جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تصمیم‌نامه در مورد جایگزینی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به عنوان سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی نمین شماره120136/ت48285نتصمیم‌نامه در مورد جایگزینی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به عنوان سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی نمین

نهاد ریاست جمهوری
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و بیست ‌و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
در تصمیم‌نامه شماره 125700/ت46519ن مورخ 22/6/1390، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به عنوان سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی نمین، جایگزین شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل می‌شود.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19669
تاریخ تصویب :
1391/6/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :