جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران شماره30615/80جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 74311/39719 مورخ 13/5/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری‌ اسلامی ‌ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/5/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره115911 19/6/1391
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت جهاد کشاورزی
«قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/5/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 30615/80 مورخ 6/6/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی
اتحادیه زنبورداران

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرائی طرف عضویت وزارت جهاد کشاورزی است.
تبصره ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (26) اساسنامه الزامی است.

اساسنامه فدراسیون بینالمللی اتحادیههای زنبورداران
مصوب مجمع‌ عمومی مورخ سپتامبر 2009میلادی (مهرماه 1388هجری‌شمسی)، مون‌پلیه، فرانسه

ماده1ـ نام
آپیموندیا نام فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های زنبورداران و سایر سازمان‌های فعال در بخش پرورش زنبور عسل است. فدراسیون به موجب قطعنامه‌‌های مصوب سیزدهمین همایش بین‌المللی پرورش زنبور عسل در سال 1949 میلادی (1328 هجری‌شمسی) در آمستردام تأسیس شد و جانشین دبیرخانه همایش بین‌المللی زنبورداران که در سال 1895 میلادی (1274هجری‌شمسی) تشکیل شد، می‌باشد. آپیموندیا سازمانی با مدت نامحدود است. فعالیتهای آن تابع اساسنامه زیر است:
ماده2ـ مقر
مقر آپیموندیا در شهر رم در ایتالیا می‌باشد. هرگونه جابه‌جایی محل استقرار مقر منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده3ـ اهداف
ارتقای رشد علمی، فنی، بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی پرورش زنبورعسل در تمام کشورها و ارتقای سطح همکاری بین انجمن‌های زنبورداران، مجامع و شخصیت‌های علمی درگیر در حوزه پرورش زنبور عسل در سراسر جهان از جمله اهداف تأسیس آپیموندیا می‌باشد.
کمک به اجرای طرحهای ابتکاری که می‌توانند در بهبود و پیشرفت پرورش زنبور عسل به عنوان یک حرفه ایفای نقش نمایند و همچنین ارائه خدمات به منظور حفظ سودآوری فرآوردهها از دیگر اهداف تأسیس آپیموندیا محسوب می‌شود.
ماده4ـ نیل به اهداف
نحوه انجام کارها به گونه‌ای که نیل به اهداف میسر گردد، در آیین‌نامهها و دستورالعملها مشخص می‌شوند. آپیموندیا بر اساس اهداف، بنیادی را تحت عنوان اف.آی.آی.تی.ای.ا در رومانی تأسیس نموده است.
ماده5 ـ اعضای آپیموندیا
اعضای اصلی: اعضای اصلی می‌توانند هر انجمن یا سازمان هر کشوری باشند که برای تأمین منافع زنبورداران و پرورش زنبور عسل در راستای اهداف آپیموندیا فعالیت می‌کنند و خواهان آن هستند که یکی از اعضای آن باشند. به اعضای اصلی بر اساس تعداد اعضاء و تعداد مناطق در اختیار آنها جهت پرورش زنبورعسل، آرائی طبق جدول زیر تخصیص داده می‌شود:


اعضای وابسته: مراجع، نهادها یا آزمایشگاههایی که مسؤولیت انجام مطالعات یا تحقیقات در حوزه پرورش زنبور عسل و یا موضوعات مربوط را بر عهده دارند. این اعضاء در مجمع عمومی تنها یک رأی دارند.
اعضای مستقل: این اعضاء افرادی هستند که به مباحث مربوط به پرورش زنبور عسل حقیقتاً علاقمند هستند یا نهادهایی هستند که در بخش‌های تولید و تجارت فرآورده‌های زنبور عسل یا در ارتباط با ساخت و فروش تجهیزات فنی، اهداف اقتصادی مشخصی را دنبال می‌کنند و خواهان همکاری با آپیموندیا هستند و ممکن است به صورت اعضای مستقل به عنوان بخشی از فدراسیون پذیرفته شوند. این اعضاء در مجمع عمومی فاقد هرگونه حق رأی هستند.
مسؤولیت اتخاذ تصمیمات مقتضی در ارتباط با پذیرش اعضای اصلی و وابسته که حقوق و وظایف آنها در آپیموندیا بلافاصله عملیاتی می‌شود به شورای اجرائی محول گردیده است. از اینرو، هـرگونه پذیرش منوط به تأیـید مجمع عمومی خواهد بود. دبیرکل در صورت تأیید مجمع عمومی، موظف به رسیدگی به درخواست پذیرش اعضای مستقل می‌باشد.
ماده6 ـ حقوق اعضاء
تمام اعضاء از حق دریافت اطلاعات و اطلاعیه‌های صادره توسط آپیموندیا که در اخبار یا سایر نشریات فدراسیون چاپ و منتشر می‌شوند، برخوردار هستند. تمام اعضائی که واجد رأی دادن هستند از این حق برخوردارند تا اشخاص موردنظر خود را جهت تصدی پستهای بلاتصدی آپیموندیا نامزد نمایند. تمام اعضاء محق خواهند بود تا سخنرانیها و مقالات را جهت چاپ در همایش‌ها، محافل علمی و نشریات تسلیم کمیسیون‌های ذی‌ربط نمایند. انتخاب و هرگونه تصمیم‌گیری به وسیله کمیسیونها انجام خواهد شد و تصمیمات آنها لازم‌الاجراء و الزام‌آور است. تمام اعضاء و نمایندگان آنها از حق حضور و شرکت در همایش‌ها، محافل علمی و سایر رویدادهایی که توسط آپیموندیا و با هزینه پایین سازماندهی می‌شوند، برخوردار هستند.
ماده7ـ وظایف اعضاء
عضویت در آپیموندیا، تمام اعضاء را متعهد می‌سازد تا :
1ـ براساس اساسنامه، مقررات فدراسیون، آیین‌نامه‌ها، رهنمودها و قطعنامه‌های مصوب آپیموندیا و ارکان آن را رعایت نمایند.
2ـ از ارائه هرگونه طرح ابتکاری مغایر با اهداف آپیموند یا و قطعنامه‌های مصوب ارکان آن خودداری کنند. تمام اعضاء ملزم خواهند بود تا حق عضویت سالیانه‌ای را که توسط مجمع‌ عمومی تعیین می‌شود، ظرف سه ماه اول سال پرداخت نمایند. مبالغ این حق عضویت در آیین‌نامه‌های مربوط درج شده است.
در صورت هرگونه تأخیر در پرداخت، هیأت مدیره محق خواهد بود تا حقوق عضو مورد نظر را، مادامی که وی نسبت به جبران آن اقدامی به عمل نیاورده است، به حالت تعلیـق در آورد. تمام اعضاء موظف هستند تا نسبت به ترویج و اشاعه نظرات آپیموندیا و کمک فعالانه به توزیع مطالب اطلاعاتی مبادرت نماید و به منظور ارتقاء و پیشرفت فدراسیون، اطلاعیههـا، اطلاعات و پیشنهادهای لازم را عرضه کنند. تمام اعضاء موظف هستند تا مراتب هرگونه تغییر و جایگزینی افرادی که حق نمایندگی از طرف ایشان به آنها داده شده است را بدون درنگ به اطلاع دبیرکل برسانند. چنانچه عضوی در انجام این کار کوتاهی نماید، آپیموندیا همچنان فرد قبلی را به عنوان همان نماینده عضو، در نظر خواهد گرفت.
ماده8 ـ انقضای عضویت
موارد انقضای عضویت به شرح زیر می‌باشد:
1ـ استعفاء: اعلامیه مربوط به استعفاء باید به صورت مکتوب و پس از امضاء توسط نماینده مجاز و سه ماه قبل از پایان سال تقویمی از طریق پست سفارشی برای دبیرکل ارسال گردد.
2ـ در صورت عدم پرداخت حق عضویت سالیانه ظرف یک‌سال از موعد پرداخت (بند 2 ماده 7)
3ـ در صورت پایان داده‌شدن به عضویت یک عضو به‌وسیله قطعنامه مجمع‌ عمومی بهدلیل تخطی از اساسنامه فدراسیون یا قطعنامه‌های مصوب ارکان ذی‌ربط فدراسیون
تصمیم در خصوص پایان دادن به عضویت، توسط شورای اجرائی اتخاذ و توسط مجمع‌ عمومی تأیید می‌شود. این تصمیم در پایان سالی که این تصمیم تأیید شده است، لازم‌الاجراء می‌شود و به این ترتیب کلیه حقوق عضو معزول نسبت به دارایی‌های آپیموندیا خود بهخود از وی سلب می‌گردد.
ماده9ـ ارکان فدراسیون
ارکان آپیموندیا به شرح زیر است:
1ـ مجمع عمومی
2ـ هیأت مدیره
3ـ شورای اجرائی، و
4ـ کمیسیون‌های دائمی هفت‌گانه
ماده10ـ مجمع عمومی
مجمع‌ عمومی مرکب ‌از نمایندگان اعضای دارای حق‌رأی (موضوع ماده 5) می‌باشد. بر اساس تعداد اعضائی که هر عضو نمایندگی آنها را دارد و تعداد مناطق در اختیار اعضای مذکور جهت پرورش زنبور عسل، تعداد مشخصی رأی به هر عضو تخصیص داده می‌شود. اعضای فاقد حق رأی (موضوع ماده 5) می‌توانند در مجمع عمومی حاضر شوند و در مذاکرات و مباحث شرکت کنند.
ماده11ـ فراخوان مجمع عمومی
مجمع عمومی عادی به صورت دو سالانه و در جریان همایش بین‌المللی آپیموندیا برگزار خواهد شد. برگزاری مجمع‌ عمومی فوق‌العاده منوط به درخواست نیمی از اعضای شورای اجرائی یا یک سوم اعضای واجد حق رأی خواهد بود. دبیرکل ملزم خواهد بود تا حداقل دو ماه قبل از تاریخ مقرر، از اعضاء جهت حضور در مجمع عمومی دعوت به عمل آورد. دستور جلسه، مکان، تاریخ و زمان برگزاری جلسه باید در متن دعوتنامه گنجانده شود. در صورت هرگونه درخواست مبنی بر صدور قطعنامه در خصوص تغییر اساسنامه، لازم خواهد بود تا پیشنهادات مربوط جهت تغییر مواردی که نیاز به تغییر دارند در دعوتنامه قید گردد. در صورتی که امکان دعوت به موقع از مجمع عمومی جهت رأی‌گیری درباره موضوعاتی که نیازمند اقدامات فوری هستند وجود نداشته باشد، رئیس یا هیأت مدیره محق خواهد بود تا نسبت به رأی‌گیری غیرحضوری و از طریق پست مبادرت نماید. یک تصمیم در صورتی اتخاذ شده تلقی خواهد شد که سه چهارم تمام اعضاء، ظرف مهلت تعیین شده به نفع تصمیم مورد نظر رأی داده باشند.
ماده12ـ حد نصاب و رویه مجمع عمومی
در صورتی که اعضای دارای نمایندگی یک سوم از کل تعداد آراء در مجمع عمومی حضور داشته باشند و در مواردی که نمایندگان حاضر با دو سوم اکثریتی که دعوتنامه را طبق اساسنامه فدراسیون و به موقع دریافت نموده‌اند منطبق باشد، در آن صورت مجمع ‌عمومی به حد نصاب رسیده است. رئیس آپیموندیا یا در غیاب وی، نائب رئیس آپیموندیا به‌عنوان رئیس مجمع‌ عمومی عهده‌دار امور خواهد بود. در صورتی که امکان حضور این دو در مجمع‌ عمومی میسر نباشد، اعضای حاضر باید رئیس جلسه را از میان اعضای شورای اجرائی انتخاب نمایند. تصمیمات توسط مجمع عمومی و با اکثریت نسبی آراء مأخوذه، به تصویب می‌رسد. هرگونه تغییر در اساسنامه فدراسیون نیازمند اکثریت دو سوم آراء خواهد بود. تغییر در آیین‌نامه‌ها، براساس اکثریت نسبی آراء به تصویب خواهد رسید. انحلال آپیموندیا، انتقال دارایی‌های آن، تعیین مدیر تصفیه و تعیین اختیارات وی مستلزم اکثریت سه چهارم آراء خواهد بود. رویه رأی‌گیری توسط مجمع‌ عمومی و براساس اکثریت نسبی آراء تعیین خواهد شد. صورتجلسات توسط دبیرکل در اختیار اعضاء قرار داده می‌شود.
ماده13ـ اختیارات مجمع عمومی
مجمع عمومی در قبال موارد زیر مسؤول خواهد بود:
تعیین فعالیت آپیموندیا به خصوص با توجه به ویژگی‌های مهم مأموریت و اهداف، تصویب دستورالعمل‌ها و تأیید گزارشات فعالیت واصله از ارکان فدراسیون
2ـ انتخاب مکان همایش‌های بین‌المللی آپیموندیا که در آینده برگزار خواهند شد.
3ـ انتخاب هیأت مدیره
4ـ انتخاب رؤسای کمیسیونهای دائمی
5 ـ تأیید و توشیح انتصاب هیأت بازرسی
6 ـ انتصاب رؤساء و اعضای افتخاری ( موضوع ماده 22)
7ـ پذیرش اعضای جدید ( موضوع ماده 5)
8 ـ لغو عضویت (موضوع ماده 8)
9ـ تصویب بودجه و گزارش مالی
10ـ تصویب آیین‌نامه‌ها از جمله حق‌عضویت‌ها
11ـ تصویب همکاری با سایر سازمان‌ها
12ـ تصویب تغییر محل استقرار مقر آپیموندیا
13ـ تصویب تغییرات در اساسنامه فدراسیون
14ـ انحلال آپیموندیا، استفاده از دارایی‌ها و انتصاب مدیرتصفیه و
15ـ انجام مشورت‌هایی درخصوص اقدامات مربوط به نحوه اجرای تصمیمات
ماده14ـ شورای اجرائی
شورای اجرائی متشکل است از:
1ـ اعضای هیأت مدیره؛ و
2ـ رؤسای کمیسیونهای دائمی هفت‌گانه
تمام اعضای شورای اجرائی به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و می‌توانند مجدداً انتخاب شوند. در جریان هر یک از مجامع عمومی‌عادی، نیمی ‌از تمام پستها جهت تصدی مجدد به شور گذاشته می‌شود. برخورداری از مهارت‌های خاص برای انجام وظایف پست مورد نظر و تعهد فردی به انجام این وظایف از جمله پیششرطهای انتخاب به شمار می‌رود. اعضاء یا شورای اجرائی می‌توانند نامزدهایی را برای مشاغل بلاتصدی به انضمام معرفی‌نامه و سوابق شغلی تفصیلی حداکثر دو هفته قبل از مجمع عمومی، که در آن انتخابات جهت پستهای بلاتصدی در آن انجام می‌شود، به دفتر دبیرکل معرفی نمایند. اعضای شورای اجرائی ملزم خواهند بود تا وظایف خود را به صورت افتخاری انجام دهند. پرداخت حقوق و هزینه‌های رفت و آمد منوط به تأمین بودجه خواهد بود.
ماده15ـ فراخوان شورای اجرائی
رئیس یا دبیرکل سالی یک‌بار شورای اجرائی را برای برگزاری جلسه فراخوان خواهند کرد و اجلاس آن باید در صورت امکان قبل از برگزاری مجمع‌ عمومی باشد. فراخوان شورای اجرائی به صورت درخواست کتبی حداقل یک سوم از اعضای آن نیز صورت می‌پذیرد. دعوتنامه باید قبل از تاریخ مقرر ارسال گردد و باید در بردارنده مواردی از جمله دستور جلسه، مکان، تاریخ و زمان جلسه باشد. حد نصاب جلسات شورای اجرائی‌، حضور یک سوم از اعضای آن می‌باشد. شورای اجرائی‌ تصمیمات خود را با اکثریت نسبی اتخاذ خواهد کرد. در صورت تساوی آراء، رئیس دارای رأی قاطع خواهد بود. صورتجلسات باید بلافاصله منتشر گردد.
ماده16ـ وظایف شورای اجرائی‌
وظایف شورای اجرائی‌ به شرح زیر می‌باشد:
1ـ تمام فعالیتهای سازمانی که در زمره مسؤولیت سایر ارکان قرار نمی‌گیرند.
2ـ تا حد امکان اجرای تصمیمات مجمع عمومی تا جایی که موارد مزبور در زمره مسؤولیت هیأت مدیره قرار نگیرند.
3ـ تصمیمگیری درباره تمام موضوعات عمومی و مسائل مورد علاقه زنبورداران بر اساس برنامه‌کاری، پیشنهادات کمیسیونها و اصول و دستورالعمل‌های وضع شده توسط مجمع عمومی
تعیین موضوعات اصلی همایشهای آپیموندیا:
الف) تصمیم‌گیری درخصوص پذیرش اعضاء
ب) تصمیم‌گیری درخصوص از دست دادن شرایط هر یک از اعضای آپیموندیا
پ) بررسی بودجه و تسلیم گزارش بودجه به مجمع‌ عمومی جهت تصویب
5 ـ ارائه پیشنهاداتی به رؤسای کمیسیون‌های دائمی و
6 ـ تصمیم‌گیری درباره دستورالعملها تا جایی که انجام این کار در زمره مسؤولیتهای مجمع عمومی نباشد.
ماده17ـ هیأت مدیره
هیأت مدیره مرکب از رئیس، نائب رئیس و دبیرکل است. جلسات هیأت مدیره در هر زمان که هر یک از اعضای آن لازم و ضروری بدانند، تشکیل خواهد شد. دعوتنامه باید در بردارنده دستور جلسه باشد و باید حتی‌الامکان یک ماه قبل از تاریخ مقرر ارسال شود. هیأت مدیره مسؤولیت نظارت بر اجرای بدون اشکال امور و فعالیت هیأتهای مختلف آپیموندیا را بر عهده دارد. هیأت‌مدیره در هر زمان که لازم و ضروری بداند، تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. علاوه بر این هیأت مدیره درخصوص موضوعات عمده به عنوان گروه مطالعاتی شورای اجرائی‌ ایفای نقش می‌کند.
ماده18ـ رئیس
رئیس یا در غیاب وی نائب رئیس یا دبیرکل به نیابت از اعضاء و اشخاص ثالث، از نظر قانونی نماینده آپیموندیا خواهد بود. ریاست جلسه در تمام اجتماعات و نشستها، بر عهده رئیس خواهد بود و اگر وی قادر به حضور در این‌گونه جلسات نباشد، نائب رئیس یا دبیرکل به عنوان نماینده رئیس در آنجا حضور خواهند یافت. در مواردی که دبیرکل یا سایر اعضای شورای اجرائی‌ قادر به ایفای وظایف خود نباشند، رئیس باید این مسؤولیت را بر عهده بگیرد. در مواردی که دبیرکل قادر به ایفای وظایف خود نباشد، رئیس حق و وظیفه دارد بر حسابهای بانکی و داراییها و امور مالی آپیموندیا نظارت نماید.
ماده19ـ نائب رئیس و دبیرکل
نائب رئیس به عنوان نماینده قانونی، نمایندگی آپیموندیا را بر عهده دارد، مشروط به این که رئیس، وی را برای این وظیفه منصوب نموده باشد. نائب‌رئیس مسؤول اطمینان حاصل نمودن از این است که فعالیتهای آپیموندیا در چهارچوب مفاد اساسنامه انجام می‌شود. نائب‌رئیس در قبال نظارت بر مدیریت مالی عملیات و دارایی‌های آپیموندیا مسئول شناخته می‌شود. دبیرکل مسؤول اجرای فعالیت‌های دبیرخانه‌ای و سایر فعالیت‌های سازمانی خواهد بود. وی در قبال مدیریت مالی آپیموندیا مسؤول شناخته خواهد شد. وی همچنین در قبال گزارش مالی و بودجه، مسؤول خـواهد بود و ملزم خواهد بود تا صورت دارایی‌های متعلق به آپیموندیا را به روزسازی نماید.
ماده20ـ کمیسیون‌های دائمی
کمیسیونهای دائمی هفتگانه عبارتند از:
1ـ کمیسیون دائمی زنبور درمانی
2ـ کمیسیون دائمی زیست‌شناسی زنبور عسل
3ـ کمیسیون دائمی اقتصاد پرورش زنبور عسل
4ـ کمیسیون دائمی پرورش زنبور عسل برای توسعه روستایی
5 ـ کمیسیون دائمی فناوری و کیفیت پرورش زنبور عسل
6 ـ کمیسیون دائمی بهداشت زنبور عسل
7ـ کمیسیون دائمی گرده‌افشانی و گیاهان مورد علاقه زنبور عسل
هدف از تشکیل کمیسیون‌های دائمی عبارت است از مطالعه و بررسی تمام موضوعات اساسی مربوط به زمینه‌های مرتبط با تحقق اهداف مندرج در ماده (3) هیأت‌اجرائی‌ می‌تواند به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای به کمیسیون‌های دائمی در زمینه‌های مختلف، کارگروههایی را تشکیل دهد یا برای وظایف خاص می‌تواند دو یا چند کمیسیون دائمی را با هم ادغام نماید. کمیسیون‌های دائمی، جلسات کارشناسی را برای اجرای همایشهای آپیموندیا تدارک می‌بیند و مقالاتی را که باید ارائه شوند انتخاب خواهد کرد. کمیسیون‌های دائمی در قبال ویراستاری علمی نسخه الکترونیکی رسمی نشریه «اپیکتا» مسؤول هستند. کمیسیون‌های دائمی علاوه بر رؤسایی که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند، مرکب از سه یا بیش از سه عضو کارشناس نیز می‌باشند که توسط رؤسای کمیسیون مربوط معرفی و توسط هیأت مدیره منصوب می‌شوند.
ماده21ـ هیأت بازرسی
هیأت بازرسی ملزم خواهد بود تا بر جنبه‌های اقتصادی و حقوقی مدیریت، نظارت نماید. گزارشهای مکتوب توسط دبیرکل و نائب رئیس به مجمع عمومی ارائه می‌شود. هیأت بازرسی باید برای مدت چهار سال انتخاب شوند و انتخاب مجدد آنها امکانپذیر می‌باشد.
ماده22ـ رئیس افتخاری و اعضای افتخاری
مجمع عمومی به‌دنبال پیشنهاد شورای اجرائی‌ می‌تواند با اکثریت نسبی‌آراء، رئیس پیشین آپیموندیا یا هر یک از اعضای دیگر شورای اجرائی‌ را که خدمات ارزشمند ارائه نموده‌اند، به عنوان رئیس افتخاری برگزیند.
مجمع عمومی یا شورای اجرائی‌ می‌تواند مسؤولیت وظایف مهم نمایندگی یا داوری را به رئیس افتخاری محول نموده یا اینکه از او به عنوان مشاور در صورت بروز مشکلات در داخل یا با سازمان‌های عضو استفاده نماید. مجمع عمومی بهدنبال پیشنهاد شورای اجرائی‌ می‌تواند زنبورداران، دانشمندان برجسته یا کارمندان لایق تشکیلات آپیموندیا را به عنوان اعضای افتخاری منصوب نماید. رئیس افتخاری، نقش رئیس اعضای افتخاری را ایفاء می‌نماید. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
ماده23ـ همایش‌های بین‌المللی
همایش‌های آپیموندیا معمولاً به صورت دو سالانه برگزار می‌شود. سازماندهی و اجرای این همایش‌ها بر عهده آپیموندیا و عضو وابسته کشوری است که این همایش در نظر است طبق تصمیمات مجمع عمومی در آن برگزار شود. در ارتباط با نحوه درخواست برگزاری همایش آپیموندیا، رهنمودهایی در آیین‌نامه‌های آپیموندیا ارائه شده‌است. براساس آیین‌نامه‌های آپیموندیا و موافقتنامه، رعایت دستورالعمل‌های شورای اجرائی‌ از سوی برنامه‌ریز ذی‌ربط الزامی خواهد بود.
ماده24ـ دارایی‌ها
مدیریت دارایی‌های آپیموندیا بر عهده هیأت مدیره خواهد بود.
ماده25ـ بودجه و مدیریت
جلسه بازنگری مسائل مالی آپیموندیا باید به صورت سالیانه برگزار گردد و گزارش مالی به صورت دو سالانه به استماع مجمع عمومی برسد.
ماده26ـ تغییر در اساسنامه آپیموندیا
هیأت مدیره، شورای اجرائی‌ و اعضای واجد حق رأی می‌توانند درخواست تغییر اساسنامه را تسلیم نمایند. این درخواستها باید شش ماه قبل از مجمع‌ عمومی توسط رئیس یا دبیرکل دریافت شوند. دبیرکل ملزم خواهد بود تا این درخواست‌ها را حداقل دو ماه قبل از مجمع عمومی، در اختیار اعضای واجد حق رأی قرار دهد. تغییر در اساسنامه فدراسیون، مستلزم رأی اکثریت دو سوم اعضای حاضر می‌باشد. اگر امکان برگزاری مجمع‌ عمومی طبق برنامه بنا به هر دلیل وجود نداشته باشد، تغییر در اساسنامه فدراسیون به صورت رأی‌گیری مکتوب که مسؤولیت سازماندهی آن بر عهده هیأت‌مدیره میباشد، انجام خواهد پذیرفت. این تغییرات نیز باید با رأی اکثریت دو سوم تمام اعضاء به تصویب برسد. هرگونه تغییر در اساسنامه آپیموندیا توسط مجمع عمومی بلافاصله پس از تصویب آنها نافذ خواهد شد.
ماده27ـ آیین‌نامه‌ها
آیین‌نامه‌ها، وظایف داخلی آپیموندیا و ارکان آن، رابطه حقوقی با اعضای آن، حق عضویتها، اجرای موضوعات تجاری، برگزاری همایش‌ها و محافل علمی، پرداختها و فهرست‌های قیمت، رابطه آپیموندیا با سازمانها و مؤسسات وابسته و انجمن‌های دائمی را تنظیم می‌نماید. هیأت مدیره، شورای اجرائی‌ و اعضای واجد حق رأی می‌توانند درخواست تغییر آییننامهها را تسلیم نمایند. این درخواست‌ها باید شش ماه قبل از مجمع عمومی توسط رئیس یا دبیرکل دریافت شوند. دبیرکل ملزم خواهد بود تا این درخواست‌ها را حداقل دو ماه قبل از مجمع‌ عمومی در اختیار اعضای واجد حق رأی قرار دهد. تغییر در آیین‌نامه‌ها مستلزم رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر می‌باشد.
ماده28ـ انحلال
در صورت انحلال فدراسیون، مجمع عمومی ملزم خواهد بود تا با رأی اکثریت دو سوم تمام اعضای خود درباره انتقال داراییها به نفع یک یا چند سازمان بین‌المللی که آپیموندیا با آنها ارتباط کاری دارد و قادر به انجام فعالیت‌هایی در راستای تأمین منافع پرورش زنبور عسل در سطح جهانی هستند، تصمیم‌گیری نماید. در صورتی که مجمع‌ عمومی تصمیم به انحلال بگیرد، در آن صورت مجمع‌ عمومی نسبت به تعیین دریافت‌کننده و مدیر تصفیه و ضوابط و شرایط تصفیه مبادرت می‌نماید. اگر امکان برگزاری مجمع‌ عمومی طبق ‌برنامه بنا به هر دلیل وجود نداشته باشد، انحلال فدراسیون به صورت رأی‌گیری مکتوب که مسؤولیت سازماندهی آن بر عهده هیأت مدیره می‌باشد، انجام خواهد پذیرفت. انحلال باید با رأی اکثریت دو سوم تمام اعضاء به تصویب برسد.
ماده29ـ متن اصلی
نسخه اصلی و الزام‌آور اساسنامه فدراسیون، نسخه زبان انگلیسی خواهد بود که برای تمامی ارزیابی‌‌ها، بحثها و تفسیرها ملاک می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل بیست و نه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/5/1391 به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19668
تاریخ تصویب :
1391/5/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :