جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه مازندران شماره6778/91/دشتأیید انتخاب رئیس دانشگاه مازندران
(مصوب جلسه 707 مورخ 25/11/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه مازندران» که در جلسه 707 مورخ 25/11/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 2/3/1390 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«آقای دکتر احمد احمدپورکاسگری به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه مازندران انتخاب می‌شود».


رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19667
تاریخ تصویب :
1390/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :