جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در ایجاد پدیده‌های طبیعی و مهار پدیده‌های مخرب شماره120200/ت46769هـتصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین در ایجاد پدیده‌های طبیعی و مهار پدیده‌های مخرب

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نیرو ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور
سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/5/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
الف ـ به منظـور اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه «استفاده از فناوری‌های نوین در ایجاد پدیده‌‌های طبیعی مانند باروری ابرها، یونیزاسیون کردن هوا و همچنین مهار پدیده‌های مخرب طبیعی مانند ریزگردها، خشکسالی و امثال آن» کارگروهی با ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.
ب ـ تصمیمات کارگروه یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق دفتر هیئت دولت قابل ابلاغ است.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19668
تاریخ تصویب :
1391/5/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع :