جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص ایجاد معاونت قرآن و عترت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شماره88712/ت47999هـتصویب‌نامه درخصوص ایجاد معاونت قرآن و عترت
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئـت وزیران در جـلسه مورخ 18/4/1391 به اسـتناد تبصره (3) ماده (57) قانون برنامـه پنجساله پنـجم توسعه جمـهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ تصویب نمود:
با ایجاد معاونت قرآن و عترت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعداد معاونتهای وزارت یادشده به شش معاونت افزایش می‌یابد.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19634
تاریخ تصویب :
1391/4/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :