جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قلندرآباد شماره91/300/33086مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر قلندرآباد

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/4/1391 طرح جامع شهر قلندرآباد را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 13/5/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
2ـ فضای سبز عمومی خارج از محدوده شهر و واقع در ضلع جنوب غربی از نقشه کاربری‌های پیشنهادی حذف و در نقشه منطقه‌بندی حریم تثبیت و ارائه گردد.
3ـ فضای سبز حفاظتی ضلع غربی از محدوده شهر خارج و در حریم تثبیت گردد و خط محدوده بر لبه‌ی بیرونی معبر پیشنهادی منطبق گردد.
4ـ اراضی کشاورزی و گورستان واقع در ضلع غربی از محدوده شهر خارج و در نقشه منطقه‌بندی حریم تثبیت گردد و خط محدوده بر کاربری‌ها و معابر پیشنهادی منطبق گردد.
5 ـ سطوح و سرانه کاربری‌های خدماتی واقع در ضلع شمال شرقی و کلیه کاربری‌های مسکونی متناسب با سطوح و سرانه‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و سطوح مازاد حذف و از محدوده شهر خارج گردد.
6 ـ مساحت حریم شهر مطابق مصوبه شورای عالی شهرسازی حداکثر تا 5 برابر محدوده شهر کاهش یابد و نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهر مصوب مورخ 10/8/1378 و بند 7 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صد هزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد. (ضمناً پهنه‌ی پیشنهادی ارائه شده در نقشه حریم شهر صرفاً پهنه کشاورزی باشد و با ضوابط مربوطه تهیه و ارائه گردد)
7ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1405) معادل 7100 نفر در محدوده‌ای به وسعت 5/130 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 4/54 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 817 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر قلندرآباد بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19662
تاریخ تصویب :
1391/4/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی
موضوع :