جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


پرونده اصراری کلاسه : 5/19/8208
ردیف : 74/3
رای شماره : 29/3/1374

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی مصوب 13701365 در مورد اراضی نسقی کشاورزی و زارعی و باغات و غیره که مورد بهره برداری متصرفین تا تاریخ اول فروردین 1370 بوده تعیین تکلیف کرده است بخصوص ماده 6 قانون مذکور، اسناد عادی انتقال را که برخلاف ماده واحده قانون نحوه انتقال مصوب دی ماه 1351 تنظیم شده قابل رسیدگی دانسته فی الواقع تبصره 2 ماده واحده مذکور را بطور ضمنی نسخ کرده است لذا رسیدگی دادگاهها به اسناد مذکور که قبل از سال 1370 تنظیم شده بلااشکال است بناء علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 7390 دادگاه حقوقی مشکین شهر که مغایر با مطالب مذکور در بالاست به نظراکثریت اعضاء هیات عمومی حقوقی دیوانعالی کشور نقض و رسیدگی مجدد مستندا" به بندج ماده 7 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب 1372به شعبه دیگر دادگاه عمومی اردبیل ارجاع میشود که رسیدگی نموده و با توجه بنظریه هیئت عمومی حقوقی اصراری دیوان کشور حکم صادرنماید0

مرجع : آرشیو دفتروکالت آقای چگینی وکیل دادگستری
73
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
9
تاریخ تصویب :
1374/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :