جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه مصوبه شهرک نمونه گردشگری زرندیه شماره91/300/36915مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص اصلاحیه مصوبه شهرک نمونه گردشگری زرندیه


استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دهمین جلسه خود در مورخ 13/6/1391 پیرو جلسه مورخ 16/3/1390 خود در خصوص شهرک نمونه گردشگری زرندیه و بازدید کمیته منتخب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 4/5/1390 مقرر نمود:
کلیه کاربری‌های مسکونی دایم در طرح مذکور به کاربری مسکونی غیردایم (موقت) تغییر نماید و سایر کاربریهای تفریحی ـ گردشگری ـ ورزشی و خدماتی به قوت باقی است. اسناد و مدارک طرح (نقشه‌ها) پس از کنترل توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19680
تاریخ تصویب :
1391/6/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
موضوع :