جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی پارکهای علمی شماره30617/77جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 91244/45736 مورخ 3/5/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی پارکهای علمی که با عنوان لایحه به مجلسشورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/5/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره113522 19/6/1391
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
«قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی پارکهای علمی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/5/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 30617/77 مورخ 6/6/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران
در انجمن بین‌المللی پارکهای علمی

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «‌انجمن بین‌المللی پارکهای علمی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره ـ رعایت اصل ‌هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران در اجرای ماده (27) اساسنامه الزامی است.

اساسنامه انجمن بین‌المللی پارکهای علمی

مقدمه:
انجمن بین‌المللی پارکهای علمی در سوفیا آنتی پولیس فرانسه، در جولای 1984 میلادی (خرداد 1363هجری‌شمسی) با هدف گردهم‌آوردن پارکهای علم و فناوری موجود و آن دسته از پارکهایی که در شرف راه‌اندازی هستند، تشکیل شد تا شبکه‌های بین‌المللی و مجموعه‌هایی از خدمات ایجاد شود که هم‌افزایی میان چنین سازمان‌هایی را افزایش دهد و از آن استفاده نماید و همچنین توسعه هرچه بیشتر و موفقیت‌های آتی این سازمانها را موجب گردد.
فصل1ـ معرفی، زمینه، و دفتر ثبت شده
ماده1ـ نام انجمن، «انجمن بین‌المللی پارکهای علمی» است.
انجمن به‌عنوان یک موجودیت حقوقی، با اختیارات تام برای دستیایی به اهداف خود شناخته خواهد شد، به گونه‌ای که قادر به اعمال تمامی حقوق و تعهدات و نیز کسب، توزیع و انتقال همه انواع دارایی‌ها و حقوق مالکانه، تقبل وظایف و انعقاد هر نوع قرارداد و انجام هرگونه فعالیت اقتصادی طبق قوانین و مقررات حاکم و این اساسنامه باشند.
انجمن وظایف خود را برای مدت نامحدود انجام خواهد داد.
ماده2ـ
1ـ فعالیت انجمن گستره‌ای به وسعت قلمروی اسپانیا را در بر خواهد گرفت.
2ـ فعالیت انجمن می‌تواند به دیگر کشورها نیز با لحاظ قوانین و مقررات آنها گسترش یابد به شرط این‌که انجمن در آن کشورها اعضائی داشته یا ترتیباتی با اشخاص یا سازمان‌هایی در کشورهای مزبور داشته باشد.
3ـ فعالیت‌های انجمن ماهیتی غیرانتفاعی خواهد داشت و بنابراین تمامی درآمدها و عواید حاصله، فارغ از محل حصول، به طور کامل برای دستیابی به اهداف آن صرف خواهد شد.
ماده3ـ مقر انجمن
مرکز اصلی انجمن جایی خواهد بود که مقر آن واقع شده باشد و محل اخیر در مجمع عمومی مورد تصمیم قرار خواهد گرفت.
جابه‌جایی مقر به شهری دیگر، مستلزم موافقت دست کم دوسوم (دارندگان حق ‌رأی در مجمع عمومی فوق‌العاده است. مقر کنونی در مالاگای اسپانیا واقع است.
فصل2ـ اهداف و نقاط تمرکز انجمن
ماده4ـ اهداف عام و فرعی
1ـ اهداف عام انجمن اساساً عبارتند از:
(1) تسهیل ارتباطات میان اعضای خود و ارتقاء سطح توسعـه پارکهای علم و فناوری و نیز توسعه روشهایی که به وسیله آنها می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند.
(2) تسهیل تبادل تجربیات میان پارکها، از رهگذر کمک به آنها برای در اختیار یکدیگر قرار دادن دانش، تجربه، و ارتباطات ملی و بین‌المللی اعضاء
(3) ایجاد شبکه‌های همکاری میان بخش‌های مختلف تأثیرگذار در دنیای پارکهای علم و فناوری و طرحهای مراکز رشد فناوری ـ بنیان، همچون کارآفرینان و مؤسساتی در زمینه علم، فناوری و صنعت
(4) تلاش برای اینکه انجمن در زمره معتبرین سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد.
(5) ایجاد و توسعه گستره‌ای از خدمات متنوع به منظور حمایت از اعضاء و پیشبرد اهداف انجمن (از قبیل انتشارات، دوره‌های آموزشی، بانکهای اطلاعاتی، استفاده از آخرین فنون ارتباطات راه دور و هر آنچه ممکن است مناسب تشخیص داده شود.)
(6) تبادل اطلاعات در خصوص ایجاد، توسعه و مدیریت پارکهای علم و فناوری یا پروژه‌های مشابه و ترغیب فعالیت‌های آنها
(7) ترغیب به تبادل ایده‌ها و تجارب میان مسؤولین پارکها، از رهگذر رسانیدن انجمن به جایگاه مهم‌ترین انجمن بین‌المللی، که در آن مدیران پارکها بتوانند طرحهای توسعه‌ای و مشارکت‌های ابتکاری جدید خود را ارائه نمایند.
(8) گسترش آگاهی عمومی و اجتماعی درباره نقش پارکهای علم و فناوری و سهم آنها در توسعه منطقه‌ای، به‌وسیله اطلاعات منظم و به روز درباره اهداف، پیشرفت‌ها و نتایج
(9) ترغیب همه انواع ابتکارهایی که به ارتقاء شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری کمک کند.
2ـ اهداف فرعی انجمن اساساً عبارتند از:
(10) فراهم آوردن تمامی شرایط لازم برای حمایت از فعالیت شبکه‌ای، برای تسهیل مبادلات میـان پارکهای علم و فناوری
(11) انعقاد قراردادها یا ترتیباتی برای اجرای هر امری که براساس این اساسنامه طبق مصلحت تشخیص داده شود.
(12) درخواست رسمی، تقاضا و کسب هر نوع امتیاز مالی ممکن برای انجمن، جمع‌آوری وجوه و ترغیب یا تحصیل یارانه، تعهد پرداخت، هبه، هدیه، اموال غیرمنقول، منتقل شده از طریق وصیت و هر مال ارثی که بنا به وصیت که هم از بخش خصوصی و هم از بخش دولتی و از هر شخص دیگری رسیده باشد که بتواند انجمن را در دستیابی به همه یا بخشی از اهداف آن یاری رساند.
(13) گرد‌آوری، سازماندهی و توزیع اطلاعات مرتبط با موضوعات مورد علاقه اعضای آن
(14) عرضه خدمات یا تسهیلاتی که برای ارتقاء مقاصد انجمن به کار رود و مطالبه هر نوع دستمزد و حق‌الزحمه‌ای که انجمن آنها را تعیین کرده باشد.
(15) سازماندهی جلسات و فراهمایی‌های دوره‌ای و انتشار اسناد اطلاعاتی که می‌توانند به دستیابی اهداف انجمن کمک کنند.
(16) تشویق به استفاده از دوره‌های آموزشی
ماده5 ـ انجمن بین‌المللی پارکهای علمی، انجمنی غیر انتفاعی است. با وجود این، انجمن می‌تواند هر یک از امور زیر را به انجام رساند:
1ـ انتصاب یک نفر به عنوان دبیرکل انجمن؛ صرف‌نظر از اینکه کاندیدای گفته‌شده عضو انجمن باشد یا نباشد.
2ـ خدمات و تسهیلاتی را برای اعضاء به صورت رایگان یا با هزینه‌ اندک، فراهم کند از جمله شرکت اعضاء در دوره‌های آموزشی‌ که انجمن سازماندهی می‌کند، اخذ مشاوره از مؤسسات واجد شرایط، استفاده از تجهیزات و رایانه‌ها و نشریات و موارد دیگر
فصل3ـ اعضاء، تشریفات طبقه‌بندی عضویت و پذیرش
ماده6 ـ
1ـ شرایط عضویت در طبقه‌بندی‌های مختلف انجمن، که در این ماده مشخص می‌شود، برای آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته‌شده که علاقه‌مندی و سهیم بودن جدی خود را در ارتقاء و توسعه پارکهای علم و فناوری، در انتقال فناوری، و در سیاست‌های نوآوری و توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی به اثبات رسانند.
تمامی دارندگان عضویت پیش از تصویب این اساسنامه و تمامی اشخاصی که متعاقباً براساس این اساسنامه به عنوان عضو پذیرفته شوند، از اعضای انجمن محسوب می‌شوند.
حقوق و وظایف اعضای انجمن توسط نمایندگانی که رسماً برای همکاری با انجمن معین و معرفی شده باشند، اعمال خواهد شد.
3ـ اعضای انجمن به چهار دسته تقسیم می‌شوند: اعضای کامل، اعضای پیوسته، اعضای وابسته و اعضای افتخاری
الف) عضویت کامل منحصراً به پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد تجاری دانش بنیان، که از سوی هیأت مدیره بین‌المللی به رسمیت شناخته شوند و از قبل در حال فعالیت بوده، همچنین دارای گروه کاری و مدیریتی دائمی باشند تعلق خواهد گرفت.
ب) عضویت پیوسته برای پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد تجاری دانش‌بنیانی که در مرحله رشد و توسعه‌ هستند در نظر گرفته شده است.
پ) عضویت وابسته به سازمانها، مؤسسات و اشخاص حقیقی مرتبط با همه یا بخشی از اهداف انجمن اعطاء خواهد شد، از قبیل دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، متخصصین، آژانس‌های توسعه، رسانه‌های مرتبط با اقتصاد و فناوری، پژوهشگران، حامیان تجاری‌سازی، سازمان تأمین کننده بودجه برای نوآوری، و آن دسته از تخصص‌ها یا فعالیت‌هایی که از سوی هیأت مدیره بین‌المللی انجمن به مصلحت تشخیص داده شود.
ت) عضویت افتخاری به اشخاص حقیقی، هیأتها یا مؤسساتی اعطاء می‌شود که شایستگی و استحقاق خاص آنها در ارتباط با اهداف و فعالیت‌های انجمن، از سوی هیأت مدیره بین‌المللی مورد تأیید قرار گیرد.
ماده7ـ روند پذیرش اعضای آتی انجمن با ارسال فرم تکمیل شده درخواست عضویت به هیأت اجرائی یا مدیر کل انجمن آغاز می‌شود، که علاوه بر ابراز تمایل برای دریافت پذیرش، لازم است موافقت کامل خود را با ضوابط و مقررات جاری و الزامات ناشی از آنها به صراحت اعلام دارند.
درخواست برای پذیرش، در صورت دارا بودن همه شرایط، به صورت پذیرش مشروط مورد تصویب هیأت اجرائی قرار خواهد گرفت، و سپس تنفیذ آن توسط هیأت‌مدیره بین‌المللی و مجمع عمومی ـ که انطباق وضعیت متقاضی را با شرایط ضروری برای عضویت در انجمن مورد بررسی قرار می‌دهدـ درخواست خواهد شد.
پذیرش اعضای جدید از وظایف و اختیارات هیأت اجرائی است، و طبق تشریفات زیر انجام خواهد شد:
1ـ فرم پذیرش که به صورت مکتوب، خطاب به رئیس بین‌المللی و از طریق مدیر کل ارسال شده باشد. این سند مکتوب، پیوست فرم درخواست عضویتی خواهد‌شد که به طور کامل تهیه شده است.
2ـ بررسی اطلاعاتی که توسط داوطلب ارائه شده است. مدیر کل گزارش شفاهی یا مکتوبی را در خصوص شایستگی داوطلب برای هیأت اجرائی تنظیم می کند. مدیرکل بدین منظور، تمام اطلاعات لازم درباره داوطلب را که از اعضای انجمن، انجمن‌های ملی یا منطقه‌ای پارکهای علم و فناوری یا مراکز رشد یا در صورت فقدان موارد زیر از هر منبع اطلاعاتی دیگری که مصلحت بداند گردآوری خواهد کرد.
3ـ به مـحض دریافت گزارش ارائه شده توسـط مدیر کل هیأت اجرائی انجمن در خصوص اعطاء یا عدم اعطای عضویت موقت به داوطلب مزبور اتخاذ تصمیم خواهد‌کرد در مواردی که عضویت مورد تصویب قرار گیرد، هیأت در خصوص طبقه‌بندی عضویت اعطائی (کامل، وابسته، پیوسته، افتخاری) نیز تصمیم مقتضی اخذ خواهد نمود.
4ـ تصمیم هیأت اجرائی مبنی بر پذیرش عضو جدید، از زمان اخذ تصمیم هیأت‌اجرائی به مرحله اجراء درخواهد آمد پس از آن، مدیر کل اخبار مربوط به آخرین تصمیم‌گیری را به صورت مکتوب به اطلاع داوطلب خواهد رساند.
5 ـ هیأت اجرائی، هیأت مدیره بین‌المللی را در نخستین جلسه از موضوع داوطلبانه پذیرفته شده یا مردود شده به منظور تصویب تصمیم مزبور مطلع می‌سازد. به همین ترتیب، هیأت اجرائی، مجمع عمومی را از وضعیت تمامی اعضائی که از زمان برپایی آخرین مجمع عمومی به انجمن ملـحق یا از انجمن جدا شده‌‌اند به‌منظور تصویب نهائی مطلع خواهد کرد.
فصل4ـ حقوق و وظایف اعضاء
ماده8 ـ
1ـ همه اعضاء غیر از اعضای افتخاری باید حق عضویت سالانه انجمن را که توسط هیأت مدیره بین‌المللی تعیین می‌شود در مواعد مقرر بپردازند. تأخیر یا عدم پرداخت مبلغ مقرر ممکن است در صورت تصمیم هیأت مدیره بین‌المللی بر اساس ماده (9) این اساسنامه، منجر به لغو عضویت شود.
2ـ صرفاً اعضای کامل حق رأی دارند و می‌توانند از طریق نمایندگانشان به عنوان رئیس و یا دیگر ارکان حاکم انجمن انتخاب شوند.
3ـ اعضای وابسته، پیوسته و افتخاری وظایفی همانند اعضای کامل را برعهده دارند، این اعضاء می‌توانند بدون حق رأی در مجامع عمومی حضور یابند و اظهار نظر نمایند ولی امکان انتخاب شدن به‌عنوان یکی از اعضای ارکان حاکم انجمن را نخواهند داشت. به‌عنوان یک استثناء نمایندگان انجمن‌های ملی پارکهای علم و فناوری که توسط هیأت مدیره بین‌المللی انجمن به رسمیت شناخته شوند، می‌توانند با حق اظهارنظر و بدون حق رأی در ارکان حاکم انجمن پذیرفته شوند.
4ـ همه اعضاء نهایت تلاش خود را برای ارتقاء اهداف و منافع انجمن به‌کار خواهند بست و تعهد می‌نمایند مفاد این اساسنامه را رعایت کنند.
فصل5 ـ ضمانت اجراءها و سیاستهای انفصال
ماده 9ـ
1ـ عضویت هر عضو به صورت خودکار در شرایط ذیل متوقف خواهد شد:
(1) چنانچه نامه‌ای مبنی بر استعفاء از عضویت در انجمن، یک ماه پیش از زمانی که مقرر است استعفاء اجراء شود، به رئیس بین‌المللی از طریق دبیر کل ارائه گردد.
(2) چنانچه یکی از اعضاء، اگر عضو حقیقی باشد فوت کند یا به بیماری روانی مبتلا شده باشد، یا محجور شود، یا با طلبکاران خود به توافق برسد یا اگر عضو حقوقی باشد، ورشکسته شود، دارایی‌های آن نقد گردد یا دارای امین منصوب برای اموال خالص خود باشد.
(3) چنانچه عضویتش مطابق مفاد آتی این اساسنامه خاتمه یابد.
2ـ هیأت مدیره بین‌المللی می‌تواند از طریق قطعنامه‌ای با رأی اکثریت دست کم دوسوم دارندگان حق رأی، در یکی از جلسات هیأت مذکور، به عضویت هر عضوی از اعضای انجـمن خاتمه دهـد در چنیـن مواردی، به عضو یا اعـضائی که تحـت تأثیر قرار می‌گیرند هفت روز پیش از برگزاری جلسه هیأت‌مدیره بین‌المللی، اعلامیه‌ای داده ‌می‌شود و عضو یا اعضای تحت تأثیر قرارگرفته حق دارند در این جلسه شرکت و دفاع خود را مطرح کنند، اما نمی‌توانند در زمان رأی‌گیری در جلسه حضور داشته باشند. در هر صورت، دلایل مکتوب اعضاء در دفاع از خود، مورد پذیرش خواهد بود.
تصمیم هیأت مدیره بین‌المللی در ارتباط یا توقف عضویت، بلافاصله پس از اتخاذ این تصمیم اجرائی خواهد بود.
ظرف یک ماه پس از تاریخی که انفصال ابلاغ می‌گردد، درخواست کتبی تجدید نظر در رد چنین تصمیماتی می‌تواند به رئیس بین‌المللی انجمن از طریق دبیرکل انجام شود. چنین درخواست‌های تجدید نظری باید در نخستین مجمع عمومی که پس از پذیرش درخواست مزبور تشکیل می‌شود مورد بررسی قرار گیرد.
هر عضوی که عضویت آن به هر دلیلی خاتمه یافته باشد، مسؤول پرداخت حق عضویتهای لازم‌التأدیه و سایر مبالغ قابل پرداخت به موجب مسؤولیت‌های آن خواهد بود.
فصل6 ـ ساختار سازمانی و ارکان حاکم
ماده10ـ
ارکان حاکم انجمن عبارتند از:
ـ مجمع عمومی بین‌المللی
ـ هیأت مدیره بین‌المللی
ـ هیأت اجرائی
سمتهایی که اشخاص حقیقی عهده‌دارآنها هستند:
ـ رئیس بین‌المللی
ـ نائب رئیس بین‌المللی
ـ خزانه‌دار
ـ مدیرکل
انجمن به‌منظور تسهیل عملکرد خود به وسیله بخش‌های منطقه‌ای نیز اداره می‌شود.
این بخشها، هیأتهای عملیاتی هستند که کاملاً جزئی از انجمن محسوب می‌شوند و از اساسنامه انجمن پیروی خواهند کرد.
ماده11ـ
مجامع عمومی، اعم از عادی یا فوق‌العاده (که براساس موارد مقرر در اساسنامه انجمن عمل می‌کنند) بالاترین مقام انجمن خواهند بود. مجامع عمومی انجمن در هر زمان و مکانی که رئیس بین‌المللی و یا هیأت مدیره بین‌المللی مقرر دارند تشکیل می‌شوند.
مجامع عمومی انجمن به ریاست رئیس بین‌المللی و در غیاب وی نائب رئیس بین‌المللی تشکیل خواهد شد.
ماده12ـ
1ـ براساس قانون مصوب 22 مارس 2002 میلادی (2/1/1381هجری‌شمسی) اسپانیا، مجمع عمومی دست کم یک بار در سال به صورت عادی تشکیل می‌شود. تصویب برنامه کلی اقدامات انجمن، ارائه صورت وضعیت دفاتر و حسابهای درآمدها و هزینه سال گذشته همراه با وضعیت بودجه انجمن برای سال مالی آتی و بررسی روند مدیریت و اداره هیأت‌اجرائی و هیأت مدیره بین‌المللی که لازم است هر دو همواره براساس رهنمودها و تحت نظارت مجمع عمومی فعالیت نمایند، در این جلسات صورت خواهد گرفت.
2ـ بدون تحت تأثیر قراردادن مفاد بند پیشین، انجام موارد زیر برای مجمع عمومی الزامی است:
الف) تصویب حسابها و گزارشهای سالیانه هیأت مدیره بین‌المللی یا سایر ارکان حاکم
ب) انتصاب حسابرسان
پ) انتخاب اعضای هیأت مدیره بین‌المللی و حسب مورد تعیین پاداش آنها
3ـ برای اموری غیر از موارد یاد شده، مجمع عمومی به‌صورت فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
ماده13ـ اعلانها و آیین کار مجامع عمومی
1ـ جلسات ویژه (فوق‌العاده) مجمع عمومی با موافقت هیأت اجرائی به ابتکار خود، یا به درخواست دست کم یک دهم اعضای مجمع تشکیل خواهد شد.
در چنین مواردی، اعضای درخواست‌کننده برگزاری جلسه ویژه مجمع عمومی، این درخواست را به صورت شفاف و با ذکر دستور کار تفصیلی به رئیس بین‌المللی تقدیم خواهند کرد.
متعاقب آن، رئیس موظف است ظرف حداکثر پانزده روز از زمان دریافت درخواست، برگزاری جلسه انجمن را با موضوعات پیشنهادی اعضائی که تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را پیگیری می‌کنند تعیین و تصویب نماید.
2ـ برگزاری مجامع عمومی انجمن، اعم از عادی و فوق‌العاده با اعلان کتبی به همه اعضاء بیست و یک روز پیش از تشکیل، و با ذکر مکان، روز و ساعت دقیق برگزاری جلسه و دستور کار یا موضوعی که قرار است درباره آن بحث شود امکان‌پذیر خواهد بود. در اعلانها مجمع عمومی، باید نخستین و دومین وقت تعیین شده برای برگزاری جلسه مشخص شده باشد. تنها زمانی که نخستین وقت تعیین شده منقضی شود می‌توان دومین وقت معین شده را برای برگزاری جلسه انتخاب کرد.
مجمع عمومی تنها زمانی می‌تواند در نخستین وقت تعیین شده برگزار شود که تعداد اعضای حاضر در وقت مزبور به حد نصاب رسیده باشد. حداقل تعداد لازم برای رسمیت یافتن جلسات حضور پنجاه درصد(50%) از اعضای دارنده حق رأی انجمن است که شخصاً یا به نمایندگی حاضر شده باشند.
در دومین وقت تعیین شده برای تشکیل مجمع، حد نصاب، حضور بیست ‌و پنج (25%) از دارندگان حق رأی خواهد بود که شخصاً یا به نمایندگی حاضر شده باشند.
اگر تعداد حاضرین در دومین وقت مقرر نیز به حد نصاب نرسد، مجمع‌ عمومی به طور خودکار منحل می‌شود و برگزاری آن تا هفته آینده در همان روز به تعویق می‌افتد که در آن مجمع حضور اعضای رأی دهنده که شخصاً یا با نمایندگی، حاضر شده‌اند، بدون در نظر گرفتن تعداد آنها، حد نصاب تلقی خواهد شد.
هر عضو کامل انجمن که اعلان مجمع عمومی را دریافت داشته است ولی قادر به حضور در مجمع نباشد، می‌تواند رئیس بین‌المللی یا هر یک از اعضای کامل دیگر انجمن را به عنوان نماینده خود معرفی نماید. نامه نمایندگی کتبی باید برای نماینده مورد نظر ارسال شود و یک نسخه ازآن نیز در اختیار مدیر کل انجمن قرار گیرد و در آن قید گردد که نمایندگی مزبور برای کدام مجمع عمومی اعمال گردد. نسخ نامه نمایندگی باید دست کم هفت روز پیش از برگزاری مجمع عمومی مورد نظر به مدیرکل انجمن تسلیم گردد. در صورت عدم امکان، نامه نمایندگی می‌تواند به رئیس بین‌المللی به‌هنگام اعلام افتتاحیه مجمع عمومی ولی پیش از اقدام به‌کار مجمع، تقدیم گردد.
ماده14ـ قواعد رأی‌گیری در مجمع عمومی
1ـ در هر مجمع عمومی تصمیم‌گیری در مورد موضوعی که به رأی گذارده می‌شود با نشان دادن دست صورت می‌گیرد، مگر آنکه درخواست اخذ رأی کتبی پیش از رأی‌گیری به‌عمل آمده باشـد و رأی‌گیری کتبـی تنها با درخواست از سوی موارد زیر می‌تواند صورت گیرد:
ـ رئیس بین‌المللی
ـ دست کم سه عضو هیأت مدیره بین‌المللی حاضر در مجمع
ـ هر یک از اعضای کامل حاضر در مجمع که نمایندگی دست کم یک‌دهم از تعداد کل اعضائی را دارد که اجازه رأی دادن در مجمع را دارند.
2ـ هنگامی که رأی‌گیری با نشان دادن دستها انجام شود، با اعلام نتیجه رأی‌گیری از سوی رئیس بین‌المللی، خواه رأی‌گیری به اتفاق آراء به عمل آمده باشد و خواه با اکثریت نسبی، نتیجه موضوع مورد رأی‌گیری در صورتجلسه مجمع ثبت و به منزله فصل‌الخطاب تلقی خواهد شد بدون آنکه نیازمند اثبات تعداد آراء موافق یا مخالف تصمیم مورد بحث باشد.
در هر حال، نتایج شمارش آراء همواره با تشریح تفصیلی تعداد آراء موافق و مخالف باید در صورتجلسه مجمع عمومی درج و ثبت شود. رأی هر یک از اعضائی که صراحتاً درخواست کنند رأیشان ثبت شود نیز در صورتجلسه مزبور وارد خواهد شد.
3ـ چنانچه درخواست شمارش آراء شود، باید در همان مجمع و با دستور رئیس بین‌المللی صورت گیرد، و نتیجه آراء شمارش شده نیز در همان جلسه مجمع توسط رئیس بین‌المللی اعلام و نتیجه حاصله به منزله رأی نهائی مجمع عمومی تلقی می‌گردد. در طول برگزاری مجمع عمومی که در آن رأی‌گیری بـه عمل می‌آید، هر عضو رأی‌دهنده حق دارد برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی، باز شماری را در حضور رئیس و دست کم دو عضو هیأت‌مدیره بین‌المللی حاضر در مجمع اعمال کند.
هنگامی که رأی‌گیری برای انتخاب یا سلب صلاحیت رئیس بین‌المللی یا هر یک از اعضای هیأت مدیره بین‌المللی تقاضا شود شیوه اخذ رأی توسط دست‌کم سه عضو از میان اعضای حاضر هیأت مدیره بین‌المللی تعیین خواهد شد.
صورتجلسه مجمع عمومی‌توسط مدیرکل، که نقش دبیر مجمع عمومی را ایفاء می‌کند، و با نظارت و مسؤولیت رئیس بین‌المللی تنظیم و برای همه اعضای انجمن دست‌کم بیست و یک روز پیش از برگزاری جلسه آتی مجمع عمومی ارسال خواهد شد.
صورتجلسه مجمع عمومی باید در مجمع عمومی بعدی به تصویب برسد. در غیاب مدیرکل، از زمان اعلام افتتاح مجمع تصدی سمت دبیری جلسه بر عهده جوان‌ترین عضو هیأت مدیره بین‌المللی که شخصاً حضور دارد خواهد بود.
ماده15ـ هیأت مدیره بین‌المللی
1ـ هیأت مدیره بین‌المللی بالاترین، رکن حاکم انجمن در بین مجامع عمومی است. تمامی اعضای هیأت مدیره بین‌المللی در مجمع عمومی و از میان نامزدهای حاضر انتخاب می‌شوند، به جز رؤسای بخشهای منطقه‌ای که به دلیل ریاست بخش منطقه‌ای و به عنوان مدیران عادی، در هیأت حضور خواهند داشت.
فقط نمایندگان اعضای کامل انجمن می‌توانند به‌عنوان اعضای هیأت مدیره بین‌المللی با حق رأی انتخاب شوند.
2ـ هیأت‌مدیره بین‌المللی از دست کم هفت عضو تشکیل می‌شود حداکثر اعضای هیأت‌مدیره توسط خود هیأت‌مدیره می‌توانند تعیین شوند و در صورت نیاز تغییر کنند. هیأت مدیره بین‌المللی دست‌کم دوبار در سال تشکیل جلسه خواهد داد.
هیأت‌مدیره بین‌المللی یک رئیس، یک نائب رئیس، و یک خزانه‌دار خواهد داشت که باید از سه کشور مختلف باشند. دیگر اعضاء، مدیران عادی محسوب می‌شوند.
3ـ تصمیمات هیأت مدیره بین‌المللی از طریق رأی‌گیری به شیوه اکثریت مطلق اتخاذ می‌شود، مگر آنکه اساسنامه شیوه دیگری مقرر داشته باشد در صورت برابری تعداد آراء پس از مذاکره بیشتر جهت حصول نتیجه برای بار دوم رأی‌گیری به عمل خواهد آمد. چنانچه برابری آراء همچنان پابرجا باشد رئیس بین‌المللی می‌تواند از حق رأی تعیین‌کننده‌ خود استفاده کند تصمیمات هیأت مدیره بین‌المللی در صورت تصویب دست کم پنجاه‌ درصد (50%) از اعضای هیأت که شخصاً یا به نمایندگی در جلسه حاضر باشند، معتبر خواهد بود.
4ـ مدیر کل انجمن به‌عنوان دبیر هیأت ـ بدون حق رأی ـ عمل خواهد کرد.
5 ـ به‌طور استثنائی، هیأت‌مدیره بین‌المللی می‌تواند نمایندگان انجمن‌های ملی علمی یا پارکهای فناوری را با حق اظهار نظر، اما بدون حق رأی در جمع خود داشته باشد، مشروط بر آنکه:
ـ این موضوع از سوی هیأت مدیره بین‌المللی تأیید شود و
ـ دست کم ده‌درصد (10%) از اعضای یاد شده از اعضای کامل انجمن باشند.
همچنین، هیأت‌مدیره بین‌المللی می‌تواند افراد دیگر و نیز نمایندگان اعضای کامل، پیوسته، وابسته یا افتخاری انجمن را که حضور آنها برای عملکرد بهتر هیأت یا برای انجام تعهدات یا پروژه‌های خاص مفید تلقی شود، در جمع خود داشته باشد این افراد همچنین می‌توانند در جلسات هیأت‌مدیره بین‌المللی با دارا بودن حق اظهار نظر و بدون حق رأی شرکت‌کننده و به‌عنوان مدیران مشاور نیز تعیین شوند.
نمایندگان انجمنهای ملی پارکها یا دیگر اعضای انجمن با پذیرفته‌شدن در هیأت‌مدیره، موافقت خود را با الزامات و وظایف ناشی از حضور در هیأت‌مدیره بین‌المللی نیز اعلام می‌دارند، با این استثناء که صرفاً اعضائی بدون حق رأی هستند و تنها برای ارائه مشاوره در جلسات حضور می‌یابند.
6 ـ اعضای دارای حق رأی هیأت مدیره بین‌المللی، که امکان حضور در جلسه را نمی‌یابند، می‌توانند رئیس بین‌المللی یا هر یک از اعضای دیگر هیأت را که حق رأی دارد به نمایندگی از خود تعیین نمایند. نسخه‌ای مکتوب از اعلام نمایندگی باید در اختیار مدیر کل انجمن قرار گیرد.
اعضای هیأت‌مدیره بین‌المللی، از زمان انتخاب به مدت دو سال در این سمت باقی می‌مانند عضویت رؤسای بخشهای منطقه‌ای در هیأت مدیره تا زمانی که ریاست منطقه‌ای دارند، ادامه خواهد داشت.
7ـ اعضای هیأت مدیره بین‌المللی، به غیر از رؤسای بخشهای منطقه‌ای که به اعتبار ریاست در بخشهای منطقه‌ای عضو هیأت‌مدیره‌اند، در مجمع عمومی و از میان نامزد‌های حاضر در جلسه انتخاب می‌شوند.
پس از انقضای دوره دو ساله مسؤولیت اعضای هیأت‌مدیره بین‌المللی، به غیر از اعضائی که به اعتبار ریاست بخشهای منطقه‌ای، عضو هیأت‌مدیره‌اند، می‌توانند با رأی اکثریت مطلق مجمع عمومی مجدداً انتخاب شوند. درخواست کتبی نامزدی برای عضویت در هیأت مدیره بین‌المللی باید دست‌کم پانزده روز بیش از برگزاری مجمع‌ عمومی و توسط هر یک از اعضای کامل ارائه گردد. با این حال، هیأت اجرائی یا هیأت‌مدیره بین‌المللی می‌توانند بدون دادن اعلامیه مربوطه نیز درخواست نامزدی را ارائه نمایند.
صرفاً اعضای کامل می‌توانند نامزد عضویت شوند.
به‌عنوان یک قاعده کلی در اینگونه موارد هیأت‌مدیره بین‌المللی فهرستی از نامزدها را در مجمع عمومی ارائه می‌نماید تا در مجمع به رأی گذارده شود.
8 ـ با درخواست اکثریت مطلق هیأت مدیره بین‌المللی، رئیس بین‌المللی، نائب رئیس بین‌المللی و خزانه‌دار می‌توانند برای دومین و آخرین دوره دوساله نامزد احراز این پستها شوند. این تصمیم هیأت‌مدیره بین‌المللی در مجمع‌ عمومی نیز باید به رأی گذارده‌شود. مدیران عادی هیأت‌مدیره بین‌المللی پس از انقضای دوره دوساله، باید مسؤولیت را واگذار نمایند و تنها دو سال پس از ترک این سمت می‌توانند مجدداً نامزد احراز این مسؤولیت شوند. به‌عنوان استثناء هر عضو هیأت‌مدیره که در زمان تصدی مدیریت عادی به‌عنوان رئیس منطقه‌ای بخشهای انجمن انتخاب شود، تا هنگامی که عهده‌دار مسؤولیت رئیس منطقه‌ای باشد به‌عنوان مدیر عادی هیأت مدیره بین‌‌المللی باقی خواهد ماند.
ماده16ـ مأموریت‌ها و وظایف هیأت مدیره بین‌المللی
1ـ مأموریت‌ها و وظایف هیأت مدیره بین‌المللی به شرح زیر است:
هیأت مدیره اداره و اتخاذ تصمیم درباره استراتژی‌های عمومی انجمن، و به طور کلی اجرای مأموریت‌ها و امور محوله از سوی مجمع عمومی را برعهده دارد.
2ـ به منظور اجراء و اعمال استراتژی‌های وضع شده از سوی هیأت بین‌المللی، هیأت‌مدیره بین‌المللی تمامی تصمیم‌گیریهای مرتبط با مدیریت امور جاری انجمن را به هیأت‌اجرائی و به رئیس بین‌المللی به طور مشخص محول می‌کند، اما همواره قدرت اصلی برای مورد پرسش قراردادن، ابطال یا تغییر تصمیمات هیأت اجرائی یا رئیس بین‌المللی برای هیأت بین‌المللی باقی خواهد ماند.
3ـ انفصال یا سلب صلاحیت از هر یک از اعضای دارای حق رأی در هیأت‌مدیره بین‌المللی، منحصرأ توسط مجمع عمومی امکانپذیر است. برای این منظور، هیأت‌مدیره بین‌المللی می‌تواند در صورت موافقت دست‌کم دوسوم دارندگان آرائی که قانوناً در یکی از جلسات هیأت‌مدیره بین‌المللی رأی داده‌اند، برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده را درخواست نماید.
4ـ با وجود مقررات فوق، هر عضو هیأت‌مدیره بین‌المللی به طور خودکار سمت خود را از دست خواهد داد:
ـ اگر فاقد اهلیت یا از لحاظ روانی بیمار باشد، یا
ـ اگر اعلام استعفای کتبی خود از سمتش را به رئیس بین‌المللی از طریق مدیر‌کل انجمن تقدیم کرده باشد، یا
ـ اگر عضویت کامل سازمانی که وی نمایندگی آن را بر عهده دارد متوقف شده‌باشد یا
ـ اگر در مراجع قضائی مجرمیت وی اثبات شود.
5 ـ هیأت‌مدیره بین‌المللی می‌تواند به هر تعداد که مناسب تشخیص دهد کار گروه‌‌های کاری یا کمیسیون‌های ویژه تشکیل دهد.
ماده17ـ هیأت اجرائی
1ـ اعضای هیأت اجرائی عبارتند از رئیس بین‌المللی، نائب رئیس بین‌المللی و خزانه‌دار. مدیر کل انجمن با وجود اینکه عضو هیأت اجرائی است و می‌تواند در جلسات اظهار نظر کند، حق رأی ندارد و به عنوان دبیر هیأت اجرائی عمل خواهد کرد.
2ـ هیأت اجرائی دست کم چهار بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و جلسات توسط رئیس بین‌المللی و دست کم هفت روز پیش‌از برپایی اعلام می‌شود.
3ـ هیأت اجرائی عهده‌دار اداره انجمن در بین جلسات هیأت‌مدیره بین‌المللی و اجراء و اعمال دستورات هیأت‌مدیره بین‌المللی و مجمع عمومی است، و همچنین مسؤولیت نظارت و طراحی وظایف مدیرکل انجمن را نیز برعهده دارد. علاوه بر اینها، انجام موارد زیر برای هیأت اجرائی الزامی است.
ـ تنظیم و تصویب بودجه سالانه انجمن
ـ تصمیم‌گیری درباره پذیرش اعضای جدید و تعیین دسته‌بندی عضویت‌ها
ـ تنظیم گزارشهای مالی‌و‌حسابداری و سازماندهی و نظارت بر حسابرسان (خزانه‌د‌ار)
ـ انجام امور دیگری که هیأت‌مدیره بین‌المللی یا مجمع عمومی به طور خاص بر‌عهده آن گذارده باشند.
ماده18ـ رئیس بین‌المللی
«رئیس بین‌المللی» بالاترین مقام انجمن محسوب می‌شود و نمایندگی انجمن را در هر انجمن ملی یا بین‌المللی بر عهده خواهد داشت.
رئیس بین‌المللی، به وکالت از مجمع عمومی، تمامی اختیارات لازم برای مدیریت انجمن را در چهارچوب اهداف انجمن داراست به‌جز اختیاراتی که منحصراً براساس این اساسنامه به مجمع عمومی تعلق دارد. وکالت از طرف انجمن به تمامی اقداماتی که موضوع اهداف انجمن را تشکیل می‌دهند نیز تسری می‌یابد، از جمله‌ اقداماتی که برای انجام آنها، طبق قانون مدنی یا قانون تجارت یا عرف بانکداری یا بازرگانی کسب مجوز یا اخذ حکم مشخصی لازم باشد. رئیس بین‌المللی می‌تواند با صلاحدید خود، تمام یا بخشی از اختیارات مزبور را به نائب رئیس، خزانه‌دار و مدیر کل انجمن تفویض نماید. همچنین می‌تواند در هر زمانی اختیارات واگذار شده را لغو یا اصلاح نماید.
ماده19ـ نائب رئیس بین‌المللی
نائب رئیس بین‌المللی به طور خودکار یکی از اعضای هیأت اجرائی است و در غیاب یا در صورت بیماری، در خصوص وظایف اجرائی یا موارد نمایندگی محوله از سوی رئیس بین‌‌المللی، نماینده وی محسوب می‌شود.
به‌منظور کسب اطمینان از استمرار مدیریت در انجمن، نائب رئیس بین‌المللی ـ که در مجمع عمومی برای این سمت انتخاب می‌شود. به‌طور عادی داوطلب احراز سمت رئیس بین‌المللی خواهد بود که هیأت مدیره بین‌المللی در زمان مقرر برای انتخاب رئیس بین‌المللی، آن را در مجمع عمومی مطرح می‌کند. با این حال، قبول مسؤولیت توسط نائب رئیس، مستلزم تصویب مجمع عمومی از طریق رأی‌گیری به شیوه اکثریت مطلق خواهد بود.
نائب رئیس بین‌المللی پس از انتخاب توسط مجمع عمومی، در صورت سلب صلاحیت یا استعفای رئیس بین‌المللی به‌طور خودکار عهده‌دار این سمت خواهد شد. در تمامی این موارد از مجمع عمومی خواسته می‌شود که فقط تنفیذ مجدد خود را ابراز نماید و تا آن زمان نائب رئیس تصدی سمت رئیس بین‌‌المللی را برعهده خواهد داشت.
ماده20ـ خزانه‌دار
1ـ خزانه‌دار به‌طور خودکار عضو هیأت اجرائی انجمن است. به نمایندگی از رئیس بین‌المللی، خزانه‌دار مسؤول حساب‌ها و دفاتر انجمن است و نظارت بر عملکردهای مدیرکل را نیز از این جهت برعهده دارد. افزون بر این، خزانه‌دار، مأموریت‌های محوله براساس اساسنامه انجمن و امور دیگری که رئیس بین‌المللی در چهارچوب اختیاراتش ممکن است به وی واگذار نماید را نیز به انجام خواهد رساند.
2ـ خزانه‌دار درآمدهای به دست آمده و وجوه پرداختی را اعلام، و صورت بودجه رسمی سالانه شامل درآمدها و هزینه‌ها را علاوه بر صورت‌وضعیت حسابهای سال گذشته تهیه خواهد کرد. تمامی این موارد باید در اختیار هیأت مدیره بین‌المللی قرار گیرد و هیأت مزبور به نوبه خود آنها را برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد کرد.
ماده21ـ مدیرکل، دبیر
مدیرکل انجمن تحت مسؤولیت و نظارت رئیس و یا هیأت اجرائی، عهده‌دار مدیریت، اداره امور و ارتقاء انجمن در تمامی زمینه‌های فعالیت و به‌ویژه در ارتباط با دفاتر مرکزی انجمن در جهان خواهد بود.
مدیرکل تمامی اختیارات اعطائی از سوی رئیس بین‌المللی که در ماده(18) این اساسنامه مقررگردیده را اعمال خواهد کرد. وی همچنین به‌عنوان دبیر هیأت مدیره بین‌المللی، هیأت اجرائی و مجمع عمومی نیز فعالیت خواهد نمود و در جلسات آنها با حق اظهار نظر و بدون حق رأی شرکت خواهد کرد. وی در مقام دبیر، صورتجلسات را تنظیم و مجموعه صورتجلسات و دیگر اسناد اداری و مالی انجمن را در جایی امن نگهداری می‌کند و با تصویب رئیس بین‌المللی، اختیار تأیید قراردادهای منعقده را دارا خواهد بود.
ماده22ـ بخشهای منطقه‌ای
1ـ ایجاد بخشهای منطقه‌ای برای هیأت مدیره بین‌المللی الزامی است.
2ـ بخشهای منطقه‌ای انجمن، ساختارهای اجرائی و عملیاتی‌ هستند که هدف از تشکیل آنها، انعطاف‌پذیری و ایجاد ظرفیت هر چه بیشتر انجمن در انجام امور است و همواره به‌طور کامل جزئی از انجمن می‌باشند و بنابراین ملزم به رعایت کامل اساسنامه ‌آن هستند.
3ـ بخشهای منطقه‌ای انجمن دارای رئیس منطقه‌ای‌ هستند و می‌توانند جلسات و هیأت مدیره منطقه‌ای مختص به خود را داشته باشند. به همین ترتیب آنها می‌توانند برنامه‌های کاری داخلی خود را تنظیم کنند مشروط بر این‌که تمام ابعاد اساسنامه انجمن را اجراء نمایند اما این برنامه‌ها هرگز نباید مغایر با اساسنامه باشند.
در صورت تشکیل جلسات عمومی منطقه‌ای، رئیس منطقه‌ای هر دوسال یک‌بار انتخاب می‌شود، اما در صورت عدم‌تشکیل، توسط اعضای کامل حاضر در آن بخش منطقه‌ای که رئیس آن بخش قرار است انتخاب شود و در عین‌حال در مجمع عمومی انجمن نیز حضور دارند، این انتخاب صورت می‌پذیرد.
4ـ رئیس منطقه‌ای می‌تواند تشکیل یک هیأت مدیره منطقه‌ای را پیشنهاد کند، و هیأت مدیره بین‌المللی نیز ملزم است در خصوص تشکیل یا عدم تشکیل چنین هیأتهای منطقه‌ای تصمیم گیری نماید. هیأتهای منطقه‌ای حداکثر پنج عضو خواهند داشت.
در هر صورت، رئیس منطقه‌ای نیازها و نگرانی‌های منطقه خود را در هیأت‌مدیره بین‌المللی مطرح خواهد نمود.
هیأت مدیره بین‌المللی ملزم است جهت اتخاذ تصمیم برای انحلال هیأتهای منطقه‌ای در هر زمانی که مناسب تشخیص دهد نظر مشورتی رئیس شورای منطقه‌ای را اخذ نماید.
5 ـ در مورد انتخاب و جابه‌جایی دوره‌ای اعضای هیأت مدیره منطقه‌ای، رئیس منطقه‌ای، فهرستی از واجدین شرایط برای عضویت در هیأت منطقه‌ای را در گردهمایی عمومی انجمن ارائه می‌کند. تنها اعضای کامل انجمن که به منطقه مورد نظر تعلق دارند در خصوص فهرست ارائه شده رأی خواهند داد. اعضای هیأت منطقه‌ای برای یک دوره دوساله مسؤولیت خواهند داشت.
6 ـ در زمان فعالیت هیأت منطقه‌ای، یا زمانی که گردهمایی عمومی منطقه‌ای برگزار می‌گردد مدیر کل انجمن به عنوان دبیر بدون حق رأی هیأت منطقه‌ای و نیز گردهمایی عمومی منطقه‌ای عمل خواهد کرد.
بخشهای منطقه‌ای انجمن حق دارند بخشی از حق عضویت‌های انجمن را طبق میزان، نوع، و شرایطی که توسط هیأت مدیره بین‌المللی تعیین می‌شود دریافت نمایند.
فصل7ـ دارایی‌های اعلامی و منابع اقتصادی
ماده23ـ دارایی‌های اعلام انجمن بالغ بر هزار(1000) یورو است.
ماده24ـ به‌منظور افزایش بازده فعالیت‌های توسعه‌ای و درآمدزا، انجمن می‌تواند منابع اقتصادی زیر را مد نظر قرار دهد:
ـ حق‌ عضـویت ورودی، که توسط مجمع و با پیشنهاد هیأت مدیره بین‌المللی تعیین می‌شود.
ـ حق‌عضویت دوره‌ای، که هیأت مدیره بین‌المللی پیشنهاد و مجمع عمومی آن را تصویب می‌کند.
ـ مزایا و منافع حاصل از دارایی‌ها و حقوق متعلق به انجمن، و نیز کمکهای بلاعوض دولتی، ارث ناشی از وصیت و هدایایی که به طور قانونی به انجمن اهداء شوند.
ـ هر منبع درآمد قانونی دیگر
ماده25ـ حق عضویت
حق عضویت بر سه نوع است: حق عضویت اعضای کامل، حق عضویت اعضای پیوسته و حق عضویت اعضای وابسته. پرداخت حق عضویت در انجمن سالانه است.
تعیین مـبلغ حق عضویت کامل، پیوسـته و وابسته انجمن، برای مجمع عمومی الزامی است.
پرداخت حق عضویت عادی برای اعضای کامل، اعضای پیوسته و اعضای وابسته در نظر گرفته شده است.
اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
2ـ در خصوص اعضای جدید، از زمان تصویب درخواست عضویت آنها توسط هیأت اجرائی، مدیرکل صورت‌حساب حق عضویت را به شرح زیر صادر و برای آنها ارسال می‌کند:
ـ چنانچه پذیرش عضو جدید در طول ششماهه نخست سال رخ داده باشد، عضو جدید صددرصد(100%) حق عضویت مقرر برای همان سال را خواهد پرداخت.
ـ چنانچه پذیرش عضو جدید در سه‌ماهه سوم سال صورت گیرد، عضو جدید پنجاه‌درصد(50%) حق عضویت مقرر سالانه را خواهد پرداخت.
ـ چنانچه پذیرش عضو جدید در سه ماهه چهارم سال صورت گیرد، عضو جدید بیست و پنج(25%) حق عضویت مقرر سالانه را خواهد پرداخت.
ـ پس از پایان سالی که در آن اعضای انجمن پذیرفته شده‌اند، همه اعضاء باید صددرصد(100%) حق عضویت مقرر را بپردازند.
مدیرکل با نظارت خزانه‌دار صورت‌حسابهای حق عضویت سالانه را صادر و در طول نخسـتین پانزده روز از ماه ژانویـه (نیمه دوم دی‌ماه) هر سال در اختیار همه اعضاء قرار می‌دهد.
همه اعضاء موظف‌ هستند حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ صدور صورت‌حساب، حق عضویت سالانه خود را به طور کامل بپردازند.
در طول نخستین پانزده روز از ماه ژوئن (نیمه دوم خرداد) هر سال، مدیرکل تحت نظارت خزانه‌دار، نامه‌ای در خصوص یادآوری پرداخت حق عضویت معوقه همراه با مبلغی اضافه بر حق عضویت سالانه (در صورتی که مبلغ اضافه بر حق عضویت سالانه توسط هیأت مدیره بین‌المللی تعیین شده باشد) برای اعضائی که تا آن زمان حق‌عضویت سالانه خود را نپرداخته‌اند تنظیم، و همراه با اخطاریه‌ای مبنی بر اینکه عدم پرداخت حق‌عضویت سالانه ممکن است منجر به توقف عضویت آنها عضو می‌شود ارسال خواهد نمود.
مدیرکل گزارش سالانه‌ای در خصوص وضعیت اعضائی که پرداخت عضویت خود را به تعویق انداخته‌اند به هیأت مدیره بین‌المللی ارائه می‌کند. هیأت مدیره بین‌المللی درباره توقف عضویت اعضائی که تا پایان 31 دسامبر (10 دی‌ماه) به طور کامل حق عضویت خود را نپرداخته باشند تصمیم‌گیری خواهدکرد. با وجود این، در موارد خاصی که شرایط فوق‌العاده اقتضاء نماید هیأت مدیره بین‌المللی می‌تواند مهلت پرداخت حق عضویت را تمدید و محدوده زمانی آن را تعیین نماید. در صورتی که مهلت مزبور مقتضی شود و حق عضویت پرداخت نشده باشد، عضویت عضو مورد بحث در انجمن به طور خودکار متوقف خواهد شد در عین حال، عضو مورد بحث می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را به مجمع انجمن ارائه دهد.
هر عضوی که عضویت خود را به دلیل عدم پرداخت حق عضویت از دست داده و مجدداً درخواست عضویت خود را به انجمن ارائه نموده باشد، باید مطابق رویه مقرر در ماده (7) این اساسنامه اقدام نماید، و چنانچه هیأت اجرائی درخواست جدید عضویت را تصویب نماید، لازم است هر مبلغی که به‌عنوان جریمه اضافه بر حق عضویت سالیانه مقرر گردد، پرداخت نماید.
ماده26ـ
1ـ خزانه‌دار یا مدیرکل با مسؤولیت خزانه‌دار، دفاتر مناسب حساب را طبق قوانین حاکم، همواره در دفتر مرکزی انجمن نگهداری خواهد کرد. دفاتر مزبور در محل مقر، همواره برای بازرسی هر یک از اعضای هیأت مدیره بین‌المللی در دسترس خواهد بود.
2ـ خزانه‌دار پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی گزارش مالی را که دربرگیرنده تراز بستانکاری‌ها و بدهکاری‌ها باشد جهت تصویب ارائه خواهد نمود. پایان سال مالی انجمن، سی و یکم دسامبر (10 دی ماه) هر سال خواهد بود.
3ـ حسابرس یا حسابرسانی که انتخاب می‌شوند باید حسابهای سالانه انجمن را کنترل و بررسی نمایند. اقدامات، وظایف و مسؤولیت‌های آنها طبق قوانین ملی حاکم بر انجمن در هر زمانی خواهد بود.
فصل8 ـ اصلاح اساسنامه
ماده27ـ
1ـ اصلاح اساسنامه به هر شکل از وظایف انحصاری مجمع عمومی در اجلاس فوق‌العاده‌ای خواهد بود که حداقل سی روز قبل از تشکیل از طریق اطلاعیه فراخوانی می‌شود و اعضای کامل باید علاوه بر اطلاعیه، متن اصلاحات پیشنهادی اساسنامه را دریافت کنند. اصلاح اساسنامه در مجمع عمومی مستلزم کسب حداقل دوسوم آراء موافقی خواهد بود که به طور قانونی اخذ شده است.
2ـ قصور اتفاقی در ارائه اطلاعیه برای تشکیل مجمع یا عدم دریافت اطلاعیه تشکیل مجمع توسط عضوی که استحقاق دریافت آن را داشته است، جریان رسیدگی در آن مجمع را باطل نمی‌نماید مشروط به این‌که قصور یا عدم دریافت، منتسب به رکنی نباشد که مجمع را فراخوانده است.
فصل9ـ انحلال انجمن
ماده28ـ انجمن در موارد زیر منحل می‌شود:
ـ ابراز تمایل اعضای آن در جلسه ویژه مجمع عمومی که بدین منظور تشکیل شده است از طریق رأی‌گیری میان اعضاء و نمایندگان حاضر که تعداد آنها برابر با دوسوم آراء کل انجمن باشد.
ـ دلایل مندرج در ماده (39) قانون مدنی اسپانیا
ـ حکم دادگاه
ماده29ـ در صورت انحلال، مجمع عمومی کمیسیون تصفیه‌ای را مأمور خواهد کرد تا لغو تعهدات انجمن را پیگیری نماید، دارایی‌های آن را تحویل بگیرد و دارایی‌های نقدشده را میان مؤسسات خیریه‌ای که مجمع عمومی نام می‌برد، توزیع نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/5/1391 به تأیید شورای‌نگهبان رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19668
تاریخ تصویب :
1391/5/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :