخشنامه شماره 100/16492/9000 ـ 8/5/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره100/16492/9000 8/5/1391
رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها
به موجب تبصره 2 قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده شعبه یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات به درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهادکشاورزی درخصوص موارد مذکور در تبصره یادشده رسیدگی و رأی صادر نماید. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری‌ استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا به تعداد لازم شعب دادگاههای عمومی حقوقی در مرکز استان را به این امر اختصاص داده و نسـبت به تعیین و صـدور ابلاغ برای رییس یا رؤسای شعب مزبور و همچنین دادرسـان مجرب اسـتان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیـب شعبه اقدام نمایند.


رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
19634
تاریخ تصویب :
1391/5/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دادگستری استانهای سراسر كشور
موضوع :