جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

لغو بند (6) تصمیم‌نامه شماره 44569/ت48119ن مورخ 7/3/1391 شماره53870/ت48119نلغو بند (6) تصمیم‌نامه شماره 44569/ت48119ن مورخ 7/3/1391

نهاد ریاست جمهوری
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
بنـد (6) تصـمیـم‌نـامـه شمـاره 44569/ت48119ن مـورخ 7/3/1391 لغو می‌شـود.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19673
تاریخ تصویب :
1391/3/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :