جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی دهلکوه به محدوده بیرجند شماره91/300/36917مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص الحاق اراضی دهلکوه به محدوده بیرجند

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/6/1391 خود موضوع مغایرت اساسی بیرجند (الحاق اراضی دهلکوه) را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
کل اراضی 292 هکتار دهلکوه شامل؛ 64 هکتار مساحت محدوده روستای دهلکوه و 228 هکتار اراضی متقاضیان مسکن مهر (در سه فاز) به محدوده شهر بیرجند اضافه می‌گردد و نقشه کاربری اراضی و جدول سرانه‌های پیشنهادی پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی ابلاغ می‌گردد.
همچنین مقرر گردید 445 هکتار اراضی پادگان بیرجند که در مصوبه مورخ 10/7/1385 به محدوده شهر الحاق شده بود به کاربری‌های عمومی، سبز و مسکونی و سایر اختصاص یابد و پس از تصویب در کمیسیون ماده5 بیرجند به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع ‌گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19680
تاریخ تصویب :
1391/6/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خراسان جنوبی
موضوع :