جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر اردکان شماره91/300/33102مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص الحاق اراضی به محدوده شهر اردکان

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/4/1391، مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اردکان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 15/11/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی قرار داد و با توجه به موارد ذیل:
اراضی زراعی به مساحت حدود 4000 مترمربع واقع در ضلع جنوب شرقی می‌باشد و فاقد مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی و باغات می‌باشد.
2ـ اراضی مذکور با فاصله از محدوده شهر قرار دارد و در صورت الحاق این اراضی، سایر اراضی مجاور نیز به تبعیت از آن به محدوده شهر الحاق خواهد گردید.
3ـ طرح جامع مصوب شهر اردکان در سال 1376 مصوب گردیده و افق ده ساله طرح به پایان رسیده و نیازمند طرح بازنگری می‌باشد.
4ـ اراضی پیشنهادی فاقد سند مالکیت ثبتی می‌باشند.
«ضمن مخالفت با الحاق اراضی به محدوده شهر مقرر نمود موضوع در قالب طرح بازنگری طرح جامع شهر مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف گردد.»
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19664
تاریخ تصویب :
1391/4/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :