جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

بخشنامه شماره 100/16491/9000 ـ 8/5/1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها شماره100/16656/9000جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
با احترام تصویر بخشنامه شماره 100/16491/9000 ـ 8/5/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره100/16491/9000 8/5/1391
رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها
به موجب تبصره 5 قانون (2) تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری، مصوب 13/4/1389 مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عـضو کمیـسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی و صدور رأی نسبت پرونده‌های شکایات اشـخاص علیه دولت انتخاب گردد. بدینوسیـله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اخـتیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور در مرکز استان اقدام نمایند.


رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
19634
تاریخ تصویب :
1391/5/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دادگستری استانهای سراسر كشور
موضوع :