جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران شماره121684/ت47833هـاصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/4/1391 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب 1377ـ تصویب نمود:
اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 230246/ت40675هـ مورخ 10/12/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در عنوان و مواد اساسنامه حسب مورد، واژه «شرکت» به «سازمان» اصلاح می‌شود.
2ـ ماده (6) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده6 ـ سرمایه سازمان مبلغ چهارصد و یازده میلیارد و پانصد و نود و هشت میلیون و دویست و شصت هزار و ششصد و سی و نه (411.598.260.639) ریال می‌باشد که به چهارمیلیون و یکصد و پانزده هزار و نهصد و هشتاد و دو (4.115.982) سهم یکصد هزار (100.000) ریالی و شصت هزار و ششصد و سی و نه (60.639) ریال پاره سهم بانام تقسیم می‌گردد و صد در صد سهام متعلق به دولت است.
تبصره ـ پس از ابلاغ این اساسنامه مراجع قانونی ذی‌ربط بنا به درخواست سازمان وفق قوانین و مقررات مربوط، اسناد مالکیت اراضی و املاکی را که به نام شرکت فناوری اطلاعات بوده است در دفاتر مربوط به نام سازمان اصلاح می‌نمایند.
3ـ متون زیر به عنوان بندهای (21) تا (33) به ماده (7) اضافه می‌شود:
21ـ اجرا، توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات و بهره‌برداری از آن مبتنی بر الزامات و نیازهای خدمات فناوری اطلاعات کشور بر پایه منافع و امنیت ملی، توسعه کسب و کار و ارایه خدمات به مردم.
22ـ اداره و راهبری ظرفیتهای کشور جهت تأمین بستر و خدمات زیرساختی مورد نیاز توسعه فناوری اطلاعات کشور.
23ـ تأمین ظرفیت و ساز و کارهای فنی و حقوقی جهت ممیزی و صدور گواهی تأیید فناوری‌ها، فرآیندها و تجهیزات فناوری اطلاعات شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات مربوط، توسط مراجع ذی‌ربط.
24ـ بکارگیری ساز و کارهای لازم و تلاش برای انتقال و بومی‌سازی فناوریها و تجهیزات کلیدی مورد نیاز حوزه فناوری اطلاعات.
25ـ حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک و خدمات عمومی الکترونیکی نظیر پایگاه اطلاعات هویتی و زیرساخت ملی داده‌های مکانی.
26ـ صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای ارایه هرگونه خدمات فناوری اطلاعات مشتمل بر شبکه‌های اختصاصی گسترده، مراکز داده توزیع و ارایه خدمات اینترنت، خدمات مبتنی بر وب نظیر موتور جستجو، رایانامه، کارت هوشمند، خدمات الکترونیکی دولت، رایانش ابری، مدیریت امنیت اطلاعات، نرم‌افزارهای متن باز و نرم‌افزارهای دارای کاربری ملی و چگونگی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
27ـ نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دایم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری در حوزه فناوری اطلاعات برابر شرایط مذکور در پروانه‌های صادره در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
28ـ تدوین استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و ارایه آن به مراجع ذی‌ربط و تأیید نمونه تجهیزات مورد استفاده در حوزه فناوری اطلاعات در کشور.
29ـ راه‌اندازی ساختار مدیریتی امنیت و پدافند غیرعامل به منظور اجرای طرح ساماندهی و راهبری امنیت، ایمنی و پایداری حوزه فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاستهای ابلاغی.
30ـ حمایت از طرحها و ظرفیتهای پژوهشی توسعه فناوری اطلاعات کشور.
31ـ حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی در حوزه توسعه فناوریهای بومی و همچنین خدمات فنی در حوزه فناوری اطلاعات.
32ـ ایجاد، مدیریت، توسعه و اجرای پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات بخصوص در مناطق محروم که بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری ندارد.
33ـ اجرای فعالیتهای مربوط به کارگزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
4ـ در بند (2) ماده (8) و سایر مواد مربوط حسب مورد عبارت «هیئت مدیره و مدیرعامل» به عبارت «هیئت عامل و رییس سازمان» اصلاح می‌شود.
5 ـ ماده (9) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده9ـ مجمع عمومی سازمان از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس)
2ـ وزیر اطلاعات
3ـ وزیر کشور
4ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
5 ـ وزیر آموزش و پرورش
6 ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
7ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
6 ـ تبصره‌های (1) و (2) ماده (15) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره1ـ رییس سازمان که رییس هیئت عامل می‌باشد بالاترین مقام اجرایی سازمان است که از بین اعضای هیئت عامل و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب و معاون وزیر محسوب می‌گردد.
تبصره2ـ اعضای هیئت عامل باید به طور تمام وقت به خدمت در سازمان اشتغال داشته باشند. هر یک از اعضای هیئت عامل به ترتیبی که هیئت عامل مشخص می‌کند، راهبری حوزه‌ای از فعالیت‌های سازمان را عهده‌دار خواهند بود.
7ـ بند (12) ماده (20) حذف و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‌شوند.
8 ـ ماده (22) و تبصره آن حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شوند.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 47707/30/91 مورخ 19/5/1391 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.


معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
19669
تاریخ تصویب :
1391/4/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع :