جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

بخشنامه شماره 100/16497/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها شماره100/16654/9000جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
با احترام تصویر بخشنامه شماره 100/16497/9000 ـ 8/5/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره100/16497/9000 8/5/1391
رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها
به موجب ماده1 قانون (1) تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" href="/tags/12638/تعیین-تکلیف-وضعیت-ثبتی-اراضی-و-ساختمانهای-فاقد-سند-رسمی/" class="link">تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی مقرر شده هیأت یا هیأتهای حل اختلاف به منظور رسیدگی و صدور رأی با حضور یک قاضی نسبت به موارد مذکور در ماده یادشده، تشکیل گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت یا هیأتهای مذکور در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند.


رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
19634
تاریخ تصویب :
1391/5/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دادگستری استانهای سراسر كشور
موضوع :