جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین میزان جرایم نقدی مندرج در تبصره (1) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی شماره88725/ت47934هـتصویب‌نامه درخصوص تعیین میزان جرایم نقدی مندرج در تبصره (1)
ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب 1380 ـ


وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/4/1391 بنا به پیشنهاد شماره 137278 مورخ 3/12/1390 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی پروانه کار" href="/tags/7380/بدون-داشتن-پروانه-کار/" class="link">بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب 1380 ـ تصویب نمود:
1ـ میزان جرایم نقدی مندرج در تبصره (1) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی پروانه کار" href="/tags/7380/بدون-داشتن-پروانه-کار/" class="link">بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب 1380 ـ به ترتیب پنجاه میلیون (000/000/50) ریال، دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) ریال و چهارصد میلیون (000/000/400) ریال تعیین می‌‌شود.
2ـ این تصویـب‌نامه جایگزین تـصویب‌نامه شمـاره 53642/ت38634هـ مـورخ 12/4/1387 می‌شود.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19634
تاریخ تصویب :
1391/4/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت تعاون
موضوع :