جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

بخشنامه شماره 100/16488/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها شماره100/16653/9000جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
با احترام تصویر بخشنامه شماره 100/16488/9000 مورخ 8/5/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره100/16488/9000 8/5/1391
رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها
به موجب ماده1 و بند ب ماده 2 قانون (1) اساسنامه هیأت شکایات قانون برگزاری مناقصات" href="/tags/17535/رسیدگی-به-شکایات-قانون-برگزاری-مناقصات/" class="link">رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 16/12/1388 مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عـضو هیـأت استانی رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ منتشره در روزنامه رسمی 18968 ـ 29/1/1389

به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأتهای مذکور در مراکز استان اقدام نمایند.


رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
19634
تاریخ تصویب :
1391/5/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دادگستری استانهای سراسر كشور
موضوع :